Rodebeskrivelser - Eidskog kommune

Rodebeskrivelser
Område
Magnor
Magnor
Rode
Beskrivelse
1 Skolevegen fra nr 76 - Veibyvegen - Leirbekkvegen – Leirsjøvegen – Bogervegen –Gjøslivegen – Nordalsvegen
2 Gaustadsetervegen – Kapellvegen sør for rv 2 – Vilsbergvegen sør for rv 2
Magnor
Magnor
Vilsbergvegen på nordsiden av rv 2 – Mokalenga – Smievegen – Markvegen – Ekornvegen – Ullbergvegen – Soltunvegen
3 – Movegen – Tømmertullen
Kapellvegen nord for rv 2 – Skogvegen – Mosevegen – Kvistvegen - Villavegen – Høgsetervegen – Parkvegen –
4 Skolevegen nr 2-34 – Tverrvegen nr 2-10
5 Gaustadvegen vest for Vrangselva til nr nr 43 – Damfaret – Tverrvegen nr 14-28 – Elvefaret – Wiktor Svans veg
Magnor
6 Gaustadvegen 272 – 377 – Sørgardsgutua
Magnor
Gaustadvegen øst for Vrangselva - Grensevegen fra nr 631 (på sørsiden av jernbanen) – Vanga – Furumoen –
7 Spinnerivegen – Arkovegen (sideveger inkl Lindalen/Lindåsen)
Magnor