Kuulutus - Lappeenrannan kaupunki

1 (1)
KUULUTUS
18.2.2017
SAIMAAN KANAVAN RATASILLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Lauritsalan, Hakalin,
Mälkiän, Kanavansuun ja Laihian kaupungin osiin. Alue sijoittuu Saimaan kanavan molemmin
puolin, rautatiealueelle ja sen eteläpuolelle. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on
mahdollistaa Saimaan Kanavan ratasillan ratasuunnitelman toteuttaminen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan
asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto
ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 23.2.–16.3.2017 välisenä aikana teknisen
toimen kaavoituksessa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla
www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat.
Asemakaavamuutoksesta järjestetään asukastilaisuus Kanavansuun asukastilassa
(osoite Tukkimiehenkatu 1) torstaina 23.2.2017 kello 17–19.00 välisenä aikana.
Tilaisuus järjestetään ”avoimet ovet” –periaatteella, jolloin paikalle voi saapua
keskustelemaan itselle sopivana aikana.
Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 16.3.2017 osoitteella Lappeenrannan
kaupunki, Tekninen toimi, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai
[email protected]
Asemakaavasta antavat lisätietoja kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499
ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662 sekä sähköpostitse
[email protected]
Lappeenrannassa 18.2.2017
TEKNINEN TOIMI
Tekninen toimi | Kaavoitus
PL 11, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161 |
[email protected] | www.lappeenranta.fi