Innkalling AU - 01.03.2017

DEN NORSKE KIRKE
Kirkelig fellesråd i Trondheim
Møteinnkalling
KF - 2015-2019 - Arbeidsutvalget
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:
01.03.2017
Munkegata 6 - Møterom 1
13:30 - 16:00
Forfall meldes til administrasjonen tlf. 994 36 000 – [email protected]
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.
Saksliste

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Saksnr
Tittel
10/2017
Protokoll fra forrige møte til godkjenning
11/2017
Årsregnskap 2016
12/2017
Investering - Prosjektregnskap 2016
13/2017
Prosjekt 534161 - Charlottenlund kirke - utredning
14/2017
Mindre endringer i Tilsettingsreglementet
15/2017
Årsrapport 2016 - Kort oversikt over innhold
16/2017
Mål og strategiplan for Kirkelig fellesråd i Trondheim 2017-2020- utvikling av
diakonal profil for Trondheim
17/2017
Stilling - Heimdal og Byåsen soner - tilsetting avdelingsleder
Orienteringssak
·
Eventuelt
·
Svein Willy Danielsen
Leder
Kjell Inge Nordgård
Kirkeverge
1