Årsmøtet 5. april 2017

Årsmøtet 5. april 2017
Det er mange grunner til å gå på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bærum
Dersom du bryr deg om utdanningspolitikk og saker som angår deg og din hverdag i barnehagen,
grunnskolen, videregående, PPT og FAS må du bli med på årsmøtet. Da kan du være med på å
bestemme veien videre.
Thon Hotel Sandvika onsdag 5. april 2017. Registrering fra kl. 1700, og årsmøtet begynner presis kl.
1730.
Middag vil bli servert kl. 20.15. (Si fra ved påmelding om du deltar på middagen!)
Vi ønsker pga middag og registrering en påmelding innen 29. mars til: [email protected]
eller ved å ringe 67 50 31 34/ 917 72 915. Det er selvfølgelig også mulig å komme på kun årsmøtet uten å være
påmeldt.
Hvem vil du skal sitte i lokallaget ditt og jobbe for deg? Det blir flere valg, så møt opp og stem frem dine
kandidater!
VEL MØTT!
FORELØPIG SAKSLISTE:
1.
2.
3.
Åpning
Konstituering
a) Godkjenning av innkalling
b) Valg av dirigent og dirigentsekretær
c) Valg av en sekretær
d) Valg av tellekorps
e) Valg av to protokollunderskrivere
f) Godkjenning av møtereglement
g) Godkjenning av valgreglement
h) Godkjenning av saksliste
FRISTER:
Saker fra enkeltmedlemmer og
klubber meldes til styret innen 6.
mars – for å få det med i utsendte
sakspapirer 17. mars!
Styrets årsmelding
a) Hvem gjør hva i Utdanningsforbundet Bærum 2016 - 2017
b) Generell del
c) Saker fra forrige årsmøte, tilbakemeldinger
d) Satsningsområder, tilbakemeldinger
4.
a) Innsendte saker
b) Forslag til satsingsområder 2017 – 2018
5.
6.
7.
8.
Årsmøte 5.4 2017 kl. 17.30, Thon hotell
Regnskap for perioden 1.1.16 – 31.12.16
Budsjett for perioden 1.1.17 – 31.12.17
Valg
Uttalelser
Formell frist for innsending av saker
er 22. mars
Uttalelser (resolusjoner) kan tas
med og må gis møteledelse ved
møtestart i 100 eksemplarer!
Møt opp 