Se programmet her - Sørumsand Misjonshus

SØNDAGSSKOLEN I SØRUM VÅREN
2017
SØNDAGER PÅ SØRUMSAND MISJONSHUS KL.11.00-12.15.
Barna kan eventuelt komme fra kl. 10.30, slik at foreldrene kan nå gudstjenesten
8.jan: Juletrefest kl.17.00 for alle.
15.jan: Søndagsskole
22.jan: Familiegudstj. Sørum krk, søndagsskolen deltar
29.jan: Badetur med søndagsskolen, hele familien
5.febr: Søndagsskole
12.febr: Livsgledegudstj. på Misjonshuset kl 17.00
INGEN søndagsskole 19. og 26.febr grunnet vinterferie
5.mars: Søndagsskole
12.mars: Storfamiliesamling på Misjonshuset kl 17
Exodus (for de fra 10 år):
19.mars: Søndagsskole
Pizza kveld:
26.mars: Søndagsskole i Sørum kirke
Overnatting:
2.april: Søndagsskole
INGEN søndagsskole 9.og 16.april grunnet påske
23.april: Våravslutning m/hele familien m/Kristin Hyrum Lund (fra
Søndagsskolen Norge)
VELKOMMEN !
Kontaktperson: Solvår Norbakken 93402161/[email protected]