NSF-#904571-v1-Lederkonferanse_Hafjell_23_mai

Rammevilkår for god ledelse – kontrollspenn,
kompetanse, makt og myndighet
NSF Hedmark og Oppland arrangerer lederkonferanse for medlemmer
23. mai på Hafjell
Hvem kommer? Divisjonsdirektør SIHF Gjøvik - Kari Mette Vika, avdelingssykepleier SIHF Gjøvik - Åse Rimstad
Andersen, nestleder NSF - Solveig K. Bratseth, kommunalsjef Ringsaker kommune - Sverre Rudjord og statssekretær Lisbeth Normann. I tillegg kommer seniorrådgiver hos Fylkesmannen - Tony Heyerdahl.
Lisbeth Normann
( foto Bjørn Stuedal)
Kari Mette Vika
Solveig P. K. Bratseth
Åse Rimstad Andersen
Sverre Rudjord