Inspirasjonsdag økologi

Inspirasjonsdag
økologi
«Foregangsfylket og Økologisk Melk Rørosområdet»
Sted og tid:


Størens Bageri og Vegkro: 7. mars kl 11.00 – 14.30
Malmplassen, Tolga: 7. mars kl 19.30 – ca 22.00
Program:

Hvorfor er jeg økobonde ? Viktige suksessfaktorer i drifta.
Innleder: Økobonde Ole Røed, Østfold

Hva har vi lyktes med i Østfold ?
Organisering –bakgrunn – resultat
Innleder: Økobonde Ole Røed, Østfold

Avlingsnivå ? Og hva med ugras? Egne erfaringer v/
Økobonde Embret Rønning, med flere.

Vil jeg tjene på en omlegging ? Økonomiske betraktninger og
resultat fra ØRT-analyser.
Innleder: Økonomirådgiver TINE

Råstoffbehov v/ TINE og Rørosmeieriet
Servering av varmmat!
Påmelding til Medlemssenteret 51371500
mars
innen torsdag 2.
TINE SA Org.nr: NO 947 942 638 MVA | Bank: Danske Bank 8101.05.00079 | Swift Adresse: DABANO22 | IBAN: NO15 81010500079
22.februar 2017
Side 2