søknad/endring sfo-opphold for skoleåret 2017-2018

Seksjon for oppvekst
Februar 2017
Vennesla kommune
SØKNAD/ENDRING SFO-OPPHOLD FOR
SKOLEÅRET 2017-2018
Visma Flyt Skole – VFS - er et skoleadministrasjonssystem som blant annet benyttes til elektronisk
kommunikasjon mellom hjem og skole.
Innloggingsinformasjon
Nettadresse: https://skole.visma.com/vennesla
Velg innlogging ID-porten, og logg på MinID/BankID etter eget valg.
1. Dersom du logger på for første gang, må du gi generelt samtykke til bruk av VFS før du
kommer videre. Det ser slik ut:
2. Sjekk/ legg inn korrekt e-post og telefonnummer, dette gjør du nederst på første side etter
innlogging, følg dette eksemplet:
1
Seksjon for oppvekst
Februar 2017
Vennesla kommune
3. Søk SFO, endre SFO eller si opp SFO-plass
a. Dersom det er første gang du søker om plass/melder på SFO, må du:
i. Velge riktig barn i venstremenyen
ii. Bekrefte at du har lest SFO-reglene
iii. Trykker du på meld på, og følg instruksjonene. Pass på at du får lest all
teksten.
b. Dersom du vil endre opphold, eller si opp plassen, trykker du endre opphold, ev. sette
sluttdato v/oppsigelse og følger instruksjonen videre.
Du blir varslet på SMS når søknaden er behandlet og du har fått svar. Da logger du deg inn
igjen, på samme måte som øverst, og kan lese svaret i fanen Dokumenter.
2