S ørfjorden Blåisen

Sjursnestinden
Sennedalsfjellet
Fjerdedalsvatn
Ri ta elva kraftverk
lva
Ritae
Tredjedalen
"
Ritaneset
!
!
Sø
Store Rieppevatn
o
Sk
gn
lv
a
en
rd
Labuktvatnet
e
es
jo
rf
Blåisen
Rieppeelva
Ri eppee lva kraftverk "
Se
" Skognesdalen kraftverk - TKP
!
Njosken
a
v
l
e
dal Sveingardvatn/Stordalvatn
nne
Sv
e
Lille Rieppetinden
"
in
Meahccevákkejávri
!
Gjømmerdalsbreen
le
n
" Svein gard k ra ftve rk
" Stordal kraftverk
Stordalelva
Store Rieppevatn
da
Steinnes kraftverk - TKP
" Storda l kraftve rk - TKP
!
Sieiddevatn
r
Tu
lv
lva
n
le
re
da
r
Tu
re
" Tu rrelva II kraftverk
" Turrelva I kraftverk
Sjøvassbotn
Søknader fra Troms Kraft Produksjon
"
0 0.5 1
2
3
4
Km
Småkraftsøknader fra SSK og Småkraft
"