Foreløpig program Ledersamling Sofiemyr kirke

Ledersamling Borg bispedømme
Sofiemyr kirke
25.mars kl. 10-16

Mål:
 Inspirere til strategisk ledelse av lokalkirken
Skape arena for dialog og refleksjon rundt ledergjerningen
Målgruppe: Ledersamlingen er primært for ledere i menighetsråd og fellesråd. Sokneprester,
kirkeverger og daglige ledere er også invitert. Borg bispedømmeråd og prostene deltar også.
Foreløpig Program
10.00 Gudstjeneste ved sokneprest Dag Høyem og biskop Atle Sommerfeldt
Kort orientering fra Kirkemøtet og Kirkerådet ved bispedømmerådets leder Karin Elin Berg
Inkluderende menighet ved spesialprest Tor Ivar Torgauten
Luther og strategisk kirkeutvikling ved biskop Atle Sommerfeldt
12.00 lunsj
Daglig ledelse av menigheten
Presentasjon av modeller fra arbeidsgruppen for veivalg i ny kirkeordning
Gruppearbeid og Presentasjon i plenum
Grønn kirke ved kirkeverge Øyvind Sandholt
Prisutdeling årets menighetsblad 2016
16.00 Program slutt
Velkommen!
Påmelding på nettsidene til Borg bispedømme: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borgbispedomme/kalender/ledersamling/ innen 20.mars.