6 9EF

Vekeplan 9ef
Økt 1
8.30-10.00
Friminutt
Økt 2
10.15-11.15
Matpause
Økt 3
11.45-12.45
Friminutt
Økt 4
13.00-14.00
Veke 6
6.-10. februar
MÅNDAG
TYSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Morgonsaml/vekestart
Mat & Helse
Matematikk
Musikk
VIL VITE
Leksesjekk!
Utdanningsval
v/Øystein
Norsk
Mat
Mat
Norsk
Mat & Helse
Framandspråk
Utdanningsval
v/Øystein
Kunst &
Handverk
Samfunnsfag
Naturfag
(datarom)
Norsk
Framandspråk
Samfunnsfag
Tilbake ca 13.00
Kroppsøving
Engelsk
K&H
Ordenselevar: Alexander & Timmie
FAG
GYM
Mat & Helse
Norsk
Engelsk
PÅ SKULEN
Onsdag: Innegym, ulike aktivitetar
HEIMEARBEID
Alle: 1 t teori om næringsstoffa.
Ingjerd si gruppe møter på klasserommet. Etter teori: I kantina og lagar spaghetti bolognese og smører
rundstykke.
MI si gruppe møter på kjøkkenet. Etter teori: Kotelettar med blomkålmos og rullekake.
Samane
Fredag: Les s. 291-292 i Kontekstboka
Skriv ned kvar dei har dei tre typane samisk i
arbeidsboka di.
The Media
Til torsdag: Les s. 186-187 Gjer “Task 21” på s. 187.
Skriv ned dine argument.
Matematikk
Måndag: Repetisjon
Onsdag: «Det gyldne snitt»
Fredag: Grunnboka
Gjere ferdig «prøv deg sjølv» opg. 1-13 s. 113-116
KRLE
Ingen timar
Ingen lekse
Samf.fag
Tysdag: Nytt tema – «2. verdskrig»
Fredag: Lag tankekart eller minst 4 faktasetninger
om årsaker til andre verdskrig.
Naturfag
Energikjelder:
Onsdag er vi på datarommet og jobber med
oppgåva
Oppgåva om energikjelder skal leverast på it`s
learning innan fredag
Montag: Presentasjonar av dialogar vurdering
*Karen hat Heimweh s. 72 – 73. Skriva glosar
til stykket også. A4- A5 (Mod.hj.verbs. 231 ).
* Event starta opp med s. 74 – 75 Beim
Frühstück .
Montag: Presentasjonar av dialogar du har arbeidd
med sist veke.
Mittwoch: Læra deg namna på dei ulike møblane s.
73. Skriva og øva på glosane s. 72 - 73
Dei som er borte må ta presentasjonen fyrste timen
dei kjem att.
Spansk
Tysk
Engelsk F
Kinesisk
http://www.osteroy.ungdomsskule.no/
Lillian: 901 45 672
E-post: [email protected]
Jan Kenneth: 901 64 001
E-post: [email protected]
Til elevar og foreldre/føresette
Partalsveke betyr samfunnsfag på tysdag. No er studentane til Lillian i gang for fullt. Dei
kjem til å vere her heilt fram til vinterferien.
Det vert ei økt med utdanningsval denne veka og, fredag før lunsj denne gongen. Då heldt
Øystein fram med sine øvingar. Sist veke snakka han litt om yrkespraksisveke. Og me ser at
det er veldig mange i klassen som ikkje har ordna dette eller ikkje heilt veit kva dei skal
gjere i den veka (veke 12) enno. Det kan vere lurt å starte denne prosessen så snart som
mogleg!
Torsdag vert det ekskursjon til “Vil vite” i by’n. Me reiser om morgonen etter eit kjapt
oppmøte i klasserommet for fråversregistrering. Når me er der vil me både få ein skuletime,
nokre gruppeoppgåver og litt tid på eiga hand i lokala. Me må sjølv ha med oss niste og
drikke til lunsjpausen, då det ikkje er noko sal av mat der. Me reiser tilbake til skulen igjen
ca. Klokka 12, så me er tilbake til siste time.
Elles vert det oppstart på elevsamtalane no, og innkalling til konferansetimane i neste veke
kjem ut ganske så snart. Så om de har behov for bestemte dagar/tider må det meldast inn til
oss. Både Jan Kennet og Lillian har sendt ut e-post om tider og dagar som er aktuelle. Jan
Kennet er heime i permisjon også denne veka, men er på plass att igjen måndag i veke 7.
Anna aktuell info som kjem ut til heimane denne veka er invitasjon til temakveld om digital
mobbing i Osterøyhallen torsdag 23. Februar klokka 18-20. Her kjem det ut
påmeldingsslipp. Fristen for påmelding er seinast måndag 20. Februar.
Set av kvelden allereie no, dette er eit veldig viktig og aktuelt tema i den digitale kvardagen
me lever i og det er dyktige folk i aksjon!
Elevane har forestilling og arbeid med temaet på dagtid.
Ha ei god og lærerrik veka, som me pleier å seie her på OUS
Helsing L & JK & Frøya + studentane.
(Denne gongen eit arkivbilde frå fiskedagen i fjor )
http://www.osteroy.ungdomsskule.no/
Lillian: 901 45 672
E-post: [email protected]
Jan Kenneth: 901 64 001
E-post: [email protected]