Program for læringsnettverk 1. samling for Tidlig oppdagelse og

Program for læringsnettverk 1. samling for
Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis, Oslo 8. - 9. mars 2017
Ordstyrer: Gro Sævil Haldorsen, regional programleder Helse Sør-Øst
DAG 1
Tema
9.00 – 10.00
Registrering (kaffe og matbit)
10.00 – 10.05
Velkommen
10.05 – 10.20
Presentasjon av
pasientsikkerhetsprogrammet
Hvorfor er tidlig oppdagelse av sepsis viktig
for pasientsikkerheten?
Pasienthistorie
10.20 – 10.35
10.35 -10.55
Innleder
10.55 – 11.25
Kunnskapsgrunnlaget for tiltakspakken
Hva er nytt innen sepsis?
11.25 – 11.45
Pause
11.45 – 12.05
Korleis kan tilsyn bidra til bedre
sepsisdiagnostikk og behandling?
Presentasjon av tiltakspakken
(tiltak og målinger)
12.05 – 12.30
12.30 – 13.10
Erfaring fra pilotprosjektene
Gro Sævil Haldorsen, regional
programleder Helse Sør-Øst
Anne-Grete Skjellanger, leder av
pasientsikkerhetsprogrammet
Geir Bøhler, kst. fagdirektør, Helse SørØst RHF
Jan-Erik Sverre
Hans Flaatten, professor og overlege,
Haukeland Universitetssykehus.
Deltager ekspertgruppen
Einar Hovlid, prosjektleder Statens
helsetilsyn, førsteamanuensis ved UiB
Anne Kristin Ihle Melby,
prosjektleder i
pasientsikkerhetsprogrammet
Sykehuset Telemark Skien v/Hilde Skudal,
overlege seksjon for infeksjonsykdommer
Sykehuset Vestfold Tønsberg v/Hanne
Marte Nymoen, lege i spesialisering
13.10 – 14.00
Lunsj
14.00 – 14.25
Erfaring fra pilotprosjektene - fortsettelse
14.25 – 15.00
Forbedringsarbeid i praksis
15.00 – 16.15
16.15 -16.45
Gruppearbeid 1
Gruppen tar pause underveis
Oppsummering i plenum
16.45 - 17.00
Oppsummering og avslutning
19.00
Middag på restaurant Hambro`s
Helse Møre og Romsdal, Ålesund Sykehus
v/ Elin Molvær Dybvik, sykepleier og leder
i akuttmottak
Ida Waal Rømuld, rådgiver
pasientsikkerhetsprogrammet
Anne Kristin Ihle Melby
Anne Kristin Ihle Melby
Gro Sævil Haldorsen
Program læringsnettverk 1.samling
Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis
Ordstyrer: Gro Sævil Haldorsen,
regional programleder Helse Sør-Øst
Dag 2
Tema
Innleder
8.15 – 8.45
9.00 – 9.15
Presentasjon av Extranet
For måleansvarlige og veiledere
Velkommen
Carol Perez Romay, seniorrådgiver i
pasientsikkerhetsprogrammet
Gro
9.15 – 10.15
Introduksjon til småskalatesting og målinger
Ida Waal Rømuld, rådgiver i
pasientsikkerhetsprogrammet
10.15 – 10.30
Pause
10.30 – 12.30
12.30 – 13.00
Gruppearbeid 2
Gruppen tar pause underveis
Oppsummering i plenum
13.00 – 13.45
Lunsj
13.45 – 14.25
Hvordan komme godt i gang?
Faktorer for å lykkes i prosjektet
14.25 – 14.50
Veien videre – hva forventes og viktige
milepæler
14.50 – 15.00
Avslutning
Anne Kristin
Anne Kristin
Elin Molvær Dybvik, sykepleier og
leder i akuttmottak, Ålesund
Hanne Juritzen, lokal programleder
Vestre Viken
Anne Kristin
Gro
Program læringsnettverk 1.samling
Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis