Last week`s bulletin (NO)

Adventistkirken i Bergen
Sabbaten 18. februar
Barnas Gudstjeneste kl. 09:00
Bibelstudium kl. 10:00
Tema: Den hellige ånd og åndelighet,
Den hellige ånd og Åndens frukt (Gal 5.22-23)
Gudstjeneste kl. 11:30
Mary Jo Sandholm
Nordås:​ Øyvind Gjengstø
Neste ukes minnevers:​ Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er
forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger,
men Gud er den samme, han er virksom og gjør alt i alle (1. Kor 12.4-6)
Kunngjøringer uke 8, 18. - 25. februar
Barnas Gudstjeneste
Neste barnas gudstjeneste 18. februar kl. 09:00. Blåserne deltar. Alle velkommen!
(Melissa Hope)
Bring-og-del
Det blir ”bring-og-del” - måltid etter gudstjenesten på sabbaten 18. februar. Alle som har
anledning og vil være med, tar med seg mat til seg selv, og litt til å dele: salater,
middagsretter eller desserter. Så setter vi det fram på bordet og deler det sammen. Har du
ikke med noe med denne gangen, er du velkommen ned i festsalen allikevel. Er du gjest,
er du spesielt invitert ned. Vi håper du vil være med i fellesskapet vårt!
Nytt Liv
Nytt Liv synger i metodistkirken i Fyllingsdalen 19. februar. kl. 18:30. Alle velkommen til å
høre på oss! (Melissa Hope)
Takk
Hjertelig takk for all hjelp og blomster ved min kjære kone og vår fantastiske mor Karin
Floen Aarberg sin bortgang 24.01.17. En spesiell takk til Øyvind som forrettet, til Melissa
og Ina som spilte, og til Anne-Lise og Troy for vakker sang under begravelsen i Bønes
kirke 03.02.17. Varme hilsener fra Sigmund, Malin og Liv-Kristin Aarberg.
Kutting av trær foran kirken
Trærene foran kirken har nå vokst opp omtrent i høyde med kirkespiret. Det største treet,
som står på naboens eiendom, blåste ned under en av høststormene i høst. Dette
medfører at de resterende trærene får større belastninger i nordavinden. Sommerstid er
kirken nesten helt skjult bak trærene, sett fra bysiden. Naboene har også ytret ønske om å
kutte trær. På denne bakgrunn ser vi det som nødvendig å redusere høyden på trærene.
Ingen av trærene vil bli fjernet helt, og dette vil bli utført mest mulig skånsomt, av hensyn til
opplevelsen sett innenfra kirkesalen. Vi ber om forståelse for dette. Tiltaket vil bli utført i
løpet av februar 2017. (Byggkomiteen)
Støtt TVS landsinnsamling - bli fast giver
Kontonummer for innbetalinger av gaver: 3000.30.33003. Merk betalinger
med «Landsinnsamling TVS». Eier av kontoen: Tyrifjord videregående
skole, Tyrifjordveien 25, 3530 Røyse. Betaling fra utlandet: IBAN
NO263000303300BIC/SWIFT SPSONO22XXX Hvis 2000 givere lar
banken trekke gjennomsnittlig kr 300 i måneden i 2 år til «Landsinnsamling
TVS» blir det 14,4 millioner! TVS trenger å renoveres for 14,4 millioner. Med din hjelp, så
vil det la seg realisere.
Diverse
Andakt Nordås neste fredag: ​Kai Sunde
Tale Nordås neste Sabbat: ​Werner Olsen
Vakt 18. februar: ​Martin Tili, Luna Olsen, Gunnar Kverndalen
Vakt 25. februar: ​Hajnalka Szentannai, Lorand Szentannai, Fabrice Sebagenzi
Kirkevask uke 8: ​Mara Tili, Martin Tili, Berit Losvik, Odd Losvik
Kirkevask uke 9: ​Adrian Cercea, Irina Cercea, Wenche Packer, Erik Packer
● Gaver forrige Sabbat:
○ Gudstjenesten: kr. 10132
○ Sabbatskolen: kr. 4447
Solnedgang​ neste fredag er kl. 17:54