Kankaan tilanne 20.2. esitys jatkoa

Liite 3 Kankaan tilanne 20.2.2017
Kankaan tilanne (2)
20.2.2017
Projektipäällikkö Erkki Jaala
Jyväskylän kaupunki, Elinkeinoyksikkö
Tourujoen yleissuunnitelma käynnissä
SYDÄNKORTTELIT
Kaavakilpailu 110 000 – 130 000 kem2
•
Arvosteluvaihe joulu-tammikuu
2016
•
Julkistamisvaihe helmi-maaliskuu
2017
Asemakaavan tavoitteet
•
Ensimmäinen asemakaava
vahvistunut syksy 2017
•
JAMK siirtyminen selvitettävänä
•
Rakentamisvalmius syksy 2017
Kankaanpuiston sekä Kankaanrannan sillan
suunnittelukilpailu ratkaisu 11/2016
Asemakaava vahvistunut 2017 syksyllä
Rakennussuunnittelu ja rakentaminen 2018
ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
•
Asemakaavoitus käynnistetty
•
Rakentamisvalmius syksy 2017
•
Asuntoja n 9200 kem2
•
Päiväkoti
Kankaan asemakaavoituksen eteneminen
Kehitysyhtiön Ankkuri • Työpaikkoja n. 400 tp
Siipiosa • Työpaikkoja n. 150 tp
SYDÄNKORTTELIT
Kaavakilpailu 110 000 – 130 000 kem2
•
Työpaikkarakentamista
–
–
–
•
Työpaikkoja
–
–
VPT:n kehittäminen:
•
•
n. 55 000 kem2
JAMK n. 33 000 – 35 000 kem2
Toimistot n. 15 000 – 20 000 kem2
JAMK n. 650 – 700 tp
Toimistot n. 700 – 750 tp
Yhteensä n. 1350 – 1450 tp
Työpaikkoja n. 250 tp
Kankaan työpaikkatavoite 2100 tp
•
Toteutumassa 2 150 – 2250 tp
•
Kehitysyhtiö työstää VPT:n jatkokehittämistä työpaikkaalueena
•
Kaupunki työstää sydänkorttelia työpaikka-alueena
-
•
•
JAMK:n selvitys
Toimistokokonaisuuden käynnistäminen (saadaan myös uudistuotantoa
alueelle)
Klusterien rakentaminen Kankaalle käynnistetään
Yhteiset toiminnot VPT:n ja Sydänkorttelin muun
työpaikkarakentamisen kanssa
VPT ja Sydänkorttelit tukevat toisiaan
Ankkuri
Klusterit
2‐ 4
Start up, PK‐yritykset, Palvelut
Tourujoen yleissuunnittelun
käynnissä
•
•
•
•
•
•
Jokiuoman rakenteellinen suunnittelu ja eroosiontorjuntasuunnittelu
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden, säästettävien rakenteiden suunnittelu
Virkistyskäytön yleissuunnittelu ja maisemasuunnittelu
Tulvariskiarviointi ja pohjapatojen suunnittelu
Kustannusarvio, toteutuksen vaiheistus ja aikataulutus
Lupahakemusten valmistelu
• Yleissuunnitelma valmis
–
huhtikuun lopussa 2017
• Toteutus alkaa vaiheittain
–
aikaisintaan vuonna 2018
Viisas Kangas ja 5K -hanke
–
Viisas Kangas
– Käynnissä Viisaan Kankaan yhtiö/toimintarakenteen mallinnus
– Porttirakennus/Talliin on asennettu 5K hankkeen laitteita tutkimuskäyttöön
– Sähköisen lukituksen tarjouksia saatiin 8 kpl, etenee käytännön toteutukseen
– Mustanverkon toteutus käynnissä
•
5k-projekti Kankaan Kyberturvallisen ja kokeilevan älykaupunkialustan
kehittäminen/Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja yritykset
– Luodaan mallit ja prosessit Kankaan avoimen kehitysalustan toiminnalle.
– Tärkeimpiä tavoitteita on luoda ekosysteemin toiminnalle kumppanuusmallit eri
yritysten, oppilaitosten ja muiden ekosysteemissä toimivien tahojen kesken.
– Ensimmäiset kokeilut kehitysalustaa käyttäen tehdään ja toimintaa muokataan
tarvittaessa niiden perusteella.
– määritellään datan keruun ja käsittelyn arkkitehtuuria
• avoimet rajapinnat
• tiedon siirron tietovarastoon ja organisointi
• Kotikäyttöliittymä
• tietoturvan ja yksityisyyden suojan.
20.2.2017