Innstilling for valg av styre og styrerepresentanter 2017

Innstilling for valg av styre og styrerepresentanter 2017:
Verv
Leder/kasserer
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem, lokalråd
Hjelpekorpset
Varamedlem
Navn
Robert Grønvold
Gerd A. Refvik
Kay Arne Sørensen
Morten Staude
Thor Wessel Kleppan
Dag Teistung
Espen Acklam Solberg
Valgt
For 1 år
For 2 år
For 2 år
For 2 år
For 2 år
For 1 år
For 1 år
Ingebjørg Wiborg
For 1 år
For
Solvik
Besøkstjenesten
Flyktningguiden
Leksehjelpen
Sekretær
Navn
Anne Kristin Sørensen
Zuzana Nævdal
Madeleine Midtgaard
Morten Staude
Friba Karim
For 2 år
For 1 år
For 1 år
For 2 år
For 1 år
Innstilling for valg av
valgkomite
Medlem
Medlem
ʼʼ fra Besøkstjenesten
Madeleine Midtgaard
Nada Mohamed
Velges innen 1. mai
1 år
1 år
1 år
Innstilling for valg av
revisor
Eilev Stuverud
Revisorforum AS
1 år
Styrerepresentanter: