Bestillingsliste økologisk frø 2017

Bestillingsliste økologisk frø 2017
Skriv ut, før på ønsket antall og levere nærmeste avdeling innen 28/2.
Tilgangen på økologisk frø er begrenset. Ved vareknapphet vil tilgjengelig frø bli fordelt. Frøet
vil bli sendt fra hovedlager på Holstad til avdelingene før påske.
Frøblanding
Varenummer
Pakn.størrelse Bestiller antall
(pakninger)
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
Natura Surfôr Nord
Natura Surfôr Vintersterk
Natura Surfôr Pluss 10
Natura Surfôr/Beite Vintersterk
Natura Surfôr/Beite Normal
Natura Surfôr/Beite Pluss 10
Grønnfor
Natura Grønnfôr Bygg
Natura Grønnfôr Havre
Raigras
32917
32925
32945
32915
32927
32955
32940
32950
25 kg
25 kg
Natura ww raigras Pollanum
Natura it raigras Fabio
Natura fl raigras Calibra
30399
30523
30534
25 kg
25 kg
25 kg
Navn:…………………………………………………………………………………………
Dato:…………………………………..
Normale såmengder for Natura frø:
Surfôr Nord og Vintersterk:
Surfor Pluss 10:
Surfor/Beite Normal, Vintersterk:
Surfor/Beite Pluss 10:
Grønnfôr:
Westerwoldsk raigras:
Italiensk raigras:
Flerårig raigras:
Felleskjøpet Agri SA
Besøksadresse Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Postadresse
Postboks 469, Sentrum, 0105 Oslo
2-3 kg/daa.
2,5-3,5 kg/daa
2,5-3,5 kg/daa
3-4 kg/daa
20 kg/daa
4 kg/daa
4 kg/daa
4 kg/daa
E-post [email protected]
Web
felleskjopet.no
Tlf
+47 035 20
Org.nr NO 911 608 103 mva