Fagpolitisk ansvarlig

Fagpolitisk ansvarlig
Fagpolitisk ansvarlig sitter som medlem av campusstyret. Fagpolitisk ansvarlig er sammen med de
andre medlemmene av campusstyret øverste studentvalgte tillitsvalgte og strategisk ansvarlig for
driften av Studentdemokratiet på campus.
Fagpolitisk ansvarlig har ellers ansvar for:
-
At viktige saker for studentene settes på dagsorden.
Å utarbeide forslag til et arbeidsprogram for inneværende arbeidsår med utgangspunkt i
årshjulet til Studentdemokratiet.
Å holde seg oppdatert på studentpolitiske saker lokalt og nasjonalt.
Å gjennomføre en fokusuke på campus i løpet av høstsemesteret.
Campusstyret møtes månedlig i studiemånedene. Fagpolitisk ansvarlig sitter også som medlem av
fagpolitisk komité sammen med de andre med lik stilling på campus i HSN.