ass.rektor

Gjermundnes vidaregåande skule søker
ass.rektor
Frå 1. august 2017 har skulen ledig 100% fast
stilling som assisterande rektor. Kontakt skulen
for nærmare informasjon. Kontaktperson:
Aadne Haarr, tlf. 915 84 305.
Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema:
mrfylke.no/jobb | Søknadsfrist: 13.03.17