icon_pdf Kommunetorget 25. februar

SYKKEL-VM
KULTUR-
AKTUELT
OG AKTIVITETSGUIDE
Kafeen for deg med demens
KOMMUNETORGET
Teatergaten kafé er en møteplass for demente og deres på­­
rørende. Vi har åpent hver torsdag, det er bare å komme innom.
UKE 9
Det er ingen påmelding for å delta.
Kafeen er åpen hver torsdag fra kl
1700-1900, og holder til på gateplan
hos Engensenteret, Teatergaten 43.
Onsdag 1. mars
0900 Byrådet
Sted: Bergen Rådhus, 13. etasje
Fra sakskartet:
• Utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og
Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenter
1200 Kommunalt råd for funksjonshemmede
Sted: Teatersalen, Bergen Rådhus
Åpen halvtime fra kl 1200 der innbyggere kan legge frem
saker for rådet. Møtet er åpent for publikum.
For mer informasjon om dagsorden og sakskart for
møtene, se www.bergen.kommune.no/bksak
BERGEN 2017
0930 Eldrerådet
Sted: Teatersalen, Bergen Rådhus
Hovedtema: Kvalitet i hjemmebaserte tjenester. Møtet
starter med åpen halvtime der innbyggere kan legge
saker frem for rådet. Møtet er åpent for publikum.
Torsdag 2. mars
Spør oss om trafikk
under sykkel-VM
Sykkel-VM 16.-24. september vil være som 17. mai i ni dager på rad.
8. mars kan du møte kommunens trafikkeksperter på Innbyggerservice for
å stille spørsmål om trafikk og stengte veier under VM.
Sykkel-VM er et av verdens største idretts­
arrangement. I løpet av de ni dagene skal
det avvikles 14 konkurranser og flere publikumsritt. I konkurransene deltar rundt 1150
utøvere fra mer enn 80 nasjoner.
Det er ventet til sammen 500 000 til­
skuere til Bergen, og mester­skapet vil nå ut
til 300 millioner TV-seere.
Unngå brann på hytten i vinterferien
Skal du på hytten i vinterferien? Her er brannvesenets tips for en
branntrygg hytteferie.
• Sjekk at batteriet i røykvarsleren fungerer. Ha med deg et reservebatteri og gjerne en reiserøykvarsler.
• Sjekk at pilen på brannslukkingsapparatet peker på grønt felt.
Vend apparatet et par ganger i året.
• Pass på at alle oppholdsrom har uhindret rømning til det fri.
• Vær varsom ved bruk av gass. Sjekk slanger og koblinger på
propananlegget.
• Ikke dekk til varmekilder. Ikke tørk klær rett på ovn eller peis.
• Sett asken i god avstand utenfor hytteveggen. Kjøl den ned i
en brannsikker beholder med metallokk, plassert på fast plate
eller steinhelle og i god avstand fra hytten.
• Forlat aldri et rom med levende lys og bruk bare brannsikre
lyse­staker.
Kontakt Bergen kommune:
[email protected] / telefon 05556
eller spør oss på bergen.kommune.no/chat. Det er PC
med gratis internett i Innbyggerservice, Kaigaten 4,
alle NAV-kontorene i bydelene og på bibliotekene.
EVA S. STEIGEN
Ha en aktiv vinterferie
Stengte veier mellom 0830-1900
Arenaen for sykkel-VM er offentlige veier
og byrom. Kartet på denne siden viser rundløypen i Bergen som vil være i bruk, med
noen variasjoner, hver dag mellom klokken
0830-1900.
Da er disse veiene stengt for vanlig biltrafikk, mens fotgjengere og syklister kan
krysse løypen ved egne slusepunkter.
Deler av sentrum blir stengt for trafikk
hele døgnet. Nødetatene, politi, brann og
ambulanse, kommer frem til alle områder.
Sikrer drift av kommunale tjenester
Kommunen leverer sine tjenester under
VM, også de som blir berørt av trafikkendringene. Et stort apparat er i sving for
å sikre god drift av skoler, barnehager og
helse- og sosialtjenester under VM. Les
mer på bergen.kommune.no/sykkelvm
Kommunen samarbeider også tett
med arrangøren Bergen 2017, politiet,
Helse Bergen, Statens Vegvesen, Skyss,
Hordaland fylkeskommune, omegnskommuner og flere andre for å sikre en god og
trygg region under sykkel-VM.
Møt oss hos Innbyggerservice
Onsdag 8. mars kan du møte kommunens
trafikkeksperter mellom klokken 1300 og
1600 hos Innbyggerservice i Kaigaten 4.
Her får du svar på spørsmål om hvor og når
veier er stengt. Du kan også be om råd om
hvordan du kommer deg frem i byen under
sykkel-VM.
Bussen skal frem
Trafikkekspertene kommer til
Busslinjene til og fra sentrum legges om før Innbyggerservice en gang i måneden frem
VM starter. Bybanen går, og Bergen bussta- mot arrangementet.
sjon blir knutepunktet for all kollektivtrafikk.
Tidspunkt kunngjøres blant annet på
Du kan lese mer om trafikkavviklingen
bergen.kommune.no/sykkelvm
under sykkel-VM, og se kart på arrangørens
nettsider bergen2017.no
Følg oss: facebook.com/bergenkommune • twitter.com/bergenkommune • instagram.com/bergenkommune_ung
Pårørende er velkommen
Kaféen er en møteplass for personer
med demens og pårørende, hvor vi
legger vekt på trivsel og mestring.
Her kan du kjøpe kaffe og noe godt
å bite i til hyggelige priser. Delta i
sosialt samvær med andre gjester og
frivillige. Det er også muligheter for
å møte likeperson, delta i turgruppe,
trimgruppe og få informasjon om
samtalegruppe og pårørendekurs.
Godt samarbeid
Kafeen drives av frivillige som
ønsker å gjøre en innsats for
personer med demens og deres
pårørende. Kafeen er et samarbeid mellom Bergen kommune,
Nasjonalforeningen Bergen demensforening, Bergen Røde Kors, og
Vitalitetssenteret Frivilligsentral.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med Hilde Iden, koordinator for Hukommelsesteamene
i Bergen kommune, Kompe­
tansesenter for demens. Telefon
53 03 29 78, mobil 408 04 852,
eller send en e-post
[email protected]
Folkefest i Reformasjonsbyen
I år er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine
berømte teser og utløste reformasjonen som forandret store
deler av verden. Bergen har status som Norges reformasjons­by,
og 3.-7. mars går Lutherfestdagene av stabelen. Det blir kon­
serter, teaterforestillinger, gudstjenester, byvandringer og flere
artige aktiviteter for barn og unge, som Ten Sing, 7-tårnsstur og
elektronikafest. Fullt program på reformasjonsbyen.no
PLANER
g OFFENTLIG ETTERSYN
Kalfarveien, Gamle Betanien
Bergenhus. Gnr 166 bnr 1764 mfl. Planendringen legger til rette for bolig i hele
planområdet, 42 enheter totalt. Gamle Betanien omreguleres fra kontor til bolig. På
grunn av husets dårlige tilstand legges det i samarbeid med byantikvaren opp til å
demontere og gjenoppbygge eksisterende byg­ning. Villa Balconen renoveres og
tilrettelegges for fire vertikaldelte rekkehusleiligheter. Kalfarveien 22 forblir uendret.
Parkering i felles parkeringskjeller. Uteoppholdsareal løses på felles takhage på
nybygget samt i mellomrommet mellom nybygg og Villa Balconen. I tillegg etableres
det et gårdstun mellom Gamle Betanien og nybygget. Adkomst til eiendommen via
eksisterende innkjørsel fra Kalfarveien. Saksnr. 201516380. Arealplan-ID 64650000.
Merknadsfrist 11. april.
Sandsli
Ytrebygda. Gnr 116 bnr 86 mfl. Ny boligbygging nær det nye bybanestoppet i
Sandslivegen. Det foreslås boligblokker fra 5-8 etasjer og noe næringsareal inklu­
dert barnehage. Turveg langs Håvardstunvannet beholdes langs forslåtte bygge­
områder, deler av strandsonen og elveløp omdisponeres til opparbeidede parkareal.
Bofellesskap foreslås flyttet når man har funnet ny lokalisering. Saksnr 201221859.
ArealplanID 63440000. Merknadsfrist 11. april.
g VEDTATT PLAN
Grønskjeret
Gnr 186 bnr 143 mfl. Planen gir rom for bygging av ny tomannsbolig på gnr/bnr
186/143 gjennom å endre formål i gjeldende reguleringsplan fra parkeringsformål
til boligformål. I tillegg har der vært en hensikt å rydde opp i eksisterende situasjon
når det gjelder adkomst og uteoppholdsarealer for bygget firemannsbolig på samme
tomt. Saksnr 201323275. ArealplanID 63910000. Klagefrist 19. mars.
Mer informasjon om planene: www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer
Over 1200 aktivitetstilbud i frivillig regi: www.bergen.kommune.no/frivillig
Kulturkontorene, biblioteket og Idrettsservice har mange tilbud
til deg som skal være hjemme i vinterferien. Her er et utvalg.
FANA/YTREBYGDA
Barnelørdag: ”Heavykatten”
Full trøkk og fine fortellinger. Lørdag 25.
februar kl 1400-1535. Fra 4 år. Pris kr
50 / familie kr 150. Ulriken Bydelssenter,
Landåsveien 31. Billetter: barnelordag.
ticketco.no/heavykatten
Familietrommesirkel
Spill trommer og ha det gøy med barna.
Fra 2 år. Fana kulturhus, lørdag kl 1300.
Billetter kr 35/50. Billettsalg i døren.
Elvetun ungdomshus
• Åpent hus. Mandag og onsdag kl
1800-2100. 8.-10. trinn. Gratis.
• Graffiti intensivkurs. Mandag-onsdag
kl 1200-1500. Fra 5. klasse. Gratis.
• Akrylmaling. Lær gøye og abstrakte
maleteknikker. Mandag-onsdag kl 13001500. Fra 8. klasse. Gratis.
• Foto. Lær å bruke speilrefleks og
Photoshop. Mandag-onsdag kl 11001300. 8.-10. trinn. Gratis.
• Fruity Loops studio. Mandag-onsdag
kl 1500-1700. Fra 5. klasse. Gratis.
Teaterskole: Eventyrfigurer!
Vi skaper eventyrfigurer som bor i skogen. Instruktører fra Vestlandske Teater­
senter. Ytrebygda kultursenter, mandagonsdag kl 1000-1400. For 1.-4. trinn, kr
250, påmelding: deltager.no/bk/eventyr
ARNA/ÅSANE
Åsane kultursenter, Åsane senter 40
• Tekstiltrykk og lefsebaking
Mandag-onsdag kl 1330-1530. ­Klubben,
kr 200. Instruktører: Adela SalomonHammersland og Helche Kårbø.
• Kunst og pust for ungdom
Tirsdag-torsdag kl 1000-1300, 16-20 år.
Speilsalen kr. 250. Instr: Kine Solend.
Ungdomshuset U82, Myrdalskogen 39b
Merchverksted U82
Mandag kl 1600-2000, fra 8. trinn,
kr 250. Instruktør: Dino Dikic.
Ådnahall kulturverksted
Lær å programmere Arduino
Onsdag-fredag kl 1200-1600, 12-16 år,
kr 200. Kursholder: Trygve Troholt.
Ytre Arna kulturverksted
• Silketrykk. Onsdag kl 1700-2000,
torsdag-fredag kl 1200-1600. 12-18 år,
kr 250. Instruktør: Dino Dikic.
• Lydverksted med General Chesz
Onsdag kl 1100-1600, 12-16 år. Gratis.
Åpne kulturverkstedsdager
• Ytre Arna kulturverksted, Peter
Jebsens veg, 1. mars kl 1000-1600.
• Ådnahall kulturverksted, Lakslia 10,
28. februar kl 1000-1600.
• U82, Myrdalskogen 39b, 27. februar kl
1400-2000
BERGENHUS/ÅRSTAD
FYLLINGSDALEN/LAKSEVÅG
Åpen hall for ungdom
• Frøyahallen lørdag
4. mars kl 1800-2200.
Ballspill og film. Alder:
14-18 år.
• Vadmyrahallen tirsdag og fredag kl
1800-2200. Spill, film og mat. 10-16 år.
Bønes arena
• Smaksverksted. Utforsk, test og
smak. Fredag kl 1100-1400. Fra 5.
klasse. Gratis.
• Tegneseriekurs. Onsdag-torsdag kl
1100-1300. Fra 5. klasse. Gratis.
Ungdommens hus
• Smaksverksted. Mandag kl 11001400. Fra 5. klasse. Gratis.
• Kreativt verksted. Onsdag kl 11001500. Fra 5. klasse. Gratis.
BIBLIOTEKENE
Bibliotekene har mange arrangementer
for barn og unge: Kino, spillklubber,
bokmerkeverksted eller høytlesing. Les
mer: bergenbibliotek.no/arrangement
Bli med og prøv flamenco
Mandag og tirsdag kl 1130-1500, 4.-7.
trinn, kr 200. Vitalitetsenteret. Instruktør:
Danitza Olea. Påmelding:
deltager.no/BK/vinterferie_flamenco
IDRETT
Kunstkaos
Lek med maling,
tekstiler, farger
og former.
Instruktør: Linda
Marie Westgaard.
Onsdag-torsdag
kl 1000-1400,
4.-7.trinn, kr 200.
Vitalitetsenteret,
Wolffsgate 12.
Påmelding:
deltager.no/BK/vinterferie_kunstkaos
Skibuss til Eikedalen
Fra Bergen til Eikedalen tirsdag og
torsdag. Oppmøte kl 0950, tilbake i sentrum ca 1715. Kr 80/200 (inkl. heiskort).
Påmelding: bergen.kommune.no/idrett
Skikurs: alpint/twintip/snowboard
Tirsdag og torsdag kl 1115-1515 i
Eikedalen. Pris kr 200 (kr 300 inkl ski).
Fra 13 år. Kursene forutsetter snø.
Påmelding: bergen.kommune.no/idrett
Fysak, svømming, skøyter og
Åpen hall for barnefamilier
Fysak, Åpen hall, svømmehallene
og skøytebanene på Slåtthaug og i
Bergenshallen har vanlige åpningstider.
Mer info om vinterferietilbudet:
bergen.kommune.no
Hva skjer: www.bergen.kommune.no/aktuelt