HUK - Hedalen.no

HUK HUK HUK
FREDAG 24.02 SAMLES HELE HUKGJENGEN I HAUGLAND KL 19.00.
ETTER FELLESSTART PÅ KVELDEN
JOBBER GRUPPENE MED BILPROSJEKTET OG VIDEO/FILM.
Hvis noen ikke har vært med på disse
gruppene før, og har lyst på ei av
gruppene , er det bare å møte opp.
Tilslutt samles vi til mat, og prat om
livet og trua.
Vi er ferdige kl 21.30
Hilsen
Kjell, Jon, Olav Kristian, Kjersti og
Anne-Margrethe