Prisliste - Storebrand

Prisliste
Gjelder fra
21. februar 2017
Personkunder
Innhold
Lån med sikkerhet i bolig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Innskuddsrenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Betalingstjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kontoer som ikke lenger er i salg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kontokreditt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Betalingstjenester frem til 1. mai 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kort frem til 1. mai 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kort og betalinger fra 1. mai 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hovedregler for valutering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
81704a
Storebrand Bank: Professor Kohts vei 9, Postboks 474, 1327 Lysaker
Kundesenteret telefon 08880
e-mail: [email protected]
www.storebrand.no
02/2017
Kostnader ved for sen betaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lån med sikkerhet i bolig
Renten beregnes etter total lånegrad for panteobjektet, uavhengig av om lånet løper som ett eller flere lån. Tabellene nedenfor viser
gjeldende priser for lån med flytende rente med 1. prioritet pant. Vi tilbyr også lån med fast rente. Vi tilbyr lån inntil 85 % av takst/boligens verdi.
Bærekraftig boliglån
Vi ønsker å gå i front, og vil derfor satse stort på bærekraft i alt vi gjør. Bli med oss på reisen mot en grønnere verden. Du får enkle miljøtips
rett på e-post som vil bidra til at du sparer både energi og penger på boligen din. Bærekraftig boliglån gis for finansiering av primærbolig med
inntil 70 % av takst/boligens verdi.
Lånerenten forutsetter at du/dere har gjennomført energiklassifisering av egen bolig, og forplikter deg/dere til å vurdere forbedringstiltak.
I tillegg må låntaker og evt. medlåntaker bruker Storebrand Bank aktivt som hovedbank med lønnskonto, nettbank og VISA-kort.
Innenfor 70 %
Beskrivelse
Nominell
Effektiv*
Lån over 2 mill.
1,99 %
2,06 %
Lån over 1 mill.
2,15 %
2,25 %
Lån under 1 mill.
2,55 %
2,74 %
* Effektiv rente er beregnet for annuitetslån nedbetalt over 25 år med månedlige terminer og inkluderer alle gebyrer til Storebrand Bank. Effektiv rente er beregnet for lånebeløp på henholdsvis kr 2,5 mill , 1,5 mill. og 750 000 kroner.
Spesielt for Fordelskunder - deg med tjenestepensjon i Storebrand: Du betaler ikke etableringsgebyr første gang du tar opp lån hos oss.
Fordelskunder kan kombinere Bærekraftig boliglån med topplån ved over 70 % belåning. Nominell rente på topplån for Bærekraftig boliglån er
2,70 % (effektiv 3,07 %*).
* Effektiv rente er beregnet for annuitetslån på 300.000 nedbetalt over 25 år med månedlige terminer.
BLU 40 – ekstra gunstig lånerente til deg som er 18 t.o.m 40 år
Lånerenten forutsetter at låntaker og evt. medlåntaker bruker Storebrand Bank aktivt som hovedbank med lønnskonto, nettbank og VISA-kort.
BLU40 vil endres til ordinært boliglån ved boligbytte eller opplåning/forhøyelse etter fylte 41 år.
Innenfor 70 %
Nominell
Effektiv
Fordelskunder
1,99 %
2,06 %*
Ordinære
1,99 %
2,07 %**
* Effektiv rente er beregnet for annuitetslån på 2 millioner nedbetalt over 25 år med månedlige terminer og inkluderer gebyrer for fordelskunder med tjenestepensjon i
Storebrand.
** Effektiv rente er beregnet for annuitetslån på 2 millioner nedbetalt over 25 år med månedlige terminer og inkluderer alle gebyrer til Storebrand Bank.
Topplån (over 70 %)
BLU 40 lån med belåning over 70 % gis som to lån. Renten under viser renten på den delen av lånet som er over 70 %.
Nominell
Effektiv
2,30 %
2,66 %*
* Effektiv rente er beregnet for annuitetslån nedbetalt over 25 år med månedlige terminer og inkluderer alle gebyrer til Storebrand Bank. Effektiv rente er beregnet for topplån på 300.000 kroner.
2 Prisliste personkunder
Fordelskunder - for deg med tjenestepensjon i Storebrand
Lånerenten forutsetter at låntaker og evt. medlåntaker bruker Storebrand Bank aktivt som hovedbank med lønnskonto, nettbank og VISA-kort.
Innenfor 75 %
Beskrivelse
Nominell
Effektiv*
Lån over 2 mill.
2,40 %
2,47 %
Lån over 1 mill.
2,80 %
2,90 %
Lån under 1 mill.
3,30 %
3,48 %
* Effektiv rente er beregnet for annuitetslån nedbetalt over 25 år med månedlige terminer og inkluderer alle gebyrer til Storebrand Bank.
Effektiv rente er beregnet for lånebeløp på henholdsvis 2,5 mill., 1,5 mill. og 750 000 kroner
Helkunde
Lånerenten forutsetter at låntaker og evt. medlåntaker bruker Storebrand Bank aktivt som hovedbank med lønnskonto, nettbank og VISA-kort.
Innenfor 75 %
Beskrivelse
Nominell
Effektiv*
Lån over 2 mill.
2,60 %
2,68 %
Lån over 1 mill.
3,10 %
3,22 %
Lån under 1 mill.
3,50 %
3,71 %
* Effektiv rente er beregnet for annuitetslån nedbetalt over 25 år med månedlige terminer og inkluderer alle gebyrer til Storebrand Bank. Effektiv rente er beregnet for lånebeløp på henholdsvis
2,5 mill., 1,5 mill. og 750 000 kroner.
Topplån (over 75 %)
Lån med belåning over 75 % gis som to lån. Renten under viser renten på lånet som er over 75 %.
Nominell
Effektiv*
4,25 %
4,64 %
* Effektiv rente er beregnet for annuitetslån nedbetalt over 25 år med månedlige terminer og inkluderer alle gebyrer til Storebrand Bank. Effektiv rente er beregnet for topplån på 300.000 kroner.
Standard
Innenfor 75 %
Beskrivelse
Nominell
Effektiv*
Lån over 2 mill.
3,25 %
3,34 %
Lån over 1 mill.
3,55 %
3,68 %
Lån under 1 mill.
3,95 %
4,17 %
* Effektiv rente er beregnet for annuitetslån nedbetalt over 25 år med månedlige terminer og inkluderer alle gebyrer til Storebrand Bank. Effektiv rente er beregnet for lånebeløp på henholdsvis kr 2,5 mill., 1,5 mill. og 750 000.
Gunstig boliglån for medlemmer av et Unio-forbund
Som medlem av et Unio-forbund får du en svært lav lånerente uavhengig av lånebeløp. Lånerenten forutsetter at låntaker og eventuell
medlåntaker bruker Storebrand Bank aktivt som hovedbank med lønnskonto, nettbank og Visa-kort.
Nominell
Effektiv
Boliglån innenfor 70 prosent av boligens verdi
1,99 %
2,06 %
Boliglån utover 70 prosent av boligens verdi (topplån)
2,70 %
3,12 %
Effektiv rente er beregnet for nye lånekunder med annuitetslån, nedbetalt over 25 år med månedlige terminer, og inkluderer alle gebyrer til
Storebrand Bank. Effektiv rente er beregnet for lånebeløp på 2 millioner kroner for hovedlånet og 300.000 for topplånet. Det betales ikke
gebyr for førstegangs etablering av boliglån innenfor 70% av boligens verdi.
Prisliste personkunder 3
Boligkreditt
Tabellene nedenfor viser gjeldende priser for Boligkreditt med 1. prioritet pant i Storebrand Kredittforetak AS.
Fordelskunder – for deg med tjenestepensjon i Storebrand
Lånerenten forutsetter at låntaker og evt. medlåntaker bruker Storebrand Bank aktivt som hovedbank med lønnskonto, nettbank og VISA-kort.
Kredittramme
Fordelskunde
Innenfor 60 % av takst
Nominell rente
Gjennomsnittlig
utnyttelse
Effektiv rente*
2,67 %
2,70 %
2,82 %
Over
2 million
2,60 %
100 %
50 %
20 %
Over
1 million
3,00 %
100 %
50 %
20 %
3,10 %
3,17 %
3,35 %
Under
1 million
3,50 %
100 %
50 %
20 %
3,68 %
3,80 %
4,18 %
* Effektiv rente er beregnet for 10 års løpetid og inkluderer alle gebyrer til Storebrand Bank. Effektiv rente er beregnet for lånebeløp på henholdsvis
kr 2,5 mill., 1,5 mill. og 750 000.
Helkunde
Lånerenten forutsetter at låntaker og evt. medlåntaker bruker Storebrand Bank aktivt som hovedbank med lønnskonto, nettbank og VISA-kort.
Kredittramme
Helkunde
Innenfor 60 % av takst
Nominell rente
Gjennomsnittlig
utnyttelse
Effektiv rente*
2,78 %
2,82 %
2,96 %
Over
2 millioner
2,70 %
100 %
50 %
20 %
1-2 millioner
3,20 %
100 %
50 %
20 %
3,32 %
3,40 %
3,63 %
Under
1 million
3,60 %
100 %
50 %
20 %
3,81 %
3,97 %
4,43 %
* Effektiv rente er beregnet for 10 års løpetid og inkluderer alle gebyrer til Storebrand Bank. Effektiv rente er beregnet for lånebeløp på henholdsvis kr 2,5 mill.,
1,5 mill. og 750 000.
Standard
Boligkreditt Standard
Kredittramme
Innenfor 60 % av takst
Nominell rente
Gjennomsnittlig utnyttelse
Effektiv rente*
Over 2 millioner
3,35 %
100 %
50 %
20 %
3,45 %
3,49 %
3,63 %
Over 1 million
3,65 %
100 %
50 %
20 %
3,79 %
3,86 %
4,10 %
Under 1 million
4,05 %
100 %
50 %
20 %
4,28 %
4,44 %
4,90 %
* Effektiv rente er beregnet for 10 års løpetid og inkluderer alle gebyrer til Storebrand Bank. Effektiv rente er beregnet for lånebeløp på henholdsvis
kr 2,5 mill., 1,5 mill. og 750 000.
4 Prisliste personkunder
Mellomfinansiering
Nominell
Effektiv*
4,25 %
4,42 %
* Effektiv rente er beregnet for avdragsfri mellomfinansiering på 2,5 millioner med et års løpetid, og inkluderer alle gebyrer til Storebrand Bank.
Byggekreditt
En kortsiktig kredittramme som du fritt kan bruke til små og store utgifter i byggeprosessen. Du kan låne inntil 100 prosent av
verdien på egen eiendom i tillegg til tomt med byggetillatelse.
Beskrivelse
Nominell rente
5,24 %
Provisjon
1,20 %
Kreditramme
Utnyttelsesgrad
Effektiv rente*
2 500 000
100 %
6,49 %
50 %
7,83 %
20 %
11,98 %
*Effektiv rente er beregnet for 10 års løpetid og inkluderer alle gebyrer til Storebrand Bank. Effektiv rente er beregnet for lånebeløp på henholdsvis kr 2,5 mill.
Priser i forbindelse med boligfinansiering
Etablering, sammenslåing, forhøyelser og opplåning
Behandlingsgebyr Fordelskunde første gang du tar opp lån....................................................................................................................... 0
Depotgebyr Fordelskunde 1 pant første gang du tar opp lån..................................................................................................................... 0
Behandlingsgebyr Fordelskunde ved sammenslåing, forhøyelser og opplåning.............................................................................1000
Depotgebyr Fordelskunde pr panteobjekt (utover 1 pant) eller ved forhøyelser av eksisterende pant...................................... 750
Behandlingsgebyr Helkunde og Standardkunde: ....................................................................................................................................1000
Depotgebyr pr. panteobjekt Helkunde og Standardkunde..................................................................................................................... 750
Behandlingsgebyr mellomfinansiering og byggekreditt........................................................................................................................2.500
Andre endringer på løpende lån.................................................................................................................................................................... 250
F.eks. bytte serie/annuitet, manuell belastning av boligkreditt, utsettelse av renter/avdrag.
Det påløper ikke depotomkostninger ved opplåning innenfor eksisterende sikkerhet.
Behandlingsgebyr kan fastsettes høyere ved store og komplekse låneengasjementer.
For gjeldende satser for tinglysning hos Statens Kartverk, se http://www.statkart.no/nor/Tinglysing/
Termingebyr
Boliglån og mellomfinansiering med direkte trekk på konto......................................................................................................................50
Boliglån og mellomfinansiering med tilsendt giro...................................................................................................................................... 100
Boligkreditt og byggekreditt* ............................................................................................................................................................................75
* Gebyr belastes også om kreditten er ubenyttet
Avdragsfrihet og nedbetaling
Våre boliglån har månedlige terminer. Innenfor 60 % av verdigrunnlaget tilbys inntil 10 års avdragsfrihet og samlet nedbetalingstid
inntil 40 år.
Spesielle betingelser:
Basert på bla. individuell risikovurdering kan lånerenten fastsettes høyere. Det gjelder egne betingelser for lån fra og med
10 millioner kroner.
Prisliste personkunder 5
Innskuddsrenter
Plasseringskonto
5 gebyrfrie uttak/overføringer pr. år, deretter 1% uttaksprovisjon, minimum 250 kroner
over 100.000, fra første krone ..................................................................................................................................................................1,00 %
Under 100.000 ..............................................................................................................................................................................................0,10 %
Sparekonto
Uansett beløp ................................................................................................................................................................................................0,50 %
BSU....................................................................................................................................................................................................................3,15 %
Bank for barn og ungdom
Sparekonto under 18 år ............................................................................................................................................................................ 0,50 %
Brukskonto under 18 år .............................................................................................................................................................................0,10 %
Barnekort.............................................................................................................................................................................................................. 0 kr
Ungdomskort....................................................................................................................................................................................................... 0 kr
Fordelskonto - for deg med tjenestepensjon i Storebrand ............................................................................................................. 0,10 %
Storebrandkonto......................................................................................................................................................................................... 0,10 %
Depositumskonto*....................................................................................................................................................................................... 0,10 %
* henhold til husleieloven §§ 3-5 og 3-7. Behandlingsgebyr kr 750
Spesialkontoer
Pensjonskonto- for deg som mottar pensjon fra Storebrand
Over 100.000, fra første krone...................................................................................................................................................................1,00 %
Under 100.000...............................................................................................................................................................................................0,75 %
Valutakonto (uansett beløp og alle tilgjengelige valutaer).................................................................................................... 0 %
Kontoer som ikke lenger er i salg
IPA konto..........................................................................................................................................................................................................1,00 %
Storebrand Junior 0-18 år
Junior Sparekonto, uansett beløp ........................................................................................................................................................... 0,50 %
Ungdomskonto brukskonto 13-18 år ......................................................................................................................................................0,10 %
Det gjelder egne betingelser på innskudd fra 25 millioner kroner.
6 Prisliste personkunder
Kontokreditt
Standard
Beskrivelse
Nominell rente
18,70 %
Minimumsbeløp
5 000 kr
Maksimumsbeløp
Bevilget kreditt
Effektiv rente
50 000 kr
20,05 %
50 000 kr
Betalingstjenester frem til 1. mai 2017
Gebyrfrie tjenester
Alle kunder
Varekjøp med kort - inklusive kontantuttak (i Norge)..................................................................................................................................... 0
Varekjøp med kort (i utlandet) ............................................................................................................................................................................ 0
Uttak i minibank, hele døgnet (i Norge) ............................................................................................................................................................ 0
Regningsbetaling i Norge via nettbank, mobilbank og telebank*............................................................................................................... 0
AvtaleGiro.................................................................................................................................................................................................................. 0
eFaktura..................................................................................................................................................................................................................... 0
Overføring uten melding via nettbank, mobilbank og telebank av norske kroner ................................................................................ 0
Fast oppdrag uten melding via nettbank, mobilbank og telebank.............................................................................................................. 0
BankID........................................................................................................................................................................................................................ 0
Tilgang nettbank og mobilbank............................................................................................................................................................................ 0
* For kvittering med oblat tilsendt per post påløper portokostnader på 5 kr per kvittering.
Mellomfinansiering
Nominell
Effektiv*
4,25 %
4,42 %
* Effektiv rente er beregnet for avdragsfri mellomfinansiering på 2,5 millioner med et års løpetid, og inkluderer etablering og termingebyr.
Byggekreditt
En kortsiktig kredittramme som du fritt kan bruke til små og store utgifter i byggeprosessen. Du kan låne inntil 100 prosent av
verdien på egen eiendom i tillegg til tomt med byggetillatelse.
Beskrivelse
Nominell rente
5,24 %
Provisjon
1,20 %
Kreditramme
Utnyttelsesgrad
Effektiv rente*
2 500 000
100 %
6,49 %
50 %
7,83 %
20 %
11,98 %
* Effektiv rente er beregnet Byggekreditt med 10 års løpetid.
Prisliste personkunder 7
Priser i forbindelse med boligfinansiering
Etablering, sammenslåing, forhøyelser og opplåning
Behandlingsgebyr Fordelskunde første gang du tar opp lån....................................................................................................................... 0
Depotgebyr Fordelskunde 1 pant første gang du tar opp lån..................................................................................................................... 0
Behandlingsgebyr Fordelskunde ved sammenslåing, forhøyelser og opplåning.............................................................................1000
Depotgebyr Fordelskunde pr panteobjekt (utover 1 pant) eller ved forhøyelser av eksisterende pant...................................... 750
Behandlingsgebyr Helkunde og Standardkunde: ....................................................................................................................................1000
Depotgebyr pr. panteobjekt Helkunde og Standardkunde..................................................................................................................... 750
Behandlingsgebyr mellomfinansiering og byggekreditt........................................................................................................................2.500
Andre endringer på løpende lån.................................................................................................................................................................... 250
F.eks. bytte serie/annuitet, manuell belastning av boligkreditt, utsettelse av renter/avdrag.
Det påløper ikke depotomkostninger ved opplåning innenfor eksisterende sikkerhet.
Behandlingsgebyr kan fastsettes høyere ved store og komplekse låneengasjementer.
For gjeldende satser for tinglysning hos Statens Kartverk, se http://www.statkart.no/nor/Tinglysing/
Termingebyr
Boliglån og mellomfinansiering med direkte trekk på konto......................................................................................................................50
Boliglån og mellomfinansiering med tilsendt giro...................................................................................................................................... 100
Boligkreditt og byggekreditt* ............................................................................................................................................................................75
* Gebyr belastes også om kreditten er ubenyttet
Avdragsfrihet og nedbetaling
Våre boliglån har månedlige terminer. Innenfor 70% av verdigrunnlaget tilbys inntil 10 års avdragsfrihet og samlet nedbetalingstid
inntil 40 år.
Spesielle betingelser:
Basert på bla. individuell risikovurdering kan lånerenten fastsettes høyere. Det gjelder egne betingelser for lån fra og med
10 millioner kroner.
Elektronisk Kunde
Storebrand Bank er en direktebank med elektroniske løsninger som er tilrettelagt for å løse dine daglige bankbehov.
Gebyr for informasjon tilsendt elektronisk .................................................................................................................................................... 0
Gebyr for informasjon tilsendt per post (per melding)............................................................................................................................... 25
Registrer ditt samtykke til elektronisk kommunikasjon direkte i nettbanken, eller kontakt kundesenteret.Giro
Giro
BrevGiro, pr. regning (+ porto pr. følgeseddel)..............................................................................................................................................15
Kvitteringsliste BrevGiro.......................................................................................................................................................................................15
Manuell giro med/uten kvittering................................................................................................................................................................... 100
Giro med feil/mangler/avvist dekningskontroll........................................................................................................................................... 100
Overføringer innland
Manuell overføring innen Storebrand Bank – med/uten melding ........................................................................................................ 100
Manuell overføring til annen bank – med/uten melding ......................................................................................................................... 100
- hasteoverføring etter kl. 13.00 .................................................................................................................................................................... 200
Fast oppdrag med/uten melding lagt opp av banken .................................................................................................................................25
Manglende dekning på konto ............................................................................................................................................................................75
Bekreftelse tilsendt på telefax............................................................................................................................................................................50
Overføringer utland, SWIFT-adresse: STFBNOKK
Betaling til utlandet via nettbank */**/***/****
- EUR, SEK, DKK, NOK, GBP, USD ......................................................................................................................................................................25
- Øvrige valuta .......................................................................................................................................................................................................50
Manuell overføring til utland (dekker gebyr i Norge**)........................................................................................................................... 200
Manuell hasteoverføring til utland (dekker gebyr i Norge**) ................................................................................................................. 400
8 Prisliste personkunder
Feil fra kunde som medfører reklamasjon fra utenlandsk bank. Minimum........................................................................................ 300
Manglende dekning på konto ......................................................................................................................................................................... 100
Fast oppdrag med/uten melding ................................................................................................................................................................... 250
Bekreftelse tilsendt på telefax ........................................................................................................................................................................ 100
Betalinger i Euro innenfor SEPA (Single Euro Payments Area) …………………………………………………………………..………………….….........25
SEPA omfatter EU, Norge, Island, Liechtenstein, Sveits, Monaco og San Marino.
Alle andre betalinger fra utlandet:
Beløp inntil NOK 5.000,- eller tilsvarende verdi i utenlands valuta......................................................................................................... 50
Beløp fra og med NOK 5.000,- eller tilsvarende verdi i utenlandsk valuta........................................................................................... 100
Tillegg ved feil/mangler i betaling til/fra utlandet (pluss eventuelle omkostninger i utenlandsk bank) ....................................... 200
* Gjelder også for betaling i utenlandsk valuta til innenlandske banker (dekker gebyr i Norge)
** Dekker gebyr i Norge. Når avsender skal dekke omkostningene i utlandet, kommer de faktiske kostnadene i tillegg til ovennevnte priser minimum kr 150.
*** Ved feil eller manglende IBAN eller SWIFT/BIC-adresse, blir du belastet minimum kr 200.
****Hastegebyr kr 150.
Det er obligatorisk å oppgi IBAN Kontonummer for betalingsmottaker og BIC-nummer for betalingsmottakers bank på alle overførsler i EUR
innen EU og EØSområdet i tillegg til Sveits. Dette medfører at mottakerbanker i de respektive land kan returnere betalinger uten riktig IBAN
og BIC.
Diverse
Innløsning av sjekk for innskudd konto i Storebrand Bank (unntatt valutasjekk) ................................................................................25
Bankremisse (inkl. gaveomslag og konvolutt) ............................................................................................................................................. 100
Bestilling av kontoutskrift pr. post/telefaks via nettbank og telebank .....................................................................................................15
Kopi av kontoutskrift via Kundesenteret...................................................................................................................................................... 100
Kopi av bilag og bekreftelser via Kundesenteret....................................................................................................................................... 100
Rekommandert post.............................................................................................................................................................................................75
Utbetalingsanvisning - godskrives konto...................................................................................................................................................... 100
Gebyr godhetserklæring................................................................................................................................................................................... 200
SMS-varsling, per melding..................................................................................................................................................................................... 3
Rebestilling av kodebrikke................................................................................................................................................................................ 100
Overtrekksrente p.a......................................................................................................................................................................................... 20 %
Prisliste personkunder 9
Kort frem til 1. mai 2017
Felles for alle kort
Årsgebyr blir belastet en måned etter at kortet er utstedt. Dette gjelder også ved mistet kort.
Når du bruker kort i utlandet eller til utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er den
MasterCard og VISA oppnår hos sin bankforbindelse pluss et kurspåslag - p.t. 1,75 % av det vekslede beløpet. Noen brukersteder
krever gebyr ved bruk av kort. Dette gebyret belastes korteiers konto direkte og er ikke en del av Storebrand Banks ansvar. Eksempel:
Vekslingsgebyr ved uttak av fremmed valuta i minibank.
Våre kort er gyldige i inntil 3 år fra det er utstedt og fornyes automatisk. Kortene er sperret for pengespill på nett.
VISA
VISA Fordel - for deg med tjenestepensjon i Storebrand ............................................................................................................................ 0
VISA Classic (årspris).......................................................................................................................................................................................... 250
VISA Electron, for kunder over 18 år (årspris)............................................................................................................................................. 250
VISA Electron, for kunder 8-18 år (årspris)........................................................................................................................................................ 0
Kontantuttak med VISA i utlandet.....................................................................................................................................................................25
Erstatningskort ved mistet eller skadet kort / rebestilling ....................................................................................................................... 100
Nødkort / hastekort .......................................................................................................................................................................................... 500
MasterCard Fordel - for deg med tjenestepensjon i Storebrand
Kredittramme inntil 100 000 kroner.
Årsavgift hovedkort ................................................................................................................................................................................................ 0
Maksimum kontantuttak .......................................................................................................................................................... Kr 5 000 pr. dag
...................................................................................................................................................................................................... Kr 10 000 pr. uke
Varekjøp* .................................................................................................................................................................................................................. 0
Gebyr minibankuttak utland ............................................................................................................................................................................... 0
Gebyr minibankuttak Norge
.3 % av
Gebyr overføring til konto i nettbank
uttaksbeløp,
Gebyr regningsbetaling i nettbank
minimum kr 50
Kredittrente, p.t...................................................................................................................................................................................................................................... 1,60 % pr. måned**
Fakturagebyr eFaktura ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 0
Papirbasert faktura ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 65
Nødkort ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 500
Nødkontanter ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 500
Egenandel reiseforsikring ............................................................................................................................................................................................................................................................... 0
}
* Bruker du kortet til varekjøp på Posten, belastes gebyr som for minibankuttak.
** Eff.rente 19,61%, 15.000,- o/12 mnd. Totalt 16.594,-.
Storebrand MasterCard med reiseforsikring
Kredittramme inntil 100 000 kroner.
Årsavgift hovedkort ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 390
Årsavgift tilleggskort ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 0
Maksimum kontantuttak .......................................................................................................................................................................................................................... Kr 5 000 pr. dag
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kr 10 000 pr. uke
Kredittrente, p.t.......................................................................................................................................................................................................................................... 1,60 % pr. måned*
* Eff.rente 25,03%, 15.000,- o/12 mnd. Totalt 17.034,-.
10 Prisliste personkunder
Storebrand MasterCard
Kredittramme inntil 100 000 kroner.
Årsavgift hovedkort .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 0
Årsavgift tilleggskort ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 0
Maksimum kontantuttak .......................................................................................................................................................................................................................... Kr 5 000 pr. dag
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kr 10 000 pr. uke
Kredittrente, p.t.......................................................................................................................................................................................................................................... 1,60 % pr. måned*
* Eff.rente 20,23%, 15.000,- o/12 mnd. Totalt 16.644,-
MasterCard Platinum
Kredittramme inntil 200 000 kroner.
Årsavgift ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 690
Maksimum kontantuttak ....................................................................................................................................................................................................................... Kr 10 000 pr. dag
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kr 20 000 pr. uke
Kredittrente, p.t.......................................................................................................................................................................................................................................... 1,60 % pr. måned*
* eff.rente 28,94%, 15.000,- o/12 mnd. Totalt 17.334,-
Felles for Storebrand MasterCard, med og uten reiseforsikring samt MasterCard Platinum
Varekjøp* ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 0
Gebyr minibankuttak
3 % av
Gebyr overføring til konto i nettbank
uttaksbeløp,
Gebyr regningsbetaling i nettbank
minimum kr 50
Valutapåslag .................................................................................................................................................................................................. 1,75 %
Fakturagebyr eFaktura ......................................................................................................................................................................................... 0
Papirbasert faktura ............................................................................................................................................................................................. 65
Nødkort ............................................................................................................................................................................................................... 500
Nødkontanter .................................................................................................................................................................................................... 500
Egenandel ................................................................................................................................................................................................................ 0
}
Fakturering
Fakturautsendelse ................................................................................................................................................................................... månedlig
Betalingsfrist...............................................................................................................................................................................................15 dager
Betalingsutsettelse .........................................................................................................................................................................inntil 45 dager
Minimumsbetaling ............................................................................................................................................................ 3 % av fakturabeløp,
minimum kr 300
Prisliste personkunder 11
Kort og betalinger fra 1. mai 2017
Kort
Årsgebyr blir belastet en måned etter kortutstedelse. Dette gjelder også ved mistet kort. Når du bruker kort i utlandet eller til utenlandsk valuta, er omregningskursen den Mastercard og Visa oppnår pluss et kurspåslag på 1,95 %. Noen brukersteder krever gebyr
ved bruk av kort. Dette gebyret belastes korteiers konto direkte og er ikke en del av Storebrand Bank sitt ansvar.
Visakort med Bankaxept
Mastercard kredittkort
Årsgebyr (fra 18 år)
275 kr (0 kr for Visa Fordel)
0 kr Mastercard og Mastercard Fordel
390 kr Mastercard med reiseforsikring
690 kr Mastercard Platinum
Varekjøp
0 kr
0 kr*
Minibankuttak NOK i Norge
0 kr
3%, minimum 50 kr*
Minibankuttak valuta
35 kr
3%, minimum 50 kr*
(0 kr for Mastercard Fordel)
Faktura Mastercard
E-faktura: 0 kr
Papirfaktura: 65 kr
* Gebyr for minibankuttak belastes ved varekjøp på Posten og ved betaling/overføring fra kredittkortkonto i nettbank/mobilbank.
Kontoinformasjon
Digitalt kundeforhold (Nettbank, Mobilbank, Kontofon)
0 kr
SMS varsling (per melding)
1 kr
Papirbasert kundeforhold (per år)
250 kr
Regningsbetaling/overføringer fra bankkonto
Innenlands betalinger i nettbank/mobilbank (inkl. e-faktura, avtalegiro, fast 0 kr
oppdrag)
Brevgiro per regning (inkl. porto og kvitteringsliste)
25 kr
Tilsendt oblatkvittering (inkl. porto)
25 kr
Valuta/utlandsbetalinger i nettbank/mobilbank */**
SEPA (EUR innen EU/EØS), SEK, DKK: 25 kr
Øvrige valutaer (gjelder også NOK): 50 kr
Hastebetalinger (alle valutaer): 250 kr
Betalinger fra utlandet **
Pensjon: 0 kr
SEPA (EUR innen EU/EØS): 25 kr
Andre betalinger inntil NOK 5.000: 50 kr
Andre betalinger over NOK 5.000: 100 kr
Manuelle betalinger (med/uten kvittering) */**
NOK: 100 kr
Øvrige valutaer: 250 kr
* Dekker gebyr i Norge. Om avsender skal dekke omkostninger i utlandet, kommer dette i tillegg med minimum 150 kr.
** Tillegg ved feil/mangler i betaling til/fra utlandet 250 kr pluss eventuelle omkostninger til utenlandsk bank.
Andre manuelle tjenester
12 Prisliste personkunder
Utbetalingsanvisning, Bankremisse
100 kr
Godhetserklæring, kontoutskrift/bilag/bekreftelser
250 kr
Nødkontanter/nødkort, omfattende utskrifter
1000 kr
Ved særlig omfattende oppdrag kan det avtales en høyere pris
Hovedregler for valutering
Kontanter
Uttak i minibank på lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag........................................................................................... siste virkedag
Uttak i butikker på lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag........................................................................................... neste virkedag
Innskudd med sjekk, bankremisse eller giro
Trukket på egen bank......................................................................................................................................................................... samme dag
Trukket på annen bank, innlevering før kl. 13.00........................................................................................................................ samme dag
Trukket på annen bank, etter kl. 13.00 ................................................................................................................................... neste virkedag
Manuell regningsbetaling/øvrige betalinger - innenlands
Belastning, før kl. 13.00.......................................................................................................................................................................samme dag
Belastning, etter kl. 13.00............................................................................................................................................................. neste virkedag
Elektroniske betalinger - innenlands
Overføring mellom egne konti i Storebrand Bank..................................................................................................................... umiddelbart
Regningsbetaling/øvrige betalinger, før kl. 13.30.........................................................................................................................samme dag
Regningsbetaling/øvrige betalinger, etter kl. 13.30................................................................................................................ neste virkedag
Elektroniske betalinger – utenlands
innleveringsfrist
Kreditering/mottaker
*EUR betalinger, med/uten veksling
EUR betaling, utenfor EU/EØS,med/uten veksling
Øvrige valutaer - innen EU/EØS
Øvrige valutaer –resten av verden
kl. 13.30................................................................................................................neste virkedag
kl. 13.30................................................................................................................. 1-7 virkedager
kl. 13.30................................................................................................................ 2-4 virkedager
kl. 13.30................................................................................................................ 2-8 virkedager
Unntatt: **
Innleveringsfrist for manuelle betalinger til utlandet er kl. 12.00.
Ekspressbetaling
Hasteoverførsel er den raskeste måten å betale til utlandet på. Beløpet vil vanligvis være på mottakers konto i løpet av samme dag
eller neste virkedag, avhengig av valutasort og tidsforskjeller.
Hasteoverførsel koster noe mer enn ordinær overførsel.
* Betaling til land i EU/EØS skal inneholde korrekt IBAN+BIC/SWIFT, samt delte omkostninger mellom avsender og mottaker (SHA).
** Betalinger til Algerie, Bangladesh, Brasil, Eritrea, India, Kenya, Liberia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania og Nigeria vil det ta fra
15 – 25 bankdager før mottaker mottar betalingen. Dette på grunn av bankforholdene i nevnte land.
Kostnader ved for sen betaling og overtrekk
Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling.
Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kredittforholdet. Forsinkelsesrente påløper
ikke bare ved for sen betaling av renter og omkostninger, men også av avdrag, hovedstol, rentetapserstatning. Bankens purregebyr og
inkassosatser følger prinsipper i inkassoforskriften og inkassosatsen som årlig fastsettes av Justisdepartementet.
Overtrekksrente....................................................................................................................................20 % effektiv rente p.a. (18,652 nom.)
Prisliste personkunder 13