Tulokset - Oulun Keilailuliitto

Oulun Keilailuliitto ry
Paikallissarjat 2016-2017 2016-2017
Paikallissarja 2016-2017, lohko 1 (Kierros6) 19.02.2017, Oulun Keilahalli
Joukkue
Liitto
Yhteensä
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
19.02.2017
Sivu 1
O
V
T
H
KA
Paras
Ero
16121
15435
15391
15318
15252
15194
15152
15083
14993
14932
14813
14812
14709
14515
13442
13253
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
17
12
13
15
12
16
11
16
11
13
12
12
13
9
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
12
11
9
12
8
13
8
13
11
12
12
11
15
19
19
607.96
598.13
592.54
582.00
590.50
573.08
590.08
568.46
583.46
573.42
572.21
572.17
564.13
571.04
541.33
533.46
714
705
703
719
712
651
693
627
681
709
608
682
660
638
612
615
-686
-730
-803
-869
-927
-969
-1038
-1128
-1189
-1308
-1309
-1412
-1606
-2679
-2868
2661
2640
2632
2618
2583
2569
2490
2485
2465
2460
2367
2307
2289
2247
2243
2221
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
3
3
3
4
3
575.25
592.50
590.50
609.50
578.25
597.25
577.50
553.75
571.25
570.00
546.75
554.25
549.75
539.25
560.75
532.75
599
638
622
712
600
633
613
583
597
624
559
571
618
590
589
574
-21
-29
-43
-78
-92
-171
-176
-196
-201
-294
-354
-372
-414
-418
-440
Tilanne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
OPS 1
DC 1
Agents1
OPS 3
MuReKe
Rockets
OLS 1
DC 2
Aurora
Agents 2
OPS 2
OLS 3
OLS 2
Karko 1
Karko 2
Agents 3
Kierros 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DC 2
Karko 1
OPS 1
MuReKe
OPS 2
OLS 1
Agents1
Agents 2
DC 1
Rockets
OPS 3
OLS 2
Aurora
Agents 3
Karko 2
OLS 3
OTTELUTULOKSET
1
2
3
4
OLS 3-Aurora
Agents 2-Rockets
Agents 3-OPS 3
OLS 3-Aurora
Agents 2-Rockets
Agents 3-OPS 3
DC 1-OPS 3
Agents 2-OPS 1
Agents 3-MuReKe
DC 1-OPS 3
Agents 2-OPS 1
Agents 3-MuReKe
467-618
542-531
590-532
574-550
568-526
495-551
597-545
583-573
507-555
519-559
522-622
565-712
DC 1-Karko 1
OLS 1-OPS 1
DC 2-Karko 2
DC 1-Karko 1
OLS 1-OPS 1
DC 2-Karko 2
OLS 3-Rockets
Agents1-OPS 2
DC 2-Aurora
OLS 3-Rockets
Agents1-OPS 2
DC 2-Aurora
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET, kierros 6
1 Ahokas Juha
Agents1
2 Ikäheimo Jussi-Tapio
OPS 1
3 Latvasalo Tomi
OPS 1
660
796
781
595-614
611-617
565-564
574-552
549-550
567-534
527-624
524-600
599-511
563-599
576-581
570-520
OLS 2-OPS 2
Agents1-MuReKe
570-564
613-587
OLS 2-OPS 2
Agents1-MuReKe
559-568
597-584
OLS 2-Karko 1
OLS 1-Karko 2
517-566
633-589
OLS 2-Karko 1
OLS 1-Karko 2
571-638
596-556
Sarjat
3
4
4
KA
220.00
199.00
195.25
Paras
223
234
228
Oulun Keilailuliitto ry
Paikallissarjat 2016-2017 2016-2017
Paikallissarja 2016-2017, lohko 1 (Kierros6) 19.02.2017, Oulun Keilahalli
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Niskanen Juhani
Hannula Urpo
Saarikivi Mika
Turusenaho Janne
Ahde Esko
Suorsa Kimmo
Mäkelä Veli-Matti
Luosujärvi Matias
Turusenaho Veikko
Riekki Rauno
Pakonen Paavo
Ahmala Pauli
Hellsten Jouko
Väisänen Pentti
Puranen Hannu
Kangasluoma Mauri
Rahkila Seppo
Kukkohovi Tuomo
Väätäjä Riku
Vartiainen Pekka
Leinonen Kalevi
Rimpeläinen Juha
Kaikkonen Ville
Kääriäinen Erkki
Hämeenniemi Veli-Pekka
Tajakka Päivi
Lämsä Tuula
Holappa Nina
Rantala Esa
Kyllönen Aaro
Vartiainen Kari
Lipponen Kari
Rytilahti Kari-Pekka
Loponen Kari
Sämpi Pentti
Komula Jari
Hahtonen Vesa
Ala Tapio
Kallio Jari
Ruonala Antti
Rautiainen Martti
Leiviskä Heikki
Räihä Timo
Räihä Hannu
Tetri Mauno
Kauppi Ossi
Raappana Kari
Latvala Mia
Kukkula Pasi
Paukkonen Olavi
Ojala Heikki
Leinonen Pekka
Kukkohovi Marika
DC 1
OPS 2
OPS 1
MuReKe
OPS 2
OLS 1
OLS 1
Agents1
MuReKe
Rockets
DC 1
OLS 3
Karko 1
Karko 1
OLS 1
Rockets
MuReKe
OLS 2
Karko 2
DC 2
OPS 2
Agents 2
Aurora
Karko 2
Agents1
OPS 3
OPS 3
Aurora
Aurora
DC 2
DC 1
Karko 1
Agents 2
DC 2
DC 2
Karko 1
Agents 3
Aurora
Rockets
Agents 2
OLS 2
Karko 2
Agents 3
Agents 3
Karko 2
OLS 3
Agents 3
OPS 3
OLS 2
Rockets
Agents 2
Agents1
OLS 3
772
768
765
762
759
751
749
742
734
367
731
730
541
539
705
699
698
695
521
519
686
684
682
509
678
675
672
336
335
501
666
498
494
489
486
477
633
616
614
307
612
457
448
147
435
577
561
560
558
278
401
132
480
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
2
2
3
4
3
3
3
3
3
4
4
4
2
4
3
3
1
3
4
4
4
4
2
3
1
4
19.02.2017
Sivu 2
193.00
192.00
191.25
190.50
189.75
187.75
187.25
185.50
183.50
183.50
182.75
182.50
180.33
179.67
176.25
174.75
174.50
173.75
173.67
173.00
171.50
171.00
170.50
169.67
169.50
168.75
168.00
168.00
167.50
167.00
166.50
166.00
164.67
163.00
162.00
159.00
158.25
154.00
153.50
153.50
153.00
152.33
149.33
147.00
145.00
144.25
140.25
140.00
139.50
139.00
133.67
132.00
120.00
209
233
216
221
227
200
227
198
204
200
202
213
195
200
209
190
226
185
191
183
188
201
251
201
195
177
181
169
170
175
203
193
178
173
176
161
170
180
182
154
170
154
166
147
157
154
162
174
145
144
158
132
155
Oulun Keilailuliitto ry
Paikallissarjat 2016-2017 2016-2017
Paikallissarja 2016-2017, lohko 1 (Kierros6) 19.02.2017, Oulun Keilahalli
HENKILÖKOHTAISET PUHTAAT TULOKSET, kierroksen 6 jälkeen
1 Pitkänen Juha
OPS 1
951
2 Ikäheimo Jussi-Tapio
OPS 1
3364
3 Pakonen Paavo
DC 1
5000
4 Latvasalo Tomi
OPS 1
1662
5 Rönkkö Risto
OLS 1
828
6 Luosujärvi Matias
Agents1
1628
7 Saarikivi Mika
OPS 1
2374
8 Ahde Esko
OPS 2
3155
9 Uusinarkaus Timo
OPS 1
787
10 Ruonala Masa
Aurora
2925
11 Rajala Seppo
OLS 1
3892
12 Laakko Janne
OPS 1
2327
13 Ahokas Juha
Agents1
3653
14 Leinonen Maija
OPS 3
1525
15 Turusenaho Janne
MuReKe
762
16 Nikupeteri Riitta
OLS 3
1520
17 Lappi Anne
OPS 3
2261
18 Hämeenniemi Veli-Pekka
Agents1
3762
19 Suorsa Kimmo
OLS 1
751
20 Niskanen Juhani
DC 1
4486
21 Mäkelä Veli-Matti
OLS 1
2240
22 Sarjanoja Tapani
OPS 1
2225
23 Puranen Hannu
OLS 1
2216
24 Turusenaho Veikko
MuReKe
734
25 Kangasluoma Mauri
Rockets
2927
26 Huusko Kalle
MuReKe
2195
27 Hannula Urpo
OPS 2
1462
28 Ahmala Pauli
OLS 3
730
29 Leinonen Pekka
Agents1
2001
30 Rantala Ari
Agents 2
1636
31 Ahtola Janne
Aurora
1083
32 Kalliokoski-Viitanen Anneli
OPS 3
719
33 Hihnala Timo
Agents1
716
34 Leinonen Kalevi
OPS 2
2863
35 Sipola Jukka
DC 2
1965
36 Pakonen Mikko
DC 1
714
37 Teräslahti Mauno
Rockets
711
38 Väänänen Viljo
OLS 1
1954
39 Vartiainen Kari
DC 1
2834
40 Anttonen Tapio
Agents 2
531
41 Kaikkonen Ville
Aurora
3527
42 Westerholm Hans
OPS 2
2113
43 Taikina-aho Pentti
MuReKe
1406
44 Holappa Setti
MuReKe
2804
45 Rahkila Seppo
MuReKe
698
46 Kallio Kari
Rockets
698
47 Leinonen Hannu
MuReKe
696
48 Tajakka Päivi
OPS 3
3477
49 Lämsä Tuula
OPS 3
1374
50 Ala Tapio
Aurora
3251
51 Sarkkinen Matti
Rockets
683
52 Hellsten Jouko
Karko 1
2217
53 Vehkaperä Pekka
Karko 1
1868
54 Kääriäinen Erkki
Karko 2
509
55 Lipponen Kari
Karko 1
2542
56 Pöntinen Raija
OLS 3
3374
57 Kukkohovi Tuomo
OLS 2
3374
Sarjat
4
16
24
8
4
8
12
16
4
15
20
12
19
8
4
8
12
20
4
24
12
12
12
4
16
12
8
4
11
9
6
4
4
16
11
4
4
11
16
3
20
12
8
16
4
4
4
20
8
19
4
13
11
3
15
20
20
19.02.2017
Sivu 3
KA
237.75
210.25
208.33
207.75
207.00
203.50
197.83
197.19
196.75
195.00
194.60
193.92
192.26
190.63
190.50
190.00
188.42
188.10
187.75
186.92
186.67
185.42
184.67
183.50
182.94
182.92
182.75
182.50
181.91
181.78
180.50
179.75
179.00
178.94
178.64
178.50
177.75
177.64
177.13
177.00
176.35
176.08
175.75
175.25
174.50
174.50
174.00
173.85
171.75
171.11
170.75
170.54
169.82
169.67
169.47
168.70
168.70
Paras
259
253
267
247
242
238
235
238
215
277
236
239
223
223
221
223
210
236
200
209
227
221
225
204
224
255
233
213
208
202
237
206
212
202
230
202
205
203
245
202
251
212
195
246
226
211
186
245
195
214
205
201
211
201
205
222
200
Oulun Keilailuliitto ry
Paikallissarjat 2016-2017 2016-2017
Paikallissarja 2016-2017, lohko 1 (Kierros6) 19.02.2017, Oulun Keilahalli
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Leskelä Antero
Kyllönen Aaro
Lievonen Mailis
Juanto Heikki
Komula Jari
Kitinoja Samuli
Holappa Nina
Ojala Erkki
Riekki Rauno
Kumpulainen Jari
Sämpi Pentti
Ruonala Antti
Kärkkäinen Matti
Hirvonen Riitta
Loponen Kari
Pelkonen Rita
Poropudas Reijo
Kärsämä Matti
Tajakka Heikki
Rimpeläinen Juha
Törmä Ari
Klasila Tauno
Rytilahti Kari-Pekka
Halme Kari
Raappana Kari
Väätäjä Riku
Kallio Jari
Mäentausta Oke
Timonen Toivo
Haarahiltunen Reino
Väisänen Pentti
Pihlajaniemi Teuvo
Vähäkuopus Sami
Vartiainen Pekka
Hahtonen Vesa
Ojala Heikki
Karjalainen Aimo J
Kukkula Pasi
Rautiainen Martti
Paukkonen Olavi
Mononen Jari
Rantala Esa
Leiviskä Heikki
Räihä Hannu
Isokangas Taisto
Eklund Heikki
Kauppi Ossi
Räihä Timo
Latvala Mia
Tetri Mauno
Karppinen Juhani
Tervola Helena
Koskinen Johanna
Savuoja Reino
Kukkohovi Marika
Koskinen Perttu
MuReKe
DC 2
OLS 3
Agents1
Karko 1
Agents1
Aurora
OPS 2
Rockets
DC 1
DC 2
Agents 2
Agents 2
OLS 3
DC 2
OPS 3
OLS 2
OLS 1
OPS 2
Agents 2
Rockets
MuReKe
Agents 2
DC 2
Agents 3
Karko 2
Rockets
OLS 1
OLS 2
Agents 3
Karko 1
Karko 2
OPS 1
DC 2
Agents 3
Agents 2
OPS 2
OLS 2
OLS 2
Rockets
Agents 3
Aurora
Karko 2
Agents 3
Karko 2
Agents 3
OLS 3
Agents 3
OPS 3
Karko 2
Agents 3
Agents 3
Agents 3
Karko 1
OLS 3
Agents 3
1347
3196
3355
335
2511
1338
1327
1326
1657
661
2974
2289
1635
1960
489
1954
646
1128
644
2253
1286
1926
962
641
2240
3028
3171
316
630
472
2356
2349
625
2647
1245
2481
1234
3076
3645
911
1059
605
2838
1176
147
587
577
863
1150
2150
566
819
786
385
480
664
8
19
20
2
15
8
8
8
10
4
18
14
10
12
3
12
4
7
4
14
8
12
6
4
14
19
20
2
4
3
15
15
4
17
8
16
8
20
24
6
7
4
19
8
1
4
4
6
8
15
4
6
6
3
4
6
19.02.2017
Sivu 4
168.38
168.21
167.75
167.50
167.40
167.25
165.88
165.75
165.70
165.25
165.22
163.50
163.50
163.33
163.00
162.83
161.50
161.14
161.00
160.93
160.75
160.50
160.33
160.25
160.00
159.37
158.55
158.00
157.50
157.33
157.07
156.60
156.25
155.71
155.63
155.06
154.25
153.80
151.88
151.83
151.29
151.25
149.37
147.00
147.00
146.75
144.25
143.83
143.75
143.33
141.50
136.50
131.00
128.33
120.00
110.67
205
193
218
201
190
188
200
211
200
198
213
236
197
204
173
203
165
181
181
201
176
211
178
169
192
191
205
184
185
175
200
183
180
225
183
191
181
208
203
183
194
170
210
190
147
168
154
169
174
163
147
148
164
157
155
138