Temaplan september

Temaplan september
Tema: Litteratur og barnekultur
Periodens mål: Alle barna skal få oppleve glede og mestring i sin språklige utvikling (jfr Rammeplanen s.41). Alle barna skal få oppleve å være sammen om
kulturelle opplevelser og skape noe sammen for å føle tilhørighet (jmfr Rammeplanen s.42). Vi skal bidra til at alle barna blir kjent med planter og dyr,
landskap, årstider og vær (jmfr Rammeplanen s.44). Vi skal bidra til at alle barn får mulighet til å utvikle toleranse og respekt for hverandre (jmfr
Rammeplanen s.47). Vi skal arbeide for at alle barna får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet (jmfr. Rammeplanen s.48).
Periodens litteratur
Regnbuefisken
Periodens formingsaktivitet
Enkeltbilder med blekkspruter,
regnbuefisker, skjell, sjøgress.
Fellesbilde med motiv fra havet
(blekkspruter, fisker, sjøgress, skjell)
Periodens ord
Regnbue, fisk, fargerik, skjell, lei seg,
havet, ensom, sjøstjerne,
blekksprut, lykkelig, ulykkelig, sint,
tankefull, sørgmodig, glad
Periodens lek / aktivitet
Fisken i det røde hav
Periodens rim/regler
En er en av Sigbjørn Obsfelder
Periodens tur / opplevelse
Markering av Sigbjørn Obsfelder 150
år på Torget 14.september
Periodens sanger
Venner
Har du hørt historien om de tre små
fisk
Du har noe ingen andre har
Periodens språkleker
Gjettelek med å beskrive begreper.
Viktige datoer:




1.september – Anna 4 år
14.september – Åpning av Kapittel
18.september – Julia 5 år
19.september – Alperen 4 år
Ukerytme
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Ugleklubb og Honningbier:
TEMAARBEID
Blomster- og Jordbier:
TUR MED LESESTUND
Ugleklubb:
TURDAG
Blomster-, Honning-,
Jordbier: GRUPPER INNE
Ugleklubb og Honningbier:
TUR MED LESESTUND
Blomster- og Jordbier:
TEMAARBEID
Ugleklubb:
SKOLEFORBEREDENDE
AKTIVITETER
Blomster-, Honning-,
Jordbier: TUR
RULLERENDE
GRUPPEAKTIVITETER MED
YOGA, DOKUMENTASJON,
MILJØ OG UTELEK