Se vedlegg - Kongsvinger Kommune

sted for kunst i Storstuens betongdekke er markert med gult
sted for kunst i Storstuen på veggen mot Kultursalen er markert med rødt
sted for kunst på veggen mot Kultursalen kan eventuelt
utvides til steder markert med blått.
( avhengig av medie og kunstuttrykk )
VARELEVERING
MUSIKK
INNGANG
TRÅSTADHALLEN
GARDEROBER
LA
GE
R
KUNST OG HÅNDVERK
KULTURSAL
NATURFAG
INNGANG
KANTINE
BIBLIOTEK
MAT OG HELSE
1.etasje
SPES.PED.
UTE UNDER TAK
HOVEDINNGANG
VA
SE RM
NT E
RA
L
INNGANG
STORSTUE
UTE UNDER TAK
IDRETTSHALL