Innkalling til årsmøte i Astor FK

Innkalling til årsmøte i Astor FK
Mandag 27. februar 2017, klokka 19.30
SAKLISTE
1.
2.
3.
Godkjennelse av de stemmeberettigede
Godkjennelse av innkalling, sakliste og forretningsorden
Valg av årsmøtefunksjonærer: dirigent og referent, samt to
medlemmer til å underskrive protokollen
4.
Behandling av Fotballklubbens årsmelding
5.
Behandling av Fotballklubbens regnskap i revidert stand
6.
Behandling av innkomne forslag (ingen) og saker fra styret
7.
Fastsettelse av medlemskontingent
8.
Behandling og vedtak av klubbens budsjett
9.
Behandling/revisjon av Klubbhåndboka
10. Valg: Valgkomiteen legger fram forslag til nytt styre
* Leder og nestleder
* 5 styremedlemmer
* 2 varamedlemmer
Valg av valgkomité
11. Avslutning ved styrets leder