aarsmote2017-saksliste her

Årsmøte – HOVEDLAGET
Saksliste
Dato
Sted
Sak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28.02.2017 – klokken 19.00
Klubbhuset
Åpning og konstituering
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å underskrive protokoll
5. Valg av to personer i tellekorps
Årsberetning
Regnskap
Kontingent
Foreslås uendret.
Ingen innkomne forslag
Nye lover/vedtekter for Nybygda IL.
Budsjett
Valg
Avslutning