Offshorerederiet Teekay til Powerhouse Brattørkaia

Offshorerederiet Teekay til Powerhouse Brattørkaia
Teekay Offshore Partners L.P. har inngått leieavtale med Entra og vil flytte inn i de fire øverste etasjene på
Powerhouse Brattørkaia i 2019.
– Vi gleder oss til å ønske Teekays medarbeidere velkommen til Trondheims flotteste kontorlokasjon.
Powerhouse Brattørkaia vil bli en av landets mest spektakulære kontorbygg med sin markante arkitektur,
beliggenhet i sjøkanten og verdensledende miljøkvaliteter, sier direktør for utleie og forretningsutvikling i
Entra, Anders Solaas.
Leiekontrakten med Teekay ble inngått før Entra annonserte oppstart av Powerhouseprosjektet i januar, men
navnet på leietakeren har vært konfidensielt frem til nå.
Grønnere fotavtrykk
–Teekay har gjort en grundig vurdering av ulike kontorlokasjoner i Trondheim. Først og fremst var vi på jakt
etter gode og fleksible lokaler. I tillegg er vi opptatt av et grønnere fotavtrykk i alle deler av vår virksomhet
og ser virkelig frem til å flytte inn i Powerhouse, sier Chris Brett som er administrerende direktør i Teekay
Offshore Production.
Powerhouse Brattørkaia, som er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta, får et usedvanlig lavt energiforbruk, og
utnytter sol og sjøvann til oppvarming og kjøling. Bygget vil dekkes med 3 000 kvadratmeter solceller og
gjennom dem produsere rundt 500 000 kWh fornybar energi hvert år. Dette er mer enn dobbelt så mye som
bygget selv forbruker til varme, kjøling, ventilasjon og belysning, og medfører at bygget har et positivt
energiregnskap over livsløpet inkludert all energi som går med til byggeprosess, materialer og avhending.
God byutvikling
Teekay er en stor arbeidsgiver og en viktig kompetansebedrift i Trondheim som vil passe veldig godt i den
spennende miksen av bedrifter på Brattørkaia. På nabotomten til Powerhouse er Entra i gang med byggingen
av nytt campus for BI i Trondheim. Når begge disse byggene er ferdigstilt i 2019 er utviklingen av den
fremste rekken mot sjøen på Brattørkaia komplett.
–Brattørkaia er et fantastisk område. Med nye leietakere og flere tilbud på bygulvet ønsker Entra å bidra til
god byutvikling i Trondheim, forteller Stine Hostad som leder Entras virksomhet i Trondheim.
Byggearbeidene starter i mars
Entra og Skanska har inngått en avtale om byggingen av Powerhouse Brattørkaia. Byggearbeidene starter i
mars 2017 og byggetiden vil være to år. Bygget blir på 18 200 kvadratmeter og utleiegraden er nå 48 %.
Teekay skal leie 4 800 kvadratmeter i byggets fire øverste etasjer. Andre leietakere er Skanska og Sopra
Steria.
Fakta om Powerhousesamarbeidet:
Powerhouse representerer et samarbeid om utvikling av plusshus og består av eiendomsselskapet Entra,
prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, arkitektkontoret Snøhetta,
rådgivningsselskapet Asplan Viak og aluminiumprofilselskapet Sapa.
Powerhouse-samarbeidet definerer et plusshus som et bygg som produserer mer ren og fornybar energi over
livsløpet enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget.
For nærmere informasjon, kontakt:
Direktør for utleie og forretningsutvikling i Entra ASA
Anders Solaas, tlf. 970 90 511
Leder for Entra i Trondheim
Stine Hostad, tlf. 477 06 686