dagen på biene uken på biene

DAGEN PÅ BIENE
•
07.30: Barnehagen åpner
•
08.00: Frokost
•
08.30: Lekevalg med ulike aktiviteter
•
09.00: Samling/sangstund
•
09.30: Kjernetid (grupper, aktiviteter, turer starter)
•
11.00: Lunsj
•
12.00-14.00: Utelek
•
14.00: Fruktmåltid
•
Etter fruktmåltid: Ute/ innelek avhengig av vær og vind
•
16.30: Barnhagen stenger
Valgtavle med ulike og varierende aktiviteter
UKEN PÅ BIENE
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Tur/utelek: Ekorn og Rever
Inne: Bjørner og Mus
Vi jobber med lesing og
tema
Ugleklubben går på tur
Resten er inne og holder på
med diverse aktiviteter
Tur/utelek: Bjørner og Mus
Inne: Ekorn og Rever
Vi jobber med lesing og
tema
Ugleklubb har
skoleforberedende aktivitet
inne
Resten er ute/på tur
Miljøfredag
Pante flasker, tømme søppel
Temaarbeid