Oversikt antall innbyggere, aktive brukere,antall hjelpemidler

Oversikt antall innbyggere, aktive brukere,antall hjelpemidler, utlånsverdi i 2016
Kommune
Steinkjer Kommune
Namsos Kommune
Meråker Kommune
Stjørdal Kommune
Frosta Kommune
Leksvik Kommune
Levanger Kommune
Verdal Kommune
Verran Kommune
Namdalseid Kommune
Snåsa Kommune
Lierne Kommune
Røyrvik Kommune
Namsskogan Kommune
Grong Kommune
Høylandet Kommune
Overhalla Kommune
Fosnes Kommune
Flatanger Kommune
Vikna Kommune
Nærøy Kommune
Leka Kommune
Inderøy/Mosvik Kommune
Utenfor fylket
Sum fylke
Antall inn- Antall brukere Antall brukere Antall nye
byggere ved som har utlånt med utlev.
brukere i
utgangen av
HM totalt
HM 2016
2016
2016
1702
1703
1711
1714
1717
1718
1719
1721
1724
1725
1736
1738
1739
1740
1742
1743
1744
1748
1749
1750
1751
1755
1756
22 004
13 030
2 514
23 703
2 629
3 488
19 877
14 842
2 512
1 584
2 143
1 377
470
870
2 441
1 261
3 848
624
1 093
4 440
5 121
586
6 825
137 282
2 622
1 388
391
2 508
391
446
2 140
1 732
402
328
380
234
76
128
328
178
488
141
215
480
654
95
814
701
17 260
754
363
105
719
90
148
591
488
107
96
93
57
19
29
85
46
103
24
42
116
162
32
184
41
4 494
214
88
19
149
20
45
137
121
29
22
25
16
6
4
26
15
21
2
13
21
35
6
50
10
1 094
Antall HM
utlevert i
2016
4 186
1 987
598
4 618
589
790
4 049
3 122
790
667
747
227
88
180
416
239
441
57
352
655
746
324
1 024
243
27 134
Samlet verdi Ant utlånte
Andel
for utlån 2016 HM pr 1000 brukere pr
inn-bygger i inn-bygger i
2016
2016
13 521 935
7 187 375
1 976 022
14 564 733
1 665 184
2 688 405
12 359 658
9 831 541
2 459 997
1 848 347
2 090 594
684 370
267 181
552 812
1 243 438
630 451
1 504 804
252 727
1 084 511
2 419 264
2 310 048
861 702
3 179 307
847 521
86 031 928
190
152
238
195
224
226
204
210
314
421
349
165
187
207
170
190
115
91
322
148
146
553
150
11,92 %
10,65 %
15,55 %
10,58 %
14,87 %
12,79 %
10,77 %
11,67 %
16,00 %
20,71 %
17,73 %
16,99 %
16,17 %
14,71 %
13,44 %
14,12 %
12,68 %
22,60 %
19,67 %
10,81 %
12,77 %
16,21 %
11,93 %
198
12,57 %