Oslo kommune Utdanningsetaten Møteinvitasjon

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Møteinvitasjon
Eivind Fivelsdal (SLT-koordinator Alna Bydel), Tove Tangvald Underhaug
(Politikontakt), Ansatte ved Ellingsrud fritidsklubb, Ailin Davies (Feltteamet
Alna), alle foresatte på Bakås skole, alle foresatte på Ellingsrudåsen skole og alle
foresatte på Ellingsrud skole
Ellingsrud skole
Fra:
Møtegruppe: Foreldremøte for alle foresatte på de 3 skolene på Ellingsrud
Ellingsrud skole, samlingssalen i 2. etg.
Møtested:
14.03.2017 18:00
Møtetid:
Tesaker og Bordewich
Saksbeh:
23287050
Telefon:
Vår ref
Arkiv
Til:
Velkommen til felles stormøte 14. mars kl. 18.00 på Ellingsrud skole om hvordan arbeide og
samarbeide for et trygt og godt miljø på Ellingsrud
Møtet legger opp til informasjon fra fagpersoner og spørsmål fra salen, samt en uformell café-prat
etter møtet med kaffe og kaker.
Til å holde møtet kommer:
 Eivind Fivelsdal, SaLTo, Bydel Alna
 Tove Tangvald Lyngmyr, politikontakt
 Ailin Davies, Feltteamet Alna bydel
 Arya Keshvari, Ellingsrud fritidsklubb
Nina Bordewich
Rektor
Ingjerd Tesaker
Assisterende rektor
Utdanningsetaten
Besøksadresse:
Strømsveien 102
0663 OSLO
Postadresse:
Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 02 180
Telefaks: 22 65 79 71
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.ude.oslo.kommune.no