INNKALLING TIL FAU- MØTE LANDÅS SKOLE

INNKALLING TIL FAU- MØTE LANDÅS SKOLE TORSDAG 23.02.17 kl 18.00
STAD: LANDÅS SKOLE
Saksliste:
Rektor vil gi orientering til styret om FAU/FUG og deira arbeid
1.Godkjenning av innkalling og saksliste
2.Toalett
3.Trafikksituasjonen utenfor ny inngang til skolen, fart,
sykkel-VM, trafikksituasjon og stenging av nærområdet
4.Hjertesone
5.Rugen
6.Kulturskolen
7.SFO-tilbud
8.Skolefotograf
9. Fotografering/filming og publisering
10. Landåshallen og skolen sine uteområder
11. Skuleruta
12. Kvalitetsvurderinga/Kvalitetsoppfølginga