Møtekalender 2. halvår 2017 – Østre Toten kommune

Møtekalender 2. halvår 2017 – Østre
Toten kommune
Møte
tidsp
Kommunestyre
Formannskap (inkl. formannskapet
som planutvalg)
Utvalg
Barn, oppvekst og opplæring
Teknikk, utbygging og infrastruktur
Kultur, bygde og næringsutvikling
Helse, omsorg og velferd
Administrasjonsutvalg
Kontrollutvalg
Råd
Eldreråd
Råd for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Politirådet
Aug
Sept
Okt
Nov
Des
GruppeMøte
16
13
6, 27
11
25*
15
1, 29
13
20
16.00
08.00
10.00
09.00
09.00
09.00
09.00
18
19
20
21
25*
25*
25*
25*
20
21
22
23
16
12.00
12.00
18.00
14.00
18
20
12
17.00
09.00
20
22
14
13
17
Hovedutvalgene/Formannskap:
*25 oktober kl 15.00. Kveldsmøte:
Rådmannens fremlegg til budsjett 2018
OPPLEGG FOR BEHANDLING AV STYRINGSDOKUMENT 2 HALVÅR
Fremlegg 25 okt kl: 17.00
Rådmannens forslag
Statsbudsjett i oktober
1. november
09.00
08.00
08.30
08.00
Versjon: 23.02.2017
1 - 29. nov
FSK innledende
Høring + beh
behandling
I hovedutvalg
29. november
FSK innstilling
til
KST
13 desember
Offentlig
ettersyn
KST
behandling
UKE 46 – Adm. beh