Interessert i rettferdighet?

Interessert i rettferdighet?
Forelesninger om rettferdighet mellom generasjoner og
rettferdig fordeling av klimautslipp.
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier inviterer til
forelesningsrekke med Professor Axel Gosseries uke 10
Rom 210 Sydnesplassen 12-13.
Program:
Tirsdag 07.03: 1215-16: Introduksjon til rettferdighet mellom generasjoner.
Onsdag 08.03: 1015-12: Introduksjon til klimarettferdighet
Torsdag 09.03: 1415-16: Age as a proxy in euthanasia and organ transplant
Fredag 10.03: 1415-16: A Jeffersonian Approach to Historical Emissions
Professor Axel Gosseries er en anerkjent politisk filosof fra Universite Catolique de Louvain,
Belgia og arbeider med etikk og politisk filosofi. Han er toneangivende innenfor spørsmål
om rettferdighet mellom generasjoner og rettferdig fordeling av klimagassutslipp.
Mer om Gosseries her: https://www.uclouvain.be/11692.html
Alle hjertelig velkomne