Ukeplanen og arbeidsgrupper for Modul 2

FYS2150 Våren 2017, Modul 2 (og senere Presentasjoner og Modul 3)
Mandager
Lag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Onsdager
Medlemmer
Emma Wistrøm, Ragnar Bruvoll
Cecilie Glittum, Elisabeth Christensen
Frida Furmyr, Thomas Sjåstad
Nora Irene Jensen Pettersen, Wanja Paulsen
Magnus Følø Dragseth, Camilla Baastad, Muluberhan Yonas Gidey
Idun Kløvstad, Geir Ulvik
Erlend Lima, Gunnar Lange
Stian Bilek, Torbjørn Lode Gjerberg
Christian Lindland, Vibeke Fængsrud
17
Uke
9
10
11
12
13
Bragg
1+2
7+8+9
5+6
3+4
Gamma
3+4
1+2
7+8+9
5+6
Solcelle
5+6
3+4
1+2
7+8+9
Elastisitet
7+8+9
5+6
3+4
1+2
-
Bevegelsesmotstand
7+8+9
5+6
3+4
1+2
Lag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
23
Uke
9
10
11
12
13
Medlemmer
Sandra M.S. Reitan, Helene Aune
Kristian Wold, Stig-Nikolai Foyn
Veronica Danielsen, Emma Thingstad
Amund Grorud, Simen E. Sørensen
Simen Bjørndal, Vegard Thogersen
Alida Hardersen, Nikolai Haug
Andreas Dolven Jacobsen, Daniel J. Bakke
Eirik Lund, John-Magnus Johnsen
Anna Birk Hellenes, Emily Qing Moen
Daniel Johannessen, Sean W. Bråten
Bragg
1+2+3
10+11
9
6+7
4+5
Gamma
4+5
1+2+3
10+11
9
6+7
Solcelle
6+7
4+5
1+2+3
10+11
9
Elastisitet
9
6+7
4+5
1+2+3
10+11
Bevegelsesmotstand
10+11
9
6+7
4+5
1+2+3