Plakat-Norsk Folkemuseum i Porsanger

GJENREISNINGSHUS TIL
NORSK FOLKEMUSEUM
VELKOMMEN TIL UTSTILLINGSÅPNING I PORSANGER RÅDHUS TORSDAG 2. MARS KL. 18:00
To hus flyttes fra Porsanger til Norsk Folkemuseum for å vise livet i Finnmark på 1950-tallet, der
okkupasjon, tvangsevakuering og nedbrenning preget gjenreisningen. Men flytting av hus til et
museum er mye mer enn demontering og transport. Det er også å bli kjent med folk som bor i
området, høre deres historier og å få bilder av hus, mennesker og landskap.
Porsanger Museum, Porsanger kommune og Norsk Folkemuseum viser forberedelsene til
flyttingen i en utstilling i Porsanger Rådhus.