Lue uusin jäsenkirje

Jäsen- ja ystäväkirje/Kevät 2017
Kuva: Tea Ikonen
Yksin uskosta!
E
lämme nyt vuoden 2017 alkua ja edessämme on
avoinna tuntematon tulevaisuus. Voimme vain kuvailla sitä, että meillä on tänä vuonna paljon puhtaita
kirjoittamattomia sivuja. Vaikka emme tiedä, mitä kohtaamme edes hetken päästä, saamme kuitenkin Jeesukseen uskovina uskossa odottaa tyhjien sivujemme täyttyvän
hyvistä ja rohkaisevista sanoista, sillä meidän elämämme
Käsikirjoittaja ohjaa meitä kulkemaan Hänen edellä valmistetuissa teoissaan, joihin liittyy lupaus.
Jer. 29:11: ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden
ja toivon.”
Juhlimme tänä vuonna Lutherin 500 vuotta sitten
aloittamaa reformaatiota. Samaan aikaan vietämme
myös rakkaan kotimaamme Suomen 100 vuotta sitten
Jumalan armosta saamaa itsenäisyyttä.
Kannetaan esirukouksella nämä asiat Herralle ja kiitetään ja ylistetään kaikesta muustakin osaksemme tulleesta hyvästä Pyhää Kolmiyhteistä Jumalaamme, Isää,
Poikaa ja Pyhää Henkeä!
Tutustutaan reformaatiomme avainkohtaan Paavalin
kirjeestä roomalaisille, jota luettuaan uskonpuhdistajamme Martti Luther aloitti reformaation.
Room. 1:16–17: ”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se
on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka
sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: "Uskosta vanhurskas saa elää."
Esa Kosonen
Kristus yhdistää ry:n puheenjohtaja
Maksoitko jo jäsenmaksun?
Yhdistyksemme toiminta on pitkälti jäsenmaksujen varassa. Jos et vielä ole maksanut tämän vuoden jäsenmaksua,
teethän sen maaliskuun puoliväliin mennessä. Mainitse viestikentässä ”Jäsenmaksu 2017” sekä nimesi. Tämä muistutus ei tietenkään koske niitä, jotka jo ovat jäsenmaksunsa tältä vuodelta maksaneet.
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare
Pohjola FI40 5139 0320 0334 29
OKOYFIHH
Kristus yhdistää ry
TILISIIRTO GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagaren i Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.
Jäsenmaksu 2017.
Maksaja
Betalare
Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr
Kristus yhdistää ry
050 3585 236 / Esa Kosonen
Viitenumero
Ref. Nr
www.kristusyhdistaa.fi
Eräpäivä
Euro
[email protected]
Förf. dag
15.3.2017
20,00
Esirukousaiheitamme
helmi–huhtikuu 2017
100-vuotias Suomi, kiitos
itsenäisyydestä ja uskonvapaudesta.
Rauha rajoillamme ja
rajojemme sisällä.
Kansamme henkinen ja
hengellinen tila.
Yhteys Jeesuksessa eri
seurakuntiin kuuluvien kesken.
Turvapaikanhakijat ja
pakolaiset.
Vainojen keskellä elävät
kristityt.
Yhdistyksemme kevään
toiminta.
”Mitä ikinä te rukouksessa
pyydätte, uskokaa, että olette
sen jo saaneet, ja se on teidän.”
– Jeesus.
Mark. 11:24
Tulevia tapahtumia
26.2.2017 Ruokolahti
Jumala on turvamme
Rukoustyön viikonloppu
Oronmyllyllä 17.–19.3.2017
Tervetuloa kanssamme rukoustyön kurssille Oronmyllyn leirikeskukseen.
Ohjelmasta vastaa Kristus yhdistää ry. Mukana ovat lähetystyöntekijä Seija
Uimonen, Imatran helluntaiseurakunnan pastori Petri Melander sekä Kristus
yhdistää ry:stä Esa Kosonen, Helena Liukko ja Arto Liukko.
Perjantai 17.3.
klo 17 Päivällinen
klo 18 Rukouslauluja, Arto Liukko
klo 19 Tutustuminen, kurssin
esittely
klo 20 Alttarihetki
klo 21 Iltapala
Lauantai 18.3.
klo 8 Aamupala
klo 8.30Päivän aloitus, Esa Kosonen
klo 9 Henkilökohtainen rukouselämä, Helena Liukko
klo 10 Jumalan sana hengellisen
elämän perustana, raamattutunti, Petri Melander
klo 11 Ruokailu
klo 12 Esirukous, Seija Uimonen,
opetusta ja rukousta toistemme puolesta
klo 14 Päiväkahvi
klo 15 Rukous isänmaan puolesta,
Petri Melander, opetusta ja
harjoitusta ryhmissä
klo 17
klo 18
klo 19
klo 20
Ruokailu
Rukouslauluja
Sanaa ja rukousta
Iltapala ja saunat
Sunnuntai 19.3.
klo 8 Aamupala
klo 8.30Yhteinen aamurukous
klo 9 Kiitoslauluja
klo 10 Ylistys ja kiitos, raamattutunti, Seija Uimonen
klo 11 Ruokailu
klo 1
Messu
klo 13.30Lähtökahvi
Kurssimaksu 30 €
Täysihoito koko ajalta: 100 €–
162 € huoneen tason mukaan.
Ilmoittautuminen pe 10.3.2017
mennessä Oronmyllylle,
0400 793 441 tai
[email protected]
Sanan ja rukouksen ilta
klo 18.00.
12.3.2017 Varkaus
Sanan ja rukouksen ilta
klo 16.00.
LA 2.12.2017
TURKU
17.–19.3.2017
Oronmylly
Jumala on turvamme –
Rukoustyön kurssi.
5.–7.5.2017 Oronmylly
Kristittyjen yhteinen virkistys- ja rukousleiri, Oronmylly.
Puhujina mm. Aune-Inkeri
Keijonen ja Ilkka Rytilahti.
Kristus yhdistää ry
050 3585 236 / Esa Kosonen
TULE MUKAAN
RUKOILEMAAN
SUOMEN
PUOLESTA!
ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT:
W W W. K R I S T U S PA I VA . F I
www.kristusyhdistaa.fi
[email protected]
Arto Liukko
Arto Liukko on savonlinnalainen
eläkeläiskanttori, jolle on luontevinta palvella Jumalaa musiikin
kautta.
Millainen on paikkasi Jumalan
valtakunnassa?
Niin, mitenhän sen voisi määritellä?
Eläkeläiskanttori, joka on tehnyt varsinaisen elämäntyönsä hengellisen
musiikin parissa. Musiikin opettajana
ja kanttorina, yhteensä noin 39
vuotta. Mutta tämä on historiaa.
Tänä päivänä olen toiminnassa mukana lähinnä kahdessa kristillisessä
järjestössä: Gideoneissa ja Kristus
yhdistää ry:ssä. Satunnaisesti teen
joitakin säestystehtäviä. Kun on kerran sen urakan tehnyt, että on valmistunut kirkkomuusikoksi, niin koen
vieläkin, että on paikallaan palvella
tällä lahjalla silloin, kun tarvitaan ja
se on mahdollista.
En koe olevani minkäänlainen puhuja. Luontevinta on palvella musiikillisesti. Näin itse määrittelisin paikkani
Jumalan valtakunnan työssä.
Miten päädyit Kristus yhdistää
ry:hyn?
Tässä, niin kuin elämässä muutoinkin, toimii ystävyys- ja kaverisuhteet.
Olen tuntenut Kososen Esan jostain
1970-luvulta saakka. Ja Esahan
minua pyysi tähän yhdistykseen
mukaan. Olen ollut mukana vähän
vaihtelevalla aktiviteetilla. Mutta
mukana kuitenkin.
Mikä kristittyjen yhteydessä on
sinulle tärkeää?
Olen aivan uskonelämäni alkuajoista
lähtien joutunut miettimään eräänlaisia ekumeenisia kysymyksiä. Minun
sukuni on isäni puolelta körttisukua
ja äitini puolelta taas evankelisuus
on tullut tutuksi. Äiti toimi nuoruudessaan aktiivisesti evankelisessa
liikkeessä. Itse olen tullut uskoon
viidennen herätysliikkeen piirissä.
Tosin olen viime aikoina mietiskellyt
sitä, että erällä tavalla olen ollut
uskossa koko ikäni. Rukoilin lapsena
säännöllisesti äitini opettaman iltarukouksen ja joskus muulloinkin, koska
sain kotona kristillisen kasvatuksen.
Mutta tietoisen uskonratkaisuni tein
v. 1964 Saaren orpokotijuhlilla.
Meitä Jeesukseen uskovia on
hyvin monenlaisia. Koemme, ymmärrämme ja painotamme hengellisiä
asioita eri tavoin. Yhteistä on se,
että uskomme Jeesukseen omana
Vapahtajanamme. Kun perusasia on
kunnossa, voin hyväksyä sen, että
ajattelemme tietyistä asioista eri tavalla. Olemmehan ihmisinä ja perheinäkin hyvin erilisia. Silti voimme olla
ystäviä ja vierailla toistemme luona.
Näin voimme toimia myös hengellisissä kuvioissa. Luonteva tapa on
toimia yhdessä jonkun yhteiseksi
koetun asian merkeissä. Näinhän on
meidän yhdistyksessämme ja myös
mainitsemassani Gideon-järjestössä.
En myöskään koe mitään ristiriitaa, jos käyn soittamassa esim.
Luther-säätiön messun. On syytä
muistaa myös, mitä Jeesus rukoili
ylimmäispapillisessa esirukouksessaan: ”Että he yhtä olisivat”.
Muista Kristus yhdistää ry:n blogi!
Blogissa yhdistyksemme hallituksen jäsenet kirjoittelevat ajatuksiaan uskosta Kristukseen, rukouksesta, kristittyjen yhteydestä sekä
Kristus yhdistää ry:n toiminnasta.
Blogiin pääset tutustumaan täältä:
www.kristusyhdistaa.fi/blogi
Seuraava jäsen- ja ystäväkirjeemme
ilmestyy loppukeväällä.
Kristus yhdistää ry
050 3585 236 / Esa Kosonen
Mikä rukouksessa on sinulle
tärkeää?
Kyllä kai se olisi tärkeää, että on
avoimin mielin Jumalan edessä.
Häneltä ei voi salata mitään eikä
Hänen edessään voi näytellä mitään.
Jumalalla on tiedossaan kaikki se,
mitä olemme häneltä pyytämässä.
On kuitenkin suurta, että voi tuoda
asiansa Kaikkivaltiaalle maailman
kaikkeuden Luojalle Jeesuksen
nimessä, kiitollisin mielin.
On sanottu, että rukous on uskovalle kuin hengitystä. Tähän viittaa
myös se apostoli Paavalin kehoitus
rukoilla lakkaamatta. Erityisesti
silloin, kun on elämässä vaikeita
asioita, on suurenmoinen asia, että
voi viedä ne rukouksessa Jumalalle.
Olisi tärkeää, että voisin oppia
enemmän kiittämään Jumalaa ja
myös oppia luottamaan, että Hänen
hyvä tahtonsa on minulle parhaaksi.
Saitko rukousvastauksen?
Haluaisimme jakaa sivuillamme
ja näissä kirjeissämme rukousvastauksia yhteiseksi rohkaisuksi. Toivoisimme, että kertoisit
saamastasi rukousvastauksesta
lähettämällä viestiä: [email protected]
fi. Rukousvastaukset julkaistaan
nimettöminä tai nimimerkillä.
www.kristusyhdistaa.fi
[email protected]
Kirjeen kokosi Tea Ikonen
Henkilö