Transkobalamiini II:een sitoutunut B12

Tiedote 22/2017
1/1
20.2.2017
Transkobalamiini II:een sitoutunut B12, määritysmenetelmä ja tavoitearvo muuttuvat
Tämä tiedote koskee kaikkia NordLabin asiakkaita..
B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sitoutunut, seerumista
S -B12-TC2, 1142
Muutos tulee
voimaan
27.2.2017
Muutoksen
kuvaus
Aktiivinen B12- menetelmä siirtyy NordLab Oulun omalla automaatioradalle
määritettäväksi.
Menetelmämuutos aiheuttaa noin 20 %:n tasomuutoksen alaspäin
aikaisempaan verrattuna.
Samalla myös menetelmän tavoitearvo muuttuu.
Entinen viitearvo >35 pmol/l
Uusi tavoitearvo >50 pmol/l
Tulos > 50 pmol/l, ei B12-vitamiinin puutosta
Tulos 20 - 50 pmol/l, mahdollinen hoitokoe indisoitu
Tulos < 20pmol/l, puutos
Lisätietoja
B12-vitamiinin puutteen selvittelyn ensisijainen tutkimus on tässä kuvattu
aktiivisen B12-vitamiini määritys. Siinä mitataan biologisesti aktiivista
transkobalamiiniin sitoutunutta (holotranskobalamiini) B12-vitamiinia ja se on
luotettavampi solujen käytössä olevan B12-vitamiinin osoittaja kuin B12vitamiinin kokonaispitoisuus.
B12-TC2, Oyslab.fi
Tiedusteluihin
vastaavat
Sairaalakemisti Tarja Puolakanaho, puh. 040 6356 293, sähköposti
[email protected]
Ylilääkäri, professori Juha Risteli, puh. 040 6356 295, sähköposti
[email protected]
Allekirjoittaja
Leila Risteli
johtava lääkäri, NordLab
Jakelu
OYS: vastuuyksikköpäälliköt, osastonhoitajat; NordLabin aluelaboratoriot;
Pohjois-Pohjanmaan terveyskeskuslaboratoriot; Raahen sairaalalaboratorio
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä
www.nordlab.fi