NOK 450

Innsjø/Sjø ­ Bakterieanalyse
Analyseparametere
God Mindre god Dårlig
Termotolerante koliforme / E.coli
<100
100­1000
>1000 Intestinale enterokokker
<100
100­1000
>1000
Disse bakterieanalysene et mål for om vannprøven er forurenset
med kloakktilsig.
PRIS:
NOK 450
Dersom én vannprøve viser "Dårlig" bør det omgående tas nye prøver
ARTIKKELNUMMER:
for å verifisere resultatet.
PMG33
Dersom tre etterfølgende prøver viser "Dårlig" bør midlertidig
ENHET:
stengning av badeplassen vurderes. Badeplassen bør ikke gjenåpnesstk
før enten forurensingskilden er stoppet, eller at tre påfølgende
LAGERSTATUS:
vannprøver viser at vannkvaliteten ligger innenfor kategoriene "God" På lager
eller "Mindre god".