Ennakko-ohjelma - Oulun Duodecim

POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
9
ENNAKKO-OHJELMA
Koulutukseen ovat tervetulleita Oulun lääketieteellisen tdk:n 4.–6. vuosikurssien opiskelijat.
KE 22.2.2017
Duodecim-symposiumi:
MAAHANMUUTTAJA TERVEYDENHUOLLOSSA
Luentosali:
Madetojan sali
Tavoite:
Symposiumin tavoitteena on lisätä taustatietoa maahanmuuttoprosesseista
ja maahanmuuttajien oikeuksista terveydenhuollon palveluihin. Tavoitteena on myös lisätä tietoa maahanmuuttajien terveydentilasta ja heidän
hoidon tarpeesta epidemiologisten tutkimusten pohjalta. Lisäksi symposium
antaa käytännön tietoa eri erikoisaloihin kuuluvista maahanmuuttajien
sairauksista.
Puheenjohtajat:Dosentti, apulaisylilääkäri Timo Hautala, OYS, aamupäivä
Dosentti Erika Jääskeläinen, OY, iltapäivä
08.15–08.20
Tilaisuuden avaus
Dosentti, apulaisylilääkäri Timo Hautala, OYS
08.20–08.50
Turvapaikanhakijan oikeudet Suomessa ja turvapaikanhakuprosessi
Tulosalueen johtaja Kari Kemppainen, Maahanmuuttoviraston
turvapaikkayksikkö, Oulu 2-tulosalue
08.50–09.30
Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden terveydentila ja
terveyspalveluiden käyttö
TtM, tutkija, tohtorikoulutettava Natalia Skogberg, THL
09.30–10.00
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10.00–10.20
Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto
Ylitarkastaja Rauni Koppelo, Maahanmuuttovirasto
10.20–10.40
Turvapaikanhakija lääkärin vastaanotolla
Yleislääketieteen erikoislääkäri Arto Eberhardt, Terveystalo
10.40–11.00
Terveydenhuolto kotouttamisvaiheessa
Yleislääketieteen erikoislääkäri Reetta Kukkonen, Oulun kaupunki
11.00–13.15
LOUNASTAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
LOUNASLUENTO
Ke 22.2.2017 klo 12.00–13.00 Madetojan sali
”Lapsi tänään ja huomenna”
Jari Sinkkonen, lastenpsykiatrian dosentti, TY
lasten ja nuorten psykoterapeutti
Isäntänä Orion Pharma. Ilmoittautumiset osastolle 55.
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
10
ENNAKKO-OHJELMA
13.15–13.45
Kokemuksia psykiatristen häiriöiden hoidosta ja kidutetut erityisryhmänä
Psykiatrian erikoislääkäri Sami Karjalainen, Hefaistos Oy
13.45–14.15
Maahanmuuttajanainen potilaana
Kätilö, terveydenhoitaja Batulo Essak, African Care ry
14.15–14.45
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
14.45–15.15
Tuberkuloosi ja HIV-infektio
Timo Hautala
15.15–15.45
Maahanmuuttajalapsen infektio-ongelmat ja rokotukset
Dosentti, lasten infektiolääkäri Terhi Tapiainen, OYS Lapset ja nuoret
15.45–16.00
Keskustelu ja tilaisuuden päätös
Erikoistumis- 7 h
koulutukseen: Kaikki erikoisalat
ILMOITTAUDU
www.oulunduodecim.fi/laakaripaivat
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
11
ENNAKKO-OHJELMA
KE 22.2.2017
APUA TERVEYSKESKUSTYÖN ARKEEN
Luentosali:
Tulindbergin sali
Tavoite:
Osallistuttuaan koulutustilaisuuteen lääkäri osaa kohdata vastaanotolla
kivusta kärsivän potilaan ja valita tälle sopivat lääkkeettömät ja lääkehoidot.
Puheenjohtajat:LT, ylilääkäri Tuula Saukkonen, Oulunkaaren kuntayhtymä
08.30–08.40
Tilaisuuden avaus
LT, ylilääkäri Tuula Saukkonen, Oulunkaaren kuntayhtymä
08.40–09.15
Kuinka onnistut päihdepotilaan hoidossa terveyskeskuksessa?
Psykiatrian ja päihdelääketieteen työelämäprofessori, ylilääkäri Solja
Niemelä, LSHP ja OY
09.15–09.50
Miksi samat potilaat toistuvasti vastaanotolla?
LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Tero Kujanpää
09.50–10.20
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10.20–10.50
Perusselvittelyissä ei poikkeavaa – oireilu jatkuu
LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Tuomas Koskela, Omapihlaja, PSHP
10.50–11.20
Balint-työnohjaus terveyskeskuslääkärin työn tukena
Professori Markku Timonen, OYS ja OY
11.20
Tilaisuuden päätös
Erikoistumis- 3 h
koulutukseen: Akuuttilääketiede, infektiosairaudet, kaikki kirurgian alat, reumatologia,
työterveyshuolto , anestesiologia ja tehohoito, fysiatria, geriatria,
kardiologia, kliininen hematologia, nefrologia, nuorisopsykiatria,
psykiatria, syöpätaudit, urologia, yleislääketiede, endokrinologia,
gastroenterologia, keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen kemia,
korva-, nenä- ja kurkkutaudit, neurokirurgia, radiologia, sisätaudit,
terveydenhuolto, neurologia, vanhuspsykiatrian lisäkoulutusohjelma
LOUNASLUENTO
Ke 22.2.2017 klo 12.15–13.00 Tulindbergin sali
”Selkeyttä COPD:n hoitoon”
Keuhkosairauksien erikoislääkäri Leena Tiitto, OYS
Isäntänä Boehringer Ingelheim Finland Ky. Ilmoittautumisohjeet
ohjelmavihkossa ja lääkäripäivillä.
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
13
ENNAKKO-OHJELMA
KE 22.2.2017
PÄIVYSTYKSEN PULMIA
Luentosali:
Tulindbergin sali
Tavoite:
Puuduttavasta lisätyöstä laadukkaaseen akuuttihoitoon.
Puheenjohtaja: LT, perusterveydenhuollon vt. ylilääkäri Iita Daavittila, OYS
13.15–13.20
Tilaisuuden avaus
LT, perusterveydenhuollon vt. ylilääkäri Iita Daavittila, OYS
13.20–13.50
Yleisiä päivystyksen toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä
Iita Daavittila
13.50–14.20
Tulosyy: kaatunut. Kuvataanko pää?
Akuuttilääkäri Ossi Hannula, KSSHP
14.20–14.50
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
14.50–15.20
Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia. Tunnistaminen ja hoidon aloitus.
LT, apulaisylilääkäri Timo Lauri, OYS
15.20–15.50
Vanhuspotilas päivystyksessä
LT, geriatriaan erikoistuva lääkäri Elina Hietikko, Oulun kaupunginsairaala
15.50–16.20
Infektiovinkkejä yleislääkärille
Infektiolääkäri Lotta Simola, OYS
16.20
Tilaisuuden päätös
Erikoistumis- 3 h
koulutukseen: Akuuttilääketiede, infektiosairaudet, kaikki kirurgian alat, reumatologia,
työterveyshuolto , anestesiologia ja tehohoito, fysiatria, geriatria,
kardiologia, kliininen hematologia, nefrologia, nuorisopsykiatria,
psykiatria, syöpätaudit, urologia, yleislääketiede, endokrinologia,
gastroenterologia, keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen kemia,
korva-, nenä- ja kurkkutaudit, neurokirurgia, radiologia, sisätaudit,
terveydenhuolto, neurologia, vanhuspsykiatrian lisäkoulutusohjelma
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
14
ENNAKKO-OHJELMA
KE 22.2.2017
OLKAPÄÄT HEILUMAAN
Paikka:
Pikkusali klo 8.30–11.30
Koulutus toteutetaan pienryhmätyöskentelynä ja ryhmään otetaan
enintään 20 henkilöä.
Tavoite:
Olkapään jännevaivat – Käypä hoito -suosituksen läpikäynti ja kliininen
hands-on-harjoittelu.
Opettajat:
Dosentti, ylilääkäri Mauri Kallinen, OYS
LT, apulaisylilääkäri Kaj Sundqvist, OYS
Ohjelma:
– Olkapään jännevaivat Käypä hoito -suositus
– Kliininen tutkiminen ja testit
– Harjoittelua pareittain
– Yhteenveto
Kahvitauko työskentelyn lomassa.
Erikoistumis- 3 h
koulutukseen: Akutologia, fysiatria, geriatria, liikuntalääketiede, ortopedia ja
traumatologia, reumataudit, työterveyshuolto, yleiskirurgia,
yleislääketiede
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
15
ENNAKKO-OHJELMA
KE 22.2.2017
TERVEYTTÄ LIIKUNNASTA
Luentosali:Pikkusali
Tavoite:
Tavoitteena on korostaa liikunnan merkitystä terveydelle.
Puheenjohtaja: LT, yksikönjohtaja Päivi Hirsso, OYS perusterveydenhuollon yksikkö
13.15–13.20
Tilaisuuden avaus
LT, yksikönjohtaja Päivi Hirsso, OYS
13.20–13.50
Liikunta ja terveys
LT, johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti
13.50–14.20
Elämäntapa-asiat ja liikunta edistävät sydänterveyttä
LT, kardiologian apulaisylilääkäri Kari Kaikkonen, OYS kardiologia
14.20–14.50
Sepelvaltimotautipotilaan liikuntaohjaus käytännössä
Fysioterapeutti Anniina Mörsäri, OYS
14.50–15.20
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMIEN
15.20–15.50
Liikuntaan tukea Tulpparyhmästä
Anneli Luoma-Kuikka, Sydänliitto
15.50–16.20
Liikunta ja mielenterveys
LT, psykiatrian erikoislääkäri Sami Räsänen, OYS
16.20–16.50
Ravitsemus vai liikunta?
Professori Mikael Fogelholm, Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja
ympäristötieteiden laitos
16.50
Tilaisuuden päätös
Päivi Hirsso
Erikoistumis- 4 h
koulutukseen: Fysiatria, geriatria, liikuntalääketiede, ortopedia ja traumatologia,
reumataudit, työterveyshuolto, yleislääketiede
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
16
ENNAKKO-OHJELMA
KE 22.2.2017
AVOIN PRIORISOINTI TULEE – TERVEYDENHUOLLON
PALVELUVALIKOIMAA RAKENTAMASSA
Luentosali:
Pohjankartanon juhlasali
Tavoite:
Kurssi antaa osallistujille tietoa Suomen julkisesti rahoitetun terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelyn periaatteista ja nykyisestä vaiheesta sekä
esittelee käytännön esimerkkejä terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston työstä ja palveluvalikoiman määrittelystä. Kurssilla pohditaan erityisesti
palveluvalikoiman määrittelyyn liittyviä taloudellisia ja eettisiä kysymyksiä.
Puheenjohtaja: Dosentti Aino-Liisa Oukka, OYS
09.30–09.20
Tilaisuuden avaus ja tavoitteiden määrittely. Palveluvalikoiman tausta ja
tavoitteet.
Dos., Aino-Liisa Oukka, OYS
09.20–9.40
Palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet ja nykyinen vaihe
Vastuualuejohtaja Susanna Yli-Luukko, OYS, Terveydenhuollon
palveluvalikoimaneuvoston jäsen
09.40–10.20
Esimerkkejä palveluvalikoimaneuvoston työlistalta.
Tapauksen taustatietojen esittelyn jälkeen yleisö saa äänestää, pitäisikö
kuvatun palvelun kuulua julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan.
Äänestyksen jälkeen kerrotaan neuvoston suosituksen sisältö
perusteluineen ja käydään yleisökeskustelua asiasta. Tapauksia esittävät
neuvoston sihteeristön edustajat ja neuvoston jäsenet.
Luennoitsija avoin
10.20–10.50
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10.50–11.10
Palveluvalikoiman määrittelyn eettiset ulottuvuudet
Dos., johtava ylilääkäri Ilona Autti-Rämö, Kela,
palveluvalikoimaneuvoston jäsen
11.10–11.30
Taloudellinen tehokkuus priorisointikriteerinä
Lääketieteellinen johtaja Jarmo Karpakka, Mehiläinen
11.30–11.40
Hoitopäätösten teko ja priorisointi
Projektijohtaja, ylilääkäri Jukka Juvonen, Kainuun sote
11.40–12.15
Paneelikeskustelu: Mitä palveluvalikoiman määrittelyltä odotetaan?
Terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto
Puheenjohtaja, dos., Aino-Liisa Oukka, OYS,
palveluvalikoimaneuvoston jäsen
Projektijohtaja, ylilääkäri Jukka Juvonen, Kainuun sote
Lääketieteellinen johtaja Jarmo Karpakka, Mehiläinen
12.15–12.45
Miten tästä eteenpäin?
Aino-Liisa Oukka
Erikoistumis- 4 h
koulutukseen: Hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille ja terveydenhuolto
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
17
ENNAKKO-OHJELMA
KE 22.2.2017
AVOIN PRIORISOINTI JA LÄÄKÄRIN AUTONOMIA
Luentosali:
Pohjankartanon juhlasali
Tavoite:
Terveydenhuollossa resurssit ovat aina pienemmät kuin lääketieteen mahdollisuudet, tällöin tulee terveydenhuoltojärjestelmän sisältää mekanismit
rajallisten resurssien käytön ohjaamiseksi ja järjestelmän taloudellisen
kestävyyden takaamiseksi. Terveydenhuollon uudistumisen myötä myös
nämä mekanismit ovat muuttumassa. Kansallisen tason ohjaus on vahvistumassa ja päätöksentekoon kaivataan aiempaa enemmän avoimuutta ja
systemaattisuutta. Julkisen talouden paineet yhdistettynä ikääntyvään väestöön tulevat tulevaisuudessa korostamaan entisestään tarvetta käyttää
olemassa olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Sessiossa pohditaan terveydenhuollon priorisoinnin merkitystä lääkärin autonomialle.
Puheenjohtaja: Terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto
13.45–13.50Avaus
Terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto
13.50-–14.10 Miten lääkärin autonomia ja rajalliset resurssit sopivat yhteen?
Toiminnanjohtaja Heikki Pälve, Suomen Lääkäriliitto
14.10–14.30
Hoitosuositukset ammattikunnan itsesäätelyn välineenä – miten
huomioidaan taloudelliset reunaehdot?
LT, dosentti Käypä hoito –päätoimittaja Jorma Komulainen,
Lääkäriseura Duodecim
14.30–15.00
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
15.00–15.20
Kliinisen autonomian rajat – palvelujärjestelmän näkökulma
Dosentti, johtajaylilääkäri Samuli Saarni, VSSHP
15.20–15.45
Paneelikeskustelu: Avoin priorisointi – lääkärin autonomian uhka vai
mahdollisuus?
Toiminnanjohtaja Heikki Pälve, Suomen Lääkäriliitto
Terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto
Dosentti, johtajaylilääkäri Samuli Saarni, VSSHP
Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka, PSAVI
15.45
Tilaisuuden päätös
Erikoistumis- 2 h
koulutukseen: Hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille ja terveydenhuolto
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
18
ENNAKKO-OHJELMA
KE 22.2.2017
UUTTA TIETOA SPIROMETRIAN TULKINNASTA JA
ASTMAN SEKÄ KEUHKOAHTAUMATAUDIN HOIDOSTA
Luentosali:
Caritas-Sali, Kapellimestarinkatu 2 (Musiikkikeskusta vastapäätä)
Tavoite:
Tavoitteena on, että kuulija session jälkeen tuntee spirometrian uudet viitearvot ja osaa soveltaa niitä sekä hallitsee spirometrian uuden tulkinnan
periaatteet käytännön työssä. Tavoitteena on antaa työkaluja vaikean astman
tunnistamiseen perusterveydenhoidossa ja tietoa astman ja keuhkoahtaumataudin uusista lääkehoidoista sekä syventää ymmärrystä uusien lääkehoitojen mahdollisuuksista sekä liikunnallisesta kuntoutuksesta keuhko­
ahtaumataudissa.
Puheenjohtaja: Keuhkosairausopin dosentti Terttu Harju, OYS ja OY
09.00–09.05
Tilaisuuden avaus
Dosentti Terttu Harju, OYS ja OY
09.05–09.35
Spirometrian uudet viitearvot ja tulkinta – mikä muuttuu ja miksi?
Erikoislääkäri (keuhkosairaudet ja allergologia) Hanna Jaula, OYS
09.35–10.05
Vaikean astman tunnistaminen ja uudet hoidot
Erikoislääkäri (keuhkosairaudet ja allergologia), kliininen opettaja
Johanna Salonen, OYS ja OY
10.05–10.35
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10.35–11.05
Keuhkoahtaumataudin uudet lääkkeet
Erikoislääkäri (keuhkosairaudet ja allergologia; sisätaudit) Tiina Kyllönen,
OYS
11.05–11.35
Liikunnallinen kuntoutus keuhkoahtaumataudissa
Terttu Harju
11.35
Tilaisuuden päätös
Erikoistumis- 3 h
koulutukseen: Astma ja allergologia, keuhkosairaudet, sisätaudit, työterveyshuolto,
yleislääketiede
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
19
ENNAKKO-OHJELMA
TO 23.2.2017
LASTENKIRURGIAA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄREILLE
Luentosali:
Madetojan sali
Tavoite:
Antaa tietoa lastenkirurgisista ongelmista terveyskeskuksessa ja
neuvoloissa työskenteleville lääkäreille.
Puheenjohtaja: Lastenkirurgian professori, ylilääkäri Willy Serlo, OYS
08.00–08.05
Tilaisuuden avaus
Lastenkirurgian professori, ylilääkäri Willy Serlo, OYS
08.05–08.30
Laskeutumaton kives, lasten tyrät
LT, apulaisylilääkäri Mika Venhola, OYS
08.30–08.50
Lasten luomet
Willy Serlo
08.50–09.00Keskustelua
09.00–09.20
Ahdas esinahka ja esinahan rakennepoikkeavuudet
Mika Venhola
09.20–10.00
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10.00–10.30
Hemangiomat ja lymphangiomat
Erikoislääkäri Mikko Gärding, OYS
10.30–11.00
Pienten lasten palovammat
LTK, lastenkirurgian erikoislääkäri Elina Laitakari, Kanta-Hämeen
keskussairaala
11.00–11.20
Mitä uutta ongelmallisten haavojen hoidossa?
Mikko Gärding
11.20–12.00
Keskustelua ja tilaisuuden päätös
Erikoitumis-
4h
koulutukseen: Akuuttilääketiede, ihotaudit ja allergologiat, lastenkirurgia, lastentaudit,
yleislääketiede
LOUNASLUENTO
TO 23.2.2017 klo 12.15–13.00 Madetojan sali
”Eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoito terveyskeskuksessa”
Dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Kari Ylitalo
Isäntänä Bayer. Ilmoittautumisohjeet ohjelmavihkossa ja lääkäripäivillä.
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
20
ENNAKKO-OHJELMA
TO 23.2.2017
LASTEN UNIONGELMAT
Luentosali:
Madetojan sali
Tavoite:
Tavoitteena on antaa tietoa lasten unihäiriöistä, niiden selvittämisestä ja
hoitoon liittyvistä tekijöistä.
Puheenjohtaja: Lastenpsykiatrian professori Hanna Ebeling, Oulun yliopisto ja OYS
13.15–13.20
Tilaisuuden avaus
Lastenpsykiatrian professori Hanna Ebeling, Oulun yliopisto ja OYS
13.20–14.00
Lasten uni ja psyykkiset oireet
Lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri Eeva Aronen,
Helsingin yliopisto ja HYKS
14.00–14.35
Unihäiriöiden kliininen arviointi ja hoitosuunnitelman laatiminen
Dosentti Juulia Paavonen, Helsingin yliopisto
14.35–15.00
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
15.00–15.30
Mitä tänään tiedämme narkolepsiasta?
Lastenneurologian dosentti Päivi Olsen, OYS
15.30–15.50
Vauvaperheiden uniohjaus
Perhetyöntekijä Raili Mäkinen, Haukiputaan hyvinvointikeskus
Terveydenhoitaja, baby blues -vauvaperhetyöntekijä Tarja Kuivala,
Vauvatalo/avopalvelukeskus, Oulun ensi- ja turvakoti
15.50–16.30
Vauvojen ja taaperoiden unihäiriöistä
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Hanna Manninen
16.30–16.40
Loppukeskustelu, tilaisuuden päätös
Hanna Ebeling
Erikoistumis- 4 h
koulutukseen: Lastenpsykiatria, lastentaudit, neurologia, nuorisopsykiatria,
yleislääketiede
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
21
ENNAKKO-OHJELMA
TO 23.2.2017
TUNNISTA JA HOIDA SYDÄMEN VAJAATOIMINTA
Luentosali:
Tulindbergin sali
Tavoite:
Tavoitteena on parantaa sydämen vajaatoiminnan diagnostiikkaa ja hoitoa.
Puheenjohtaja: LT, apulaisylilääkäri Timo Lauri, OYS
09.00–09.05
Tilaisuuden avaus
LT, apulaisylilääkäri Timo Lauri, OYS
09.05–09.35
Sydämen vajaatoiminta ikääntyneellä – ongelmat ja haasteet
Yleislääketieteen erikoislääkäri, vastaava lääkäri Paula Salo, Vaalan ja
Utajärven terveyskeskus, Oulunkaaren kuntayhtymä
09.35–10.05
Sydämen vajaatoiminnan tutkiminen
Timo Lauri
10.05–10.30
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10.30–11.00
Sydämen vajaatoiminnan hoito
LT, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Jarkko Piuhola, OYS
11.00–11.30
Paneelikeskustelu, kysymykset yleisöltä
Paula Salo
Jarkko Piuhola
Timo Lauri
11.30
Tilaisuuden päätös
Erikoistumis- 3 h
koulutukseen: Akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, geriatria, kardiologia,
sisätaudit, yleislääketiede
LOUNASLUENTO
To 23.2.2017 klo 12.00–12.45 Tulindbergin sali
”Vaikeahoitoinen astma vai vaikea astma”
Maria Juusela, LT, KFI el, asiantuntijalääkäri, GSK
Isäntänä GSK. Ilmoittautumisohjeet ohjelmavihkossa ja lääkäripäivillä.
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
22
ENNAKKO-OHJELMA
TO 23.2.2017
MITÄ YLEISLÄÄKÄRIN PITÄÄ OSATA EPILEPSIASTA
JA SEN HOIDOSTA?
Luentosali:
Tulindbergin sali
Tavoite:
Luentosarjan jälkeen osallistuja
– tietää, mitä epilepsia on
– osaa PPSHP:n epilepsian hoitoketjun
– tunnistaa kiireellistä hoitoa vaativan epilepsiapotilaan
– osaa pitkittyneen epilepsiakohtauksen ensihoidon
– tuntee ajoterveyslainsäädännön epilepsiaa koskevat osat ja osaa
perustella potilaalle ajoterveyden vaatimuksia.
Puheenjohtaja: LT, kliininen opettaja Hanna Ansakorpi, neurologia,
Oulun yliopisto ja OYS
13.15–13.20Avaus
LT, kliininen opettaja Hanna Ansakorpi, Oulun yliopisto ja OYS
13.20–13.45
Mitä epilepsia on?
Hanna Ansakorpi
13.45–14.10
Hoitoketju I: Tajunnanhäiriökohtauksen saaneen selvitykset
perusterveydenhuollossa
Erikoislääkäri Ulla Junttola, neurologia, OYS
14.10–14.35
Hoitoketju II: Epilepsiaa sairastavan jatkohoito perusterveydenhuollossa
Apulaisylilääkäri Tero Heikkinen, Oulun kaupunki, avoterveydenhuolto;
vs. terveyskeskuslääkäri, Kemin kaupunki
14.35–14.45Keskustelua
14.45–15.15
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
15.15–15.40
Pitkittynyt epileptinen kohtaus: Neurologinen hätätila
Erikoislääkäri Johanna Annunen-Rasila, neurologia, OYS
15.40–16.05
Epileptisen kohtauksen tunnistaminen ja hoito sairaalan ulkopuolella
Erikoislääkäri Lasse Raatiniemi, Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue,
OYS
16.05–16.30
Epilepsiapotilaan ajokyky
Professori Kari Majamaa, neurologia, Oulun yliopisto ja OYS
16.30–16.45
Keskustelua ja päätös
Erikoistumis- 3 h
koulutukseen: Akuuttilääketiede, anestesia ja tehohoito, geriatria, neurokirurgia,
neurologia, sisätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede.
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
23
ENNAKKO-OHJELMA
TO 23.2.2017
POTILAAN PARHAAKSI – YHTEISTYÖLLÄ
Luentosali:Pikkusali
Tavoite:
Tavoitteena on lisätä ymmärrystä, keskustelua ja sujuvaa yhteistyötä perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, jotta
potilas saisi hyvän ja empaattisen hoidon ja jotta hoidon sujuvuus ehkäisisi turhia lisäkustannuksia.
Puheenjohtajat:LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Ilmo Pietarinen, Terveystalo
Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä, Oulun kaupunki
08.30–08.45
Tilaisuuden avaus
Puheenjohtajat
08.45–09.15
Millaista on työ terveyskeskuksessa ja työterveyshuollossa nykyisin?
LT, ylilääkäri Tuula Saukkonen, Oulunkaaren kuntayhtymä
09.15–09.45
Millainen on hyvä työterveyshuoltoon tehtävä lähete?
Työterveyslääkäri Silja Komulainen, Oulun Työterveys
09.45–10.15
“Kainuun sote”, malliesimerkki yhteistyöstä
Terveysjohtaja Mikko Timonen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymä
10.15–10.45
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10.45–11.45
Tapausselostus – Sujuvalla yhteistyöllä potilaan parhaaksi
Terveyskeskuslääkäri Marianne Riekki, Pudasjärven terveysasema
Kardiologian erikoislääkäri Juhani Junttila, OYS
Työterveyslääkäri Marita Pirttijärvi, Oulun Työterveys
11.45
Tilaisuuden päätös
Puheenjohtajat
Erikoistumis- 3 h
koulutukseen: Kaikki erikoisalat ja hallinto
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
24
ENNAKKO-OHJELMA
TO 23.2.2017
KAIKKI MUUTTUU, VAAN MIHIN SUUNTAAN?
Luentosali:Pikkusali
Tavoite:
Ohjelman tavoitteena on konkretisoida ja tehdä ymmärrettävämmäksi
terveydenhuoltojärjestelmän muutosta rivilääkärin kannalta.
Puheenjohtaja: Anestesiaylilääkäri Tuula Rajaniemi, Soite, Keski-Pohjanmaa ja SELYn
valtuuskunnan jäsen
13.15–13.20
Tilaisuuden avaus
Anestesiaylilääkäri Tuula Rajaniemi, Soite, Keski-Pohjanmaa ja SELYn
valtuuskunnan jäsen
13.20–13.55
Muutokset toiminnassa valtakunnallisen terveydenhuollon uudistuksen
aikana ja sen jälkeen – Julkinen terveydenhuolto
Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä, Oulun kaupunki
13.55–14.30
Muutokset toiminnassa valtakunnallisen terveydenhuollon uudistuksen
aikana ja sen jälkeen – Yksityinen terveydenhuolto
Dosentti, johtava ylilääkäri Juha Tuominen, Terveystalo
14.30–15.00
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
15.00–15.35
Terveydenhuollon rahoitus
Terveyden ja sosiaalitalouden yksikön päällikkö Timo T. Seppälä, THL
15.35–16.10
Lääkärin asema terveydenhuollon murroksessa
Neuvottelujohtaja Laura Lindholm, Suomen Lääkäriliitto
16.10–16.20
Tilaisuuden päätös
Tuula Rajaniemi
Erikoistumis- 3 h
koulutukseen: Hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
25
ENNAKKO-OHJELMA
TO 23.2.2017
AHMINTAHÄIRIÖT
Luentosali:
Pohjankartanon juhlasali
Tavoite:
Syömishäiriöiden ja niihin kuuluvan ahmintahäiriön arvion ja hoitopolkujen kehittäminen on ajankohtaista ympäri (Pohjois-)Suomea.
Puheenjohtaja: Professori, ylilääkäri Pirjo Mäki, psykiatria,
Oulun yliopisto ja Nuorisopsykiatrian poliklinikka, OYS
08.10–08.15
Tilaisuuden avaus. Tervetuloa!
Professori, ylilääkäri Pirjo Mäki, Psykiatria, Oulun yliopisto ja
Nuorisopsykiatrian poliklinikka, Psykiatria, OYS
08.15–09.15
Ahmintahäiriö (BED) ja sen käypä hoito. Hoitoketjun esittely.
Psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri Jaana Suokas, Syömishäiriöyksikkö,
HYKS Psykiatria, HUS
09.15–09.40
Ahmintahäiriö kouluterveydenhuollon ja lastenlääkärin näkökulmasta
LT, Lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri Päivi
Tossavainen, Lapset ja Nuoret, OYS
09.40–10.10
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10.10–10.45
Nuoren BED: arvio ja hoito Oulun seudulla
Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Virva Sankala, EDIsyömishäiriötyöryhmä, Nuorisopsykiatrian pkl, Nuorisopsykiatria, OYS
10.45–11.15
Case-esimerkki Keski-Pohjanmaalta. Hoitoketjun esittelyä.
lLastenpsykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri Maria Zenger,
Nuorisopsykiatrian poliklinikka, Syömishäiriötiimi Verso, Psykiatria,
Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Keskipohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalvelukuntayhtymä, Kiuru, uusi Soite
11.15–11.40
Lihavuusleikkauksien indikaatiot ja kontraindikaatiot:
Miten huomioidaan mahdollinen BED lihavuusleikkauksien arvioinnissa?
Dosentti, apulaisylilääkäri Vesa Koivukangas, Kirurgia, OYS
11.40–12.05
Ahmintahäiriöstä kärsivien huomioiminen terveydenhuollossa.
SYLIn puheenvuoro.
Aluepäällikkö Tanja Tiainen, Syömishäiriöliitto-SYLI ry
12.05–12.15
Loppukeskustelu
Pirjo Mäki
Erikoistumis- 5 h
koulutukseen: Endokrinologia, gastroenterologia, lastenpsykiatria, lastentaudit, kaikki
kirurgian alat, nuorisopsykiatria, psykiatria, sisätaudit, työterveyshuolto,
yleislääketiede
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
26
ENNAKKO-OHJELMA
TO 23.2.2017
SOMATISAATIO JA SEN HOITO
Luentosali:
Pohjankartanon juhlasali
Tavoite:
Ohjelma soveltuu kaikkien kliinisten erikoisalojen lääkäreille.
Tavoitteena on saada lisää ymmärrystä somatisointiin ja keinoja sen
hoitoon.
Puheenjohtaja: LT, psykiatrian ja psykogeriatrian erikoislääkäri Liisa Kantojärvi, OYS
13.00–13.05
Tilaisuuden avaus
LT, psykiatrian erikoislääkäri Liisa Kantojärvi, OYS
13.05–13.35
Mitä somatisaatio on?
LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Juha T. Karvonen, OYS
13.35–14.05
Miten otan psyykkiset tekijät puheeksi?
Johtava lääkäri Esko Haapamäki, Muhoksen terveyskeskus
14.05–14.25
Psykologi somatisoivan potilaan tutkimuksessa ja hoidossa
Psykologi Ritva Rauhala, OYS Yleissairaalapsykiatrinen yksikkö 73
14.25–15.00
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
15.00–15.30
Somatisoivan lapsen hoitopolku
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Auli Joutsenoja,
OYS Lastenpsykiatrian pkl
15.30–16.00
Nuorisoikäinen somatisoiva potilas
LT, erikoislääkäri Kristiina Moilanen, OY ja OYS Nuorisopsykiatrian pkl
16.00–16.40
Somatisoivan potilaan hoito ja hoidon työnjako
LT, erikoislääkäri Tero Raiskila, OY ja OYS Yleissairaalapsykiatrian pkl
16.40
Tilaisuuden päätös
Liisa Kantojärvi
Erikoistumis- 4 h
koulutukseen: Kaikki kliiniset erikoisalat
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
27
ENNAKKO-OHJELMA
Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Lääkäriliiton professiovaliokunta
TO 23.2.2017
LÄÄKÄRI ETÄNÄ? KUINKA TOIMIA
VIRTUAALILÄÄKÄRINÄ?
Luentosali:
Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2 (Musiikkikeskusta vastapäätä)
Tavoite:
Koulutuksen jälkeen osallistujalla on kokemusta vastaanotosta virtuaalisessa ympäristössä yleisimmillä jo vastaanottokäytössä olevilla toimintatavoilla ja -laitteilla. Osallistuja osaa vertailla eri virtuaalivastaanottomuotojen
soveltuvuutta erilaisiin potilastapauksiin, ja suunnitella omaa ja organisaationsa työn järjestämistä virtuaalisissa ympäristöissä.
Puheenjohtaja: LL Annu Tertsunen, Suomen Lääkäriliitto
Yhteiseen osuuteen ja loppukeskusteluun voi osallistua enemmänkin
kuulijoita, hands-on -harjoitteluosuus rajattu 30 osallistujaan.
Huomioithan, että ilmoittautuminen yhteiseen osuuteen ja hands-on
harjoitteluun on erikseen.
Yhteinen osuus
08.15–08.20
Tilaisuuden avaus
Puheenjohtaja LL Annu Tertsunen, Suomen Lääkäriliitto
08.20–08.40
Etälääketiede tulee – mitä kaikkea näkyvissä?
Professori Jarmo Reponen, Oulun Yliopisto
08.40–09.05
Potilas videovastaanotolla – miten toimin?
LL Mauri Laakso
09.05–09.35
Potilas chattiyhteyden päässä – mitä voin hoitaa, mitä en?
Miten poikkeaa tavallisesta vastaanotosta?
LL Jaakko Pitkäjärvi, Terveystalo
09.35–10.00
Millaisia välineitä ja viestintäalustoja meillä on potilaiden ja lääkärien
välille, ja miten niillä voisi toimia?
DI Janne Vepsäläinen, Zoturi Oy
10.00–10.30
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10.30–12.00
Hands-on -osuus, ryhmä 1
Kokoontuminen ensin yhteiseen tilaan, jossa harjoittelurastien toiminnan
ohjeistus ja osallistujien jako ryhmiin, jonka jälkeen ryhmä hajaantuu
harjoittelupisteisiin.
Ohjeistus: Annu Tertsunen, Suomen Lääkäriliitto.
Rasteilla harjoitellaan videovälitteistä potilaskontaktia ja etäkonsultaatiota
(rasti yksi), potilaan tutkimista etänä digitaalisia työvälineitä käyttäen (rasti
kaksi), ja chattivälitteistä vastaanottotapaa sekä lääkärin että potilaan näkökulmasta (rasti kolme). Harjoittelu kestää n. 90 minuuttia.
Rastien jälkeen kokoonnutaan takaisin yhteiseen tilaan.
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
12.00–12.15 28
ENNAKKO-OHJELMA
Loppukeskustelu
Pj Annu Tertsunen
– Millaisia vuorovaikutustaitoja tai osaamista uudenlaiset toimintatavat
edellyttävät lääkäriltä? Entä muulta henkilöstöltä?
– Miten eri välineet toimivat erilaisissa potilastapauksissa.
– Mikä toimii, mikä ei?
– Mitä pitäisi huomioida virtuaalista toimintatapaa aloittaessa?
Pohditaan yhdessä vastauksia koulutuspäivän kokemusten perusteella
em. kysymyksiin.
13.30–15.00 Hands-on -osuus, ryhmä 2 (toteutetaan, jos ilmoittautuneita tarpeeksi)
Kokoontuminen ensin yhteiseen tilaan, jossa harjoittelurastien toiminnan
ohjeistus ja osallistujien jako ryhmiin, jonka jälkeen ryhmä hajaantuu
harjoittelupisteisiin.
Ohjeistus: Annu Tertsunen, Suomen Lääkäriliitto.
Rasteilla harjoitellaan videovälitteistä potilaskontaktia ja etäkonsultaatiota
(rasti yksi), potilaan tutkimista etänä digitaalisia työvälineitä käyttäen (rasti
kaksi), ja chattivälitteistä vastaanottotapaa sekä lääkärin että potilaan näkökulmasta (rasti kolme). Harjoittelu kestää n. 90 minuuttia.
Rastien jälkeen kokoonnutaan takaisin yhteiseen tilaan.
15.00–15.15 Loppukeskustelu
Erikoistumis- 5 h
koulutukseen: Kaikki erikoisalat
Modafinil Orion 100 mg tabletti
Vaikuttava aine: modafiniili Käyttöaiheet: Aikuisille narkolepsiaan (katapleksian kanssa tai ilman) liittyvän poikkeavan nukahtelun hoitoon. Poikkeava nukahtelu
määritellään tilaksi, jossa hereillä pysyminen on vaikeaa ja nukahtamisen todennäköisyys sopimattomissa tilanteissa on kasvanut. Annostus ja antotapa: Hoito
on aloitettava sellaisen lääkärin toimesta tai valvonnassa, jolla on asianmukainen tietämys sairauksista, joiden hoitoon tätä lääkevalmistetta käytetään. Narkolepsiadiagnoosi on tehtävä International Classification of Sleep Disorders (ICSD2) -suositusten mukaisesti. Potilaita on seurattava ja hoidon tarve arvioitava
kliinisesti määräajoin. Suositeltu aloitusannos on 200 mg/vrk. Enintään 400 mg annoksia kerta-annoksena tai kahteen annokseen jaettuna voidaan käyttää
potilailla, joilla vaste modafiniilin 200 mg aloitusannokseen on riittämätön. Modafiniilia ei pidä käyttää alle 18 vuoden ikäisten lasten hoitoon sen tehoon ja
turvallisuuteen liittyvien seikkojen vuoksi. Ks. Pharmaca Fennica. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Huonossa hoitotasapainossa
oleva keskivaikea tai vaikea hypertensio ja potilaat, joilla on rytmihäiriöitä. Varoitukset tai käyttöön liittyvät muut varotoimet: Modafiniilia saa käyttää vain, jos
potilaan poikkeava nukahtelu on arvioitu perusteellisesti ja narkolepsia on todettu diagnostisten ICSD-kriteerien mukaisesti. Potilaan anamneesin lisäksi arviointi sisältää yleensä laboratoriossa tehdyt unitutkimukset ja havaitun hypersomnian muiden mahdollisten syiden poissulkemisen. Vakava ihottuma, mukaan
lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja lääkeihottuma, johon liittyy eosinofiliaa ja systeemisiä oireita. Sairaalahoitoon ja
hoidon lopettamiseen johtavaa vakavaa ihottumaa on raportoitu modafiniilin käytön yhteydessä. Modafiniilihoito on lopetettava ihottuman ensioireiden ilmaannuttua, eikä hoitoa saa aloittaa uudelleen. Ks. Pharmaca Fennica. Yhteisvaikutukset: Voimakkaiden CYP-aktiivisuuden indusorien, kuten karbamatsepiinin ja
fenobarbitaalin, samanaikainen anto saattaa pienentää modafiniilipitoisuuksia plasmassa. Modafiniili saattaa estää CYP2C19:ää ja suppressoida CYP2C9:ää,
joten fenytoiinin puhdistuma saattaa pienentyä, kun modafiniilia annetaan samanaikaisesti. Steroidaalisten ehkäisyval misteiden teho voi heikentyä modafiniilin aiheuttaman CYP3A4/5:n induktion johdosta. Modafiniili saattaa suppressoida CYP2C9:ää, joten varfariinin puhdistuma voi pienentyä, kun modafiniilia
annetaan samanaikaisesti. Raskaus ja imetys: Modafiniilia ei suositella käytettäväksi raskauden aikana eikä naisilla, jotka voivat tulla raskaaksi, elleivät he
käytä tehokasta ehkäisyä. Modafiniili saattaa heikentää ehkäisytablettien tehoa, joten lisäehkäisynä on käytettävä toisia ehkäisymenetelmiä. Modafiniilia ei pidä
käyttää imetyksen aikana. Vaikutukset ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Jos potilaalla (mukaan lukien modafiniilia käyttävät potilaat) esiintyy poikkeavaa
nukahtelua, nukahtelun aste on arvioitava usein ja tarpeen vaatiessa potilasta on kehotettava välttämään ajamista tai muuta mahdollisesti vaarallista toimintaa. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: päänsärky. Yleiset: ruokahalun heikentyminen, hermostuneisuus, unettomuus, ahdistuneisuus, masennus, poikkeavat
ajatukset, sekavuus, ärtyneisyys, huimaus, uneliaisuus, parestesiat huimaus, uneliaisuus, parestesiat, näön hämärtyminen, takykardia, sydämetykytys, vasodilataatio, vatsakipu, pahoinvointi, suun kuivuus, ripuli, dyspepsia, ummetus, astenia, rintakipu, poikkeavat maksan toimintakoetulokset ja annosriippuvainen
AFOS- ja GGT-arvojen kohoaminen. Muut ks. Pharmaca Fennica. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis. alv) 1.11.2016: 100mg 30 tabl.
74,84 €, 90 tabl. 189,85 € Korvattavuus: Peruskorvattava. Rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) vaikean ja pitkäaikainen narkolepsian hoidossa, kun kysymyksessä on narkolepsiaan (katapleksian kanssa tai ilman) liittyvän poikkeavan nukahtelun hoito
aikuisilla (282). Reseptilääke. Lisätiedot: Pharmaca Fennica ja www.aesculapius.fi
11/2016
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
29
ENNAKKO-OHJELMA
PE 24.2.2017
KIVUN HOIDON KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
Luentosali:
Madetojan sali
Tavoite:
Osallistuttuaan koulutustilaisuuteen lääkäri osaa kohdata vastaanotolla
kivusta kärsivän potilaan ja valita tälle sopivat lääkkeettömät ja lääkehoidot.
Puheenjohtaja: LT, dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen,
Lääkäriseura Duodecim
08.30–08.35
Tilaisuuden avaus
LT, dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen,
Lääkäriseura Duodecim
08.35–09.05
Kivun hoidon Käypä hoito -suositus
Professori Pekka Mäntyselkä, Itä-Suomen yliopisto
09.05–09.35
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö kroonisen kivun
hoidossa
Yleislääketieteen erikoislääkäri Marianne Riekki, Pudasjärven
terveysasema
09.35–10.05
Kivun lääkkeetön hoito
Professori Jaro Karppinen, Työterveyslaitos ja Oulun yliopisto
10.05–10.30
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10.30–11.00
Kivun lääkehoito
Dosentti Nora Hagelberg, TYKS
11.00–11.30
Lasten kivun hoito
Professori Hannu Kokki, Itä-Suomen yliopisto
11.30
Tilaisuuden päätös
Erikoistumis- 3 h
koulutukseen: Kaikki erikoisalat
ILMOITTAUDU
www.oulunduodecim.fi/laakaripaivat
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
30
ENNAKKO-OHJELMA
PE 24.2.2017
MUISTISAIRAUDET NYT
Luentosali:
Madetojan sali
Tavoite:
Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistuja muistisairauksien uusimpaan
tietoon ja tuoreeseen Käypä hoito -suositukseen.
Puheenjohtaja: Professori Timo Strandberg, Oulun yliopisto,
Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö ja Hyks
13.15–13.20
Tilaisuuden avaus
Professori Timo Strandberg, Oulun yliopisto, Elinikäisen terveyden
tutkimusyksikkö ja Hyks
13.20–13.50
Uutta näyttöä muistisairauksien ennaltaehkäisystä
Timo Strandberg
13.50–14.20
Muistisairauksien diagnostiikka varhentuu ja tarkentuu
Professori Juha Rinne, TYKS
14.20–14.50
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
14.50–15.20
Muutakin kuin lääkettä muistisairaan käytösoireisiin?
Professori Hannu Koponen, HY ja HUS, psykiatrian toimiala
15.20–15.50
Milloin ajokielto muistisairaalle?
LT, ylilääkäri Minna Löppönen, Kaarinan terveyskeskus
15.50
Päätössanat
Timo Strandberg
Erikoistumis- 3 h
koulutukseen: Geriatria, neurologia, psykiatria, työterveyshuolto, vanhuspsykiatrian
lisäkoulutusohjelma, yleislääketiede
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
31
ENNAKKO-OHJELMA
Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Medicum, Lääketieteellisen genetiikan ja
perinnöllisyyslääketieteen osasto, Helsingin yliopisto ja Terveydenhuoltolääkärit ry.
PE 24.2.2017
ONKO HENKILÖKOHTAINEN LÄÄKETIEDE TULOSSA
KLINIKKAAN?
Luentosali:
Tulindbergin Sali
Tavoite:
Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää minkälaisia muutoksia henkilökohtainen lääketiede tuo kliiniseen työhön /klinikkaan.
Puheenjohtaja: Dosentti Teppo Varilo, HY
08.30–08.35
Tilaisuuden avaus
Dosentti Teppo Varilo, HY
08.35–09.00
Kansallinen genomistrategia - seuraavat askeleet
Luennoitsija avoin
09.00–09.30
Perintötekijöiden vaikutukset lääkehoitoon
Luennoitsija avoin
09.30–09.50
Kardiokompassi - Tuleeko geenitutkimuksesta olemaan apua apua sydänja verisuonitautien riskikartoituksessa?
Teppo Varilo
09.50–10.10
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10.10–10.30
Nettigeenitestit
Teppo Varilo
10.30–11.00
Digital Health Revolution
Johtaja Maritta Perälä-Heape, OY, Centre for Health and Technology
11.00–11.30
Uudet sekvensointimenetelmät diagnostiikassa – klinikassa ensi
vuosikymmenellä
Dosentti Jukka Moilanen, OYS
11.30–12.00
Miten genomi on osa tulevaisuuden terveydenhuoltoa?
Dosentti Irma Järvelä, HY
12.00
Tilaisuuden päätös
Erikoistumis- 4 tuntia
koulutukseen: Kaikki kliiniset alat, terveydenhuolto, työterveyshuolto ja
hallinnon koulutus
LOUNASLUENTO
Pe 24.2.2017 klo 12.15–13.00 Tulindbergin sali
”Tyypin 2 diabetes ja sydän”
Kardiologi Jarkko Piuhola, OYS
Isäntänä Boehringer Ingelheim.
Ilmoittautumisohjeet ohjelmavihkossa ja lääkäripäivillä.
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
32
ENNAKKO-OHJELMA
PE 24.2.2017
KASVOJEN ALUEEN KIPUTILAT
Luentosali:
Tulindbergin sali
Tavoite:
Tavoitteena on perehdyttää lääkäreitä kasvokivun etiologiaan,
diagnostiikkaan sekä myös hoitoon. Kasvokipujen etiologia on hyvin
moninainen, ja vaikka vakavammatkin sairaudet ovat mahdollisia, iso osa
kipupotilaista voidaan hoitaa myös ilman resursseja kuluttavia
tutkimuksia. Sessiossa annetaan hoitaville lääkäreille varmuutta kohdata
kasvokivuista kärsivä potilas.
Puheenjohtaja: Dosentti Petri Koivunen, OYS KNK
13.00–13.05
Tilaisuuden avaus
Dosentti Petri Koivunen, OYS
13.05–13.35
KNK status ensin, löytyykö syytä ja miten hoidetaan?
LT Timo Koskenkorva, OYS
13.35–14.05
Suun alueen kiputila ja hampaatkin muistettava
HLT, EHL Saara Kantola, OYS
14.05–14.35
Aika tavallinen syy: purentaongelmat
EHL Minna Huotari, OYS
14.35–15.00
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
15.00–15.30
Neuralgiat hoitaa neurologi
Apulaisylilääkäri Vesa Karttunen, OYS
15.30–16.00
Kun mikään ei auta eikä etiologiaa ei löydy
Erikoislääkäri Ari Matila, L-PKS
16.00
Tilaisuuden päätös
Erikoistumis- 3 h
koulutukseen: Akuuttilääketiede, infektiosairaudet, geriatria, korva-, nenä- ja
kurkkutaudit, neurologia, nuorisopsykiatria, psykiatria, syöpätaudit,
työterveyshuolto, yleislääketiede.
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
33
ENNAKKO-OHJELMA
PE 24.2.2017
LÄÄKÄRI MEDIASSA
Luentosali:Pikkusali
Tavoite:
Tavoitteena on herättää keskustelua lääkärin roolista mediassa. Lisäksi tavoitteena on antaa vinkkejä siitä, kuinka parhaiten tuoda esiin näyttöön
perustuva tieto median välityksellä.
Puheenjohtaja: Dosentti Erika Jääskeläinen, Oulun yliopisto
08.30–08.35
Tilaisuuden avaus
Dosentti Erika Jääskeläinen, Oulun yliopisto
08.35–09.15
Lääkäri asiantuntijana ja haastateltavana – miten saat viestin perille?
Freelancetoimittaja Hanna Hyvärinen, Tampere
09.15–09.50
Lääkärinä sosiaalisessa mediassa
LT Mikko Lehtovirta, Helsingin yliopisto
09.50–10.05
Miten media vaikuttaa lääketieteen kandin arkeen?
LK Annika Seppälä, Oulun yliopisto
10.05–10.30
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10.30–11.50
Asian tuntija vai asiantuntija mediassa – miksi näyttöön perustuva tieto
on niin epäsuosittua?
Professori Timo Strandberg, Oulun yliopisto, Elinikäisen terveyden
tutkimusyksikkö ja Hyks
Hanna Hyvärinen
11.50
Tilaisuuden päätös
Erikoistumis- 4 h
koulutukseen: Kaikki erikoisalat
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
34
ENNAKKO-OHJELMA
PE 24.2.2017
SOMAATTINEN SAIRAUS PSYYKKISENÄ KRIISINÄ
Luentosali:Pikkusali
Tavoite:
Ohjelma soveltuu kaikkien kliinisten erikoisalojen lääkäreille. Tavoitteena
on saada lisää ymmärrystä somaattisen sairauden ja psykososiaalisen tilan
yhteyksistä ja käytännön työkaluja potilaan kokonaisvaltaiseen arviointiin
ja hoitoon.
Puheenjohtaja: LT, psykiatrian erikoislääkäri Sami Räsänen, OYS
13.00–13.10
Tilaisuuden avaus
LT, psykiatrian erikoislääkäri Sami Räsänen, OYS
13.10–13.30
Somaattisen sairastumisen merkitys psyykelle
Psykiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri emeritus Mikko Naarala, Oulu
13.30–14.00
Vanhemman somaattisen sairauden merkitys lapsiperheelle
FT Mika Niemelä, Oulu
14.00–14.30
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
14.30–15.10
Kriisihoidot somaattisen sairauden yhteydessä
LT, va. osastonylilääkäri Tuula Pesonen, KYS Psykiatrian palveluyksikkö
Aikuispsykiatria, Yleissairaalapsykiatrian pkl ja päiväosasto
15.10–15.40
Psyykkinen tuki osana kroonisen sairauden hoitoa ja kuntoutusta
Yleislääketieteen erikoislääkäri, vastaava lääkäri Kati Retsu-Heikkilä,
Iin terveysasema, Oulunkaaren kuntayhtymä
15.40–16.20
Vanhuksen psyykkinen tuki somaattisessa sairastamisessa – lääkettä,
empatiaa vai terapiaa?
LT, psykiatrian ja psykogeriatrian erikoislääkäri Liisa Kantojärvi, OYS
16.20
Tilaisuuden päätös
Sami Räsänen
Erikoistumis- 4 h
koulutukseen: Kaikki kliiniset erikoisalat
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
35
ENNAKKO-OHJELMA
PE 24.2.2017
OLKAPÄÄT HEILUMAAN
Paikka:
Luokkatila, Musiikkikeskus klo 8.30–11.30
Koulutus toteutetaan pienryhmätyöskentelynä ja ryhmään otetaan
enintään 20 henkilöä.
Tavoite:
Uuden Olkapään jännevaivat – Käypä hoito -suosituksen läpikäynti ja
kliininen hands-on harjoittelu.
Opettajat:
Dosentti, ylilääkäri Mauri Kallinen, OYS
LT, apulaisylilääkäri Kaj Sundqvist, OYS
Ohjelma:
–
–
–
–
Olkapään jännevaivat Käypä hoito -suositus
Kliininen tutkiminen ja testit
Harjoittelua pareittain
Yhteenveto
Kahvitauko työskentelyn lomassa.
TOTEUTETAAN, JOS ILMOITTAUTUNEITA TARPEEKSI
Erikoistumis- 3 h
koulutukseen: Akutologia, fysiatria, geriatria, liikuntalääketiede, ortopedia ja
traumatologia, reumataudit, työterveyshuolto, yleiskirurgia,
yleislääketiede
POHJOLAN LÄÄKÄRIPÄIVÄT
36
ENNAKKO-OHJELMA
PE 24.2.2017
MITEN PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA VOIDAAN
PARANTAA POTILAAN LEIKKAUSKELPOISUUTTA?
Luentosali:
Pohjankartanon luentosali
Tavoite:
Parantaa potilaita leikkaushoitoon ohjaavien perusterveydenhuollon
lääkärien tietämystä aikuispotilaiden leikkausta edeltävästä arvioinnista,
hoidosta ja muusta tilan optimoinnista.
Puheenjohtaja:
08.30–08.45
Tilaisuuden avaus
Professori Seppo Alahuhta
08.45–09.15
Leikkaukseen liittyvä kuolleisuus
Luennoitsija avoin
09.15–09.45
Kirurgin toiveet leikkauskelpoisuuden arvioinnista (mukaan lukien päiväleikokirurgia)
Luennoitsija avoin
09.45–10.15
Anestesiakelpoisuuden arviointi (mukaan lukien päivä-leikokirurgia)
Luennoitsija avoin
10.15–10.45
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10.45–11.15
Miten perusterveydenhuollossa voidaan parantaa potilaan ennustetta?
Luennoitsija avoin
11.15–11.30
Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemustilan optimointi
perusterveydenhuollossa
Luennoitsija avoin
11.30–11.45
Fyysisen kunnon arviointi
Luennoitsija avoin
Erikoistumis- 4 h
koulutukseen: Kaikki kliiniset erikoisalat
Luennoitsijatiedot päivittyvät Pohjolan Lääkäripäivien www-sivuille:
www.oulunduodecim.fi/laakaripaivat