Se her!. - Hamar kirkelige fellesråd

BARNEKOR I VANG KIRKE OG
STORHAMAR KIRKE
Fra nyttår utvidet vi vårt barnekortilbud i Vang og Hamar.
Ny korleder er Tone Østli som ny og dyktig barnekorleder.
Tone er fra Ilseng. Hun har en mastergrad i utøvende musikk
fra UiA, og i 2010 fullførte hun sin Postgraduate diploma ved
Royal College of Music i London. Tone har også ansvaret for
barnekoret knyttet til Ringsakeroperaen.
Våren 2017 skal korene være med på Hamar
Middelalderfestival i juni, synge på gudstjenester i kirkene
våre, og vi skal ha en egen vårkonsert.
BARNEKORTILBUDET I VANG: Korøvelser i Vang kirke på onsdager:
Vang kirkes barnekor 1: Et kortilbud for barn i alderen 1.-3. trinn. Kl.
17:30-18:05.
Vang kirkes barnekor 2: Et kortilbud for barn i alderen 4.trinn og
oppover. Kl. 18:15-19:00.
Nils Tore Enget er med som pianist.
BARNEKORTILBUDET I HAMAR: Korøvelser i Storhamar kirke på
mandager:
Poco a Poco (1.- 3.trinn) kl. 17.30-18.05.
Amabile (4.-trinn og oppover) kl. 18.15 til 19.00.
Gudbrand Aasen er med som pianist.
Mer informasjon og elektronisk påmelding finner du på
www.kirken-hamar.no.
Velkommen!