ILMOITUS Eurajoen kunta Rakennustarkastaja ALLA LUETELTUJA

Eurajoen kunta
Rakennustarkastaja
ILMOITUS
ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON 24.02.2017
Lupanumero
Pykälä
Hakija
Rakennuspaikka
Osoite
Päätös
Päätöspäivä
Meritorppa, 442-407-0003-0229
Hyväksytty
22.02.2017
Lastauspaikka, 442-404-0878-0008
Hyväksytty
22.02.2017
Kivikoski, 442-402-0003-0139
Hyväksytty
22.02.2017
Myllymäki I, 442-407-0001-0106
Hyväksytty
22.02.2017
Myllymäki I, 442-407-0001-0106
Hyväksytty
22.02.2017
Tontti 357/2, 442-401-0002-0383
Hyväksytty
22.02.2017
Rakennustoimenpide
2017-0012
Soinila Mailis
Lauttasaarentie 11 B 23
HELSINKI
00200
Julkisivun muutostyöt
2017-0011
Säpin Seudun Purjehtijat ry
Sepäntie 30
LUVIA
29100
Laiturin asentaminen
2017-0010
Laakso Tapio Aarne Antero
Hormistontie 260
PERÄNKYLÄ
29180
Maatalousvaraston rakentaminen
2017-0009
Lahdenmaa Leena
Lahdenmaantie 165
LUVIA
29100
Lahdenmaa Samuli
Lahdenmaantie 165
LUVIA
29100
Talousrakennuksen rakentaminen
2017-0008
Lahdenmaa Leena
Lahdenmaantie 165
LUVIA
29100
Lahdenmaa Samuli
Lahdenmaantie 165
LUVIA
29100
Omakotitalon rakentaminen
2017-0007
Järvinen Juuso
Soinistentie 26 I 30
NAANTALI
21110
Järvinen Maria
Soinistentie 26 I 30
NAANTALI
21110
Talousrakennuksen rakentaminen
Eurajoen kunta
Rakennustarkastaja
Lupanumero
Pykälä
Hakija
ILMOITUS
Rakennuspaikka
Osoite
Päätös
Päätöspäivä
Tontti 357/2, 442-401-0002-0383
Hyväksytty
22.02.2017
Rantavaha, 051-401-0001-0102
Hyväksytty
22.02.2017
Rakennustoimenpide
2017-0006
Järvinen Juuso
Soinistentie 26 I 30
NAANTALI
21110
Järvinen Maria
Soinistentie 26 I 30
NAANTALI
21110
Omakotitalon rakentaminen
2011-0104
Kallio Jari
Spindelvahe 10
RAUMA
26200
Haetaan kolmea vuotta jatkoaikaa autovajan valmistumiseen.
2011-0066
Malin Olli
Kirkkotie 597
EURAJOKI
27110
Kimmonranta II, 051-402-0001-0059
Haetaan kolmea vuotta jatkoaikaa loma-asunnon valmistumiselle.
Hyväksytty
22.02.2017
Eurajoen kunta
Rakennustarkastaja
ILMOITUS
Päätöksiä 9 kappale(tta)
Tämä ilmoitus on julkipantu Eurajoen kunnan ilmoitustaululle 23.02.2017
__________________________________
Merja Välimäki
Rakennustarkastaja
Oikaisuvaatimus
OIKAISUVAATIMUS
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen päätökseen merkittynä antopäivänä.
Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia rakennusvalvontaviranomaisen / ympäristölautakunnan
käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksessä mainitulle viranhaltilalle 14 päivän kuluessa
päätöksen antamisesta.
Oikeus vaatimuksen tekemiseen on sillä, jonka oikeutta päätös välittömästi koskee, ja viereisen tai vastapäätä
olevan tontin tai rakennuspaikan omistajalla sekä sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa.
Oikaisuvaatimusasiakirjaan on liitettävä tämä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus tiedoksisaannista, mikäli päätös ei ole annettu julkipanon jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava rakennusvalvontatoimistolle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä toimiston
aukioloaikana.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa seuraavasti:
EURAJOEN KUNTA
Ympäristölautakunta
Kalliotie 5
27100 EURAJOKI
Sähköposti: [email protected]
Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla
____.____._______ - ____.____._______
Ilmoitustaulun hoitaja
_________________________________