periodeplan lykketroll

PERIODEPLAN LYKKETROLL
Januar – februar - mars
Tema
Høgtlesing og prosjektarbeid
Mål
- Skape gode leke og lesestunder inne og ute i naturen
- Prosjekt: Lage eventyrene vi jobber med i miniatyr
Delmål
- Styrke barnas kjennskap til bøker
- Jobbe med språkstimulering gjennom eventyr og høytlesing på barnas
premisser
- Bli kjent med Asbjørnsen og Moe sine eventyr
Metode
Denne perioden vil vi jobbe masse med sang, eventyr, høytlesing, rim og regler
for og fremme barnas språk og nysgjerrighet. Vi vil skape gode og varierte
opplevelser gjennom bilder og tekst i bøker. Når vi er på tur tar vi med oss
bøker, kostymer eller ulike skatter som man kan finne på vår vei der man sammen
med barna kan skape magiske lesestunder ute i det fri. Fantasien til både små og
store vil utvikles i et godt samarbeid.
Vi kommer også til å gå turer på biblioteket der vi kan finne frem gode bøker og
litteratur på bokmål og nynorsk i forhold til temaet!
Vi vil bruke grua, hytta, eventyrskogen og den magiske skogen som turområder.
Fagstoff
Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever glede ved høytlesning, sang og
samtale. (Fra rammeplanen side.35)
Eventyr