finner du her.

BLOMSTERDALEN
POTENSIELL BOLIG/
NÆRINGSEIENDOM
- DET FREMTIDIGE TYNGDEPUNKTET I YTREBYGDA
FAKTA OM EIENDOMMEN

Gnr/Bnr 114/370

CA. 8 mål

Utbygging av 3600 m2 bruksareal
iht gjeldende reuleringsplan.

Butikk på 2 plan og 1550 m2 kontor
3. etg

Regulert til forretning og forretning/kontor i plan 6250100 Blomsterdalen senter

Utlagt til lokalsenter (s. 23) i
kommuneplanen med TU 250 %
forretning/bolig

Lett tilgjengelig

Nær Flesland flyplass
VEDLAGT
1.
Kommuneplanens bestemmelser (utdrag)
2.
Reguleringsplan
ADVOKATFIRMAET
HARRIS
Samarbeidspart for utvikling av eiendommen
På vegne av eier av den
ferdig regulerte næringstomten i Blomsterdalen
søker vi samarbeidspartner for utvikling av eiendommen. med utviklingspotensiale.
Eiendommen ligger nær
Flesland flyplass og er
lett tilgjengelig med god
eksponering til Rv 556 og
bybanen.
Eiendommen er regulert
til forretning /kontor med
3600 m2 bruksareal,
Den ca. 8 mål delvis
med butikk på 2 plan og
masseutskiftet tomten
ligger i et attraktiv byut- 1550 m2 kontor i 3 etg
viklingsområdetilstøtende
til Blomsterdalen Senter.
Den er utlagt til lokalsenter (S 23) i kommuneplanen. Det er ikke krav om
områderegulering.
Det planlegges omregulering i samsvar med overordnet plan: Sentrumsformål med formål forretning/bolig.
Visualisering
Plankart
Advokatfirmaet Harris DA
Ved Advokat Stig J. Harris
Kontaktinformasjon:
Epost: [email protected]
Telefon: + 47 55 30 27 00
Mobil: + 47 92 05 61 64
ADVOKATFIRMAET
HARRIS