Program - Schizofrenidagene

SPESIALSEMINAR 2
Mandag 6. november 2017 i Stavanger Forum
Recovery i praksis - Personorientert tilnærming i psykisk helse
09.00 - 09.05:
Velkommen m/ intro.
09:05 - 09:15:
Kulturelt innslag
09:15 - 12.00:
Å møte pasienten der han er. Hva skal til og hvilke
utfordringer står hjelperne overfor?
Torben Schjødt, specialpsykolog i psykiatri, og specialist og
supervisor i psykoterapi.
12.00 - 13.00:
Lunsj
13:00 - 13.45:
What does it mean to work person-centered?
Professor Brendan McCormack, Head of Department of
Nursing, Queen Mary University, Edinburgh
13.45 - 14:05:
Pause
14:05 - 15:25:
Recovery som filosofi- hva skjer med praksis? Erfaringer fra
Sandnes kommune
15:25 - 15.30:
Oppsummering og avslutning