Veileder - Spark* NTNU

Veileder
Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi
rundt 20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og
videreutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte
studenter på NTNU.
Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som
en kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i
prosjektet.
Kort fortalt:
- Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.
- Arbeidstidene er meget fleksible. Derfor må du være strukturert og selvgående.
- Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, rapportering i databasen, møter, samt gjennomføring av
promoteringstiltak og arrangement
- Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge
organisasjonskultur
For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU i Trondheim, ha minst ett år igjen på skolen,
samt ha erfaring fra oppstartsaktiviteter.
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer i mars, og lønnet opplæring vil bli gitt.
Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man
jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I disse inngår det noe arbeid innen
promotering og arrangement.
I søknaden må du presisere om du kan være med på følgende datoer:
- Mandag 20.mars fra kl. 16:00 og utover
- Onsdag 22.mars fra kl. 17:00 til 21:00
- Torsdag 23.mars fra kl. 18:00 til 21:00
- Lørdag 25.mars fra kl. 08:00 til Søndag 26.mars kl. 16:00 (Hyttetur)
Søknad og CV sendes til ​[email protected]​ innen 5. Mars klokken 23.59. Aktuelle kandidater vil bli
intervjuet fortløpende.
For mer informasjon om veilederstillingen, ta kontakt med en av våre veiledere (sjekk ut veilederne våre
på ​www.sparkntnu.no​), ​ta kontakt med Vidar (idékoordinator) på ​[email protected]​ eller Trine (leder)
på ​[email protected]​.