Samane Til tysdag: Tenk at du skal intervjua ei samisk jente, eller

Økt
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1 KRLE
Matte
Fr. språk
Film om samane
Kroppsøving
2 Naturfag
Norsk
Matte
Engelsk
3 Fr. språk
Besøk på
vidaregåande
Samfunnsfag
Kroppsøving
(partal)
Utd.v (oddetal)
Skriveøkt norsk
Kunst og
handverk
4 Norsk
Musikk
Naturfag
Skriveøkt norsk
Utetime
Norsk
Samane
Til tysdag: Tenk at du skal intervjua ei
samisk jente, eller ein samisk gut. Kva ville
du spurt dei om? Lag eit intervju på 5
spørsmål
Matte
Me startar opp med nytt tema. Geometri.
Denne veka ser me litt på dei ulike omgrepa,
og undersøker samanhengen mellom areal og
volum.
Til fredag:
Blå: 5.101 – 5.103
Grøn: 5.201 – 5.203
Raud: 5.301 – 5.303
Engelsk
Kite Runner
Engelsk rettskriving
Heime:
Les til og med kap. 5 i Kite Runner
Samf.fag
Befolkningsutvikling
KRLE
Den Katolske kyrkja
Til onsdag: Lag ei ny side i boka di med
overskrifta «Befolkningsutvikling». Del sida i
tre og lag eit Vøl-skjema. Fyll inn i ruta
«veit», kva du veit frå før om dette tema
Heime; Gjer oppgåvene på s. 43 ferdig.
Naturfag
De går saman i grupper og finna ut litt om
diverse typar alternativ behandling. De skal
presentera det de har funne ut for klassen, så
snakkar me litt om kva de fant ut.
Til fredag:
Sjå episode 1, sesong 1 av
folkeopplysningen. Den ligg på NRK.no og
varar i ein halv time.
Tysk
Kap. 3 Dresden – jobba vidare med Dresden.
Ulike oppggåver
Velja kva tema du vil presentera munnleg og få
karakter på.
Mittwoch: Skriva glosar til s. 54- 55 og lesa s.
54.
Tenk over kva tysk by eller tema frå historia som
du kan tenkja deg å presentera høgt i klassen og
få karakter på.
Spansk E
Fram til 8. mars jobbar de med den munnlege framføringa vi skal ha då, og med verbprøva
som vi skal ha 8.februar, de gjer heima de de treng gjera, eg sett ikkje opp lekse.
Gym
Engelsk f.
Spansk W
[email protected]
[email protected]
www.osteroy.ungdomsskule.no