VIL DU HA JOBB? - i

VI FÅR FOLK I JOBB
VIL DU HA JOBB?
i- j o b b
Alle har ressurser som kan brukes i jobb
får f o
VI FÅR FOLK I JOBB
Ny Start er et tilbud til domfelte jobbsøkere som ønsker å få eller beholde
jobb. Samarbeidet kan om ønskelig starte under soning i fengsel, soning
i frihet eller etter løslatelse.
Ny Start | tlf: 38 14 48 00 | e-post: [email protected]
www.i-jobb.no | www.varodd.no
Det er NAV som søker plass for den enkelte. Ta kontakt med gjeldende
NAV-kontor, eller gjennom Servicetorg og kontaktbetjent i fengselet.
l
k
Vi