Mal for signering Du kan scanne eller ta bilde av dokumentet

SIGNERING
Registrere medeier
Navn på borettslag/boligsameie (Bruk BLOKKBOSTAVER)
Leilighetsnummer/husnummer
Boligens nåværende eier
Boligens nye medeier
Navn (Bruk BLOKKBOSTAVER)
Navn (Bruk BLOKKBOSTAVER)
Dato
Signatur - boligens nåværende eier
Signatur - boligens nye medeier
Du kan scanne eller ta bilde av dokumentet etter utfylling og laste det opp i skjemaet for å overføre bolig på usbl.no.
Dokumentet kan også ettersendes i posten til denne adressen:
Boligbyggelaget Usbl
Arbeidersamfunnets plass 1
Postboks 8944 Youngstorget
0028 Oslo