ukeplan for 7. trinn uke 9

UKEPLAN FOR 7. TRINN UKE 9
Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre
Mandag 27.02
Baseåpning
08.15 – 08.30
Lesekvart
Tirsdag 28.02
Oppmøte ute
08.30
Onsdag 01.03
Baseåpning
08.15 – 08.30
Torsdag 02.03
Baseåpning
08.15 – 08.30
Fredag 03.03
Baseåpning
08.15 – 08.30
Matematikk
Psykisk helse –
undervisning med
helsesøster
7.1 Engelsk
7.2 Engelsk
7.3 Engelsk
7.4 Engelsk
Mat 10:55
Mat 10:55
Mat 10:55
Mat 10:55
7.1 K&H
7.2 Naturfag
7.3 Naturfag
7.4 Sløyd
7.1 Naturfag
7.2 Sløyd
7.3 K&H
7.4 Naturfag
7.1 Tema
7.2 Tema
7.3 Tema
7.4 Tema
Ukeprøve
Ukeslutt
Ferdig 13.45
Ferdig 13.45
Ferdig 13.15
Akedag
Norsk:
Setningsanalyse
Ferdig 13.45
Ha med noe å ake
på, sitteunderlag,
mat og drikke.
Ferdig 13.45
Leksetid 13.45-14.30
Lekser: Les 30 min i en bok hver dag.
Norsk til fredag: Lesebestilling – Les teksten
«Ming ble 507 år gammel!» og svar på
oppgavene på arket i skriveboka. Husk å
skrive utfyllende svar og bruk hele setninger.
Engelsk til fredag:
Les side 136 – 139 og gjør activity på side 139
i nye Stairs textbook.
Matematikk til onsdag:
Anders: Regn s.53 i Multi 7b
Kristina: Regn s.49 i Multi 7b
Marte: Regn s.40 i Multi 7b
Ann Margaret: Regn s.40 og 41 i Multi 7b
7.1: [email protected]
7.2: [email protected]
7.3: [email protected]
7.4: [email protected]
Ukas ord: Ord med kj-lyd
Tjære, tjern, tjue, kilde, kilen, kjærlighet, kjedelig, kjendis
Ukas begreper:
Verbal: er det ordet som viser hva som skjer i en setning.
Subjekt: er den eller de som gjør noe i en setning. Kan være
personer, dyr eller ting.
Direkte objekt: er den, det eller de som det skjer noe med i
en setning.
Ukas gloser:
Cloud – sky, member – medlem, monarchy – monarki,
minorities – minoritet, tribe – stamme, spectacular –
spektakulær, varied – variert.
Informasjon til foresatte: Årets foreldremøte blir tirsdag
07.03 fra 17.30-19.00 i auditoriet. Ledelsen fra Apalløkka skal
delta. Vi håper mange har mulighet til å delta!
Vi ønsker alle elever og foresatte en fin uke!
Hilsen Marte I, Marte E, Lina, Kristina, Ann Margaret, Adele,
Linda, Bamba og Anders.