Programmet for samlingen kan du se her.

Program for ressursgruppesamling Idrettsanlegg
Tirsdag 7. mars
Sted: Colorline Stadion ,Ålesund.
3.etg
09.30
Oppmøte registrering
10.00- Velkommen – hvorfor ressursgruppe
Iderttsanlegg
Einar Haram
Prosjektleder energieffektivisering
Sunnmøre regionråd IKS
10.15
Siri Ask Fredriksen
Plan- og utviklingsleder
Idrettsanlegg og spillemidler
10.30
Hvordan sikre gode idrettsanlegg
Ide og prosjektering
11.30
Holmen svømmehall - en svømmehall for
fremtiden. Anskaffelser, entreprise, løsninger
og prosesser.
12.15
Lunsj
13.00
Apurgo Clean Water preservation
Bekjempelse av Legionella og bakterievekst
energismarte bygg»?
Idrettskretsen
Bjørn Aas – SIAT/NTNU
Kenneth Olafsen
Daglig leder - CEO
Lise Marie Nergaard daglegleder
13.55
Holmen svømmehall – og hva nå?
Erfaring fra driften, hva kunnevært gjort
annerledes?
Flerbrukshallen på JØA
14.25
Pause med kaffe og frukt
14.35
Eidet omsorgsenter - et forbilde prosjekt.
Einar Haram
14.55
Spørsmål – problemstillinger.
Alle
15.15
Oppsummering og avslutning
Alle
13.30
Kenneth Olafsen
Bjørn Aas – SIAT/NTNU